Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2019

ME1BAABu C491C6A1n ly hC3B4n mE1BB9Bi nhE1BAA5t nC483m 2019 255x192 1

Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2019

(Luật Quang Huy) – Hôn nhân giữa hai người được xây dựng trên nền móng tình cảm và trên cơ sở tự nguyện, được pháp luật bảo vệ thông qua việc đăng ký kết hôn hợp pháp. Bước vào hôn nhân không ai là không mong muốn có thể sống bên nhau trọn đời.

Tuy nhiên do các nguyên nhân khác nhau mà không ít các cuộc hôn nhân phải chấm dứt. Vậy cách thức làm đơn ly hôn như thế nào? Dưới đây Luật Quang Huy xin giới thiệu mẫu đơn ly hôn mới nhất 2019 đến các bạn.

Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2019

Mẫu đơn ly hôn mới nhất 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Bạn đang đọc: Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2019

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………………….

Họ tên (Nguyên đơn): … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Sinh ngày: … … … / ….. ….. / … …CMND (Hộ chiếu) số: … … … … … … … … … … …. Ngày: … … … … ….. Nơi cấp: … … … … … … … … …Nghề nghiệp: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Nơi ĐK HKTT:. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Điện thoại: … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Họ tên (Bị đơn): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh ngày: … … … / … ….. / … … …CMND (Hộ chiếu) số: … … … … … … … … … …. Ngày: … … ….. ….. ….. Nơi cấp: … … … … … … … ….Nghề nghiệp: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Điện thoại: … … … … … … … … … … ….Vợ chồng có đăng ký kết hôn ngày … … …. tháng … … … năm … … … tại Ủy Ban Nhân Dân … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….Lấy nhau tự nguyện hay bị ép buộc (ghi rõ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ nguyên do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

I. VỀ TÌNH CẢM:

Vợ chồng chung sống với nhau từ ngày … … tháng … …. năm … … … tại … … … … … … … ….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..(Nếu có đổi khác phải ghi rõ quy trình biến hóa khi chung sống đến khi ly hôn):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Quá trình chung sống niềm hạnh phúc đến ngày … …. tháng … …. năm … … … … … … … … … … …Bắt đầu xích míc từ ngày … … tháng … …. năm … ….., nguyên do xích míc:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Quá trình xích míc đã được địa phương, cơ quan, mái ấm gia đình và bản thân những bên xử lý thế nào ?… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. VỀ CON CHUNG:

Vợ chồng có mấy con chung đơn cử: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …1. Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …., sinh ngày … ….. / … ….. / … … … ….2. Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …., sinh ngày … ….. / … ….. / … … … ….3. Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …., sinh ngày … ….. / … ….. / … … … ….4. Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …., sinh ngày … ….. / … ….. / … … … ….Hiện tại đang ở với ai: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Sau khi ly hôn ai nuôi con nào … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Người kia có phải đóng góp nuôi con không, và mức đóng góp là bao nhiêu:………………………

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2022

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

III. VỀ TÀI SẢN – NHÀ ĐẤT:

Tài sản chung của vợ chồng gồm (khai rất đầy đủ những loại; khai rõ nguồn gốc; thời hạn mua; ai đang quản trị; sử dụng; trị giá từng loại gia tài):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Tài sản riêng của vợ, chồng gồm (khai rất đầy đủ những loại; khai rõ nguồn gốc; thời hạn mua; ai đang quản trị; sử dụng; giá trị từng loại gia tài):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Khi ly hôn phân loại đơn cử cho từng bên: Vợ được hưởng gia tài gì; chồng được hưởng gia tài gì… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….Nếu còn nợ thì xác lập rõ nợ chung, nợ riêng, nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của từng người, hoặc nhu yếu Tòa án xử lý theo pháp lý:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Yêu cầu công sức của con người góp phần với mái ấm gia đình chồng hoặc nhà vợ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Tên, địa chỉ của những người có tương quan đến việc xử lý gia tài (nếu có):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….Tòa án báo gọi theo địa chỉ của chồng (ghi rất đầy đủ, đúng chuẩn):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Tòa án báo gọi theo địa chỉ của vợ (ghi khá đầy đủ, đúng mực):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … Ngày ….. tháng ….. năm … … ….

                            BÊN VỢ                                                                                                           BÊN CHỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ ly hôn nhanh của Luật Quang Huy

Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong ngành hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, chúng tôi không chỉ nắm vững những pháp luật của pháp lý mà còn am hiểu đời sống hôn nhân gia đình của những cặp vợ chồng, luôn sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp và san sẻ khó khăn vất vả với những bạn.

Cũng nhằm mục đích tương hỗ cho những cặp vợ chồng giảm thiểu thời hạn đi lại trong thủ tục, Luật Quang Huy cung ứng dịch vụ tương hỗ ly hôn nhanh, gồm có những tương hỗ:

Tư vấn toàn bộ những lao lý của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, về việc phân loại gia tài, con chung hay nợ chung (nếu có) sau khi ly hôn;

Tư vấn pháp luật pháp lý về chính sách thăm nom chính sách cấp dưỡng, nuôi day con sau khi ly hôn;

Hướng dẫn hồ sơ, quy trình tiến độ cũng như thủ tục pháp lý để triển khai thủ tục ly hôn;

Tư vấn xử lý và hướng dẫn những tranh chấp giành quyền nuôi con khi ly hôn theo lao lý của pháp lý.

Trên đây là mẫu đơn ly hôn mới nhất 2019 Luật Quang Huy cung cấp nhằm hỗ trợ khách hàng trong thủ tục ly hôn. Mọi thắc mắc, băn khoăn hoặc cần được hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 19006184 để được hỗ trợ.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CÔNG TY LUẬT QUANG HUY

Hotline: 19006184

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình mới nhất và những thông tin cần biết

Hotmail: [email protected]

Địa chỉ: Biệt thự E1, khu A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top