Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì? Thẩm quyền giải quyết ly hôn với người nước ngoài? Thủ tục ly hôn với người nước ngoài như thế nào?

thu tuc ly hon 1

Em sắp làm khóa luận liên quan đến thủ tục ly hôn với người nước ngoài. Em muốn hỏi về những vấn đề cơ bản liên quan đến ly hôn có yếu tố nước ngoài gồm những vấn đề gì? Thủ tục ly hôn với người nước ngoài như thế nào?

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Căn cứ theo Điều 127 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý ly hôn có yếu tố quốc tế gồm có những trường hợp đơn cử như:

  • Việc ly hôn giữa công dân Nước Ta với người quốc tế, giữa người quốc tế với nhau thường trú ở Nước Ta được xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta theo pháp luật của Luật này.
  • Trong trường hợp bên là công dân Nước Ta không thường trú ở Nước Ta vào thời gian nhu yếu ly hôn thì việc ly hôn được xử lý theo pháp lý của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì xử lý theo pháp lý Nước Ta.
  • Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

Trong trường hợp bên là công dân Nước Ta không thường trú ở Nước Ta vào thời gian nhu yếu ly hôn thì việc ly hôn được xử lý theo pháp lý của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì xử lý theo pháp lý Nước Ta.Việc xử lý gia tài là bất động sản ở quốc tế khi ly hôn tuân theo pháp lý của nước nơi có bất động sản đó.

Thẩm quyền giải quyết ly hôn với người nước ngoài

Theo Điều 35 và Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái được lao lý như sau:

( 1 ) Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a ) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình lao lý tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp pháp luật tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b ) Tranh chấp về kinh doanh thương mại, thương mại pháp luật tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c ) Tranh chấp về lao động pháp luật tại Điều 32 của Bộ luật này.

( 2 ) Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý những nhu yếu sau đây:

a ) Yêu cầu về dân sự lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b ) Yêu cầu về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c ) Yêu cầu về kinh doanh thương mại, thương mại lao lý tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d ) Yêu cầu về lao động lao lý tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

( 3 ) Những tranh chấp, nhu yếu pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc gia tài ở quốc tế hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của quốc tế không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều này.

( 4 ) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Nước Ta hủy việc kết hôn trái pháp lý, xử lý việc ly hôn, những tranh chấp về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Nước Ta cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Nước Ta theo lao lý của Bộ luật này và những lao lý khác của pháp lý Nước Ta.Tiếp theo là Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những vấn đề sau đây:

a ) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động lao lý tại những Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện lao lý tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ luật này, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này;

c ) Tranh chấp, nhu yếu pháp luật tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những vấn đề dân sự thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện lao lý tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để xử lý khi xét thấy thiết yếu hoặc theo ý kiến đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Trong trường hợp đặc biệt quan trọng được pháp luật tại khoản 4 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái, nếu việc ly hôn diễn ra với công dân Nước Ta cư trú ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Nước Ta thì thẩm quyền thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục ly hôn có yếu tố quốc tế

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài như thế nào? 

Để thực thi việc ly hôn có yếu tố quốc tế cần sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ ly hôn gồm có:

  • Đơn xin ly hôn hoặc Đơn nhu yếu công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn ( theo mẫu của Tòa án ).
  • Bản chính Giấy ghi nhận kết hôn ( nếu có ), trong trường hợp mất bản chính Giấy ghi nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Hộ khẩu ( bản sao xác nhận ).
  • Bản sao Giấy khai sinh của con ( nếu có con ).
  • Bản sao chứng thực chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản ( nếu có tranh chấp gia tài ).
  • Hồ sơ tài liệu chứng tỏ việc một bên đang ở quốc tế ( nếu có )

Lưu ý: Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp lý quốc tế muốn ly hôn tại Nước Ta thì phải hợp thức lãnh sự Giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ ĐK tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn tại tòa.

Các bước thực thi thủ tục ly hôn như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ hợp lệ về việc xin ly hôn tại Tòa án có thẩm quyền.

Bước 2: Trong thời hạn 7 – 15 ngày, Tòa án kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Tòa án sẽ gửi thông báo tạm ứng án phí.

Bước 3: Nộp tiền tạm ứng án phí dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền và nộp biên lai tạm ứng án phí cho Tòa án.

Bước 4: Tòa án mở phiên hòa giải tại tòa và triển khai thủ tục ly hôn tại Tòa theo thủ tục xét xử sơ thẩm.

Thời gian xử lý vấn đề ly hôn có yếu tố quốc tế là từ 4 – 6 tháng từ ngày thụ lý theo lao lý của Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái. Theo lao lý tại Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH14 thì mức án phí xét xử sơ thẩm trong vấn đề ly hôn là 300.000 đồng nếu không có tranh chấp về gia tài; nếu có tranh chấp về gia tài, án phí được xác lập theo giá trị gia tài…

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top