Sau khi ly hôn, người không giành được quyền nuôi con có quyền đưa đón con đi chơi không?

dua don con sau ly hon

Sau khi tôi và chồng ly hôn, tôi có được quyền đưa đón con đi chơi không khi chồng tôi là người giành được quyền nuôi con. Nếu chồng tôi không cho tôi thăm con thì chồng tôi có bị pháp luật xử lý không? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.

Thời điểm xác định ly hôn theo quy định của pháp luật?

Thời điểm chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình giữa vợ và chồng được lao lý tại Điều 57 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước như sau:

“Điều 57. Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn

  1. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
  2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.”

Theo đó kể từ ngày bản án, quyết định hành động ly hôn của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý thì vợ chồng được xác lập là đã ly hôn ( hay quan hệ hôn nhân gia đình chấm hết.

Mẹ có được đưa đón con đi chơi khi không phải người trực tiếp nuôi con không?

 Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn

Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn

Theo Điều 58 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ và con sau khi ly hôn đơn cử tại những Điều 81, 82, 83, và 84 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước như sau:

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn theo Điều 81 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Trường hợp, mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn thì quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mẹ được lao lý tại Điều 82 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước như sau:

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con.

– Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Nghĩa vụ của cha là người trực tiếp nuôi con so với mẹ là người không trực tiếp nuôi con được pháp luật tại Điều 83 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước như sau:

– Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền nhu yếu người không trực tiếp nuôi con thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý tại Điều 82 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước; nhu yếu người không trực tiếp nuôi con cùng những thành viên mái ấm gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

– Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng những thành viên mái ấm gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con.Như vậy, địa thế căn cứ những lao lý trên, sau khi ly hôn, dù mẹ không giành được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi con vẫn có quyền trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình; có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thăm nom con mà không ai được cản trở đồng thời cha có quyền trực tiếp nuôi con cùng những thành viên mái ấm gia đình không được cản trở mẹ trong việc thăm nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con theo lao lý của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình.

Không cho mẹ thăm con sau khi ly hôn, cha có bị xử phạt theo quy định của pháp luật không?

Trường hợp cha là người trực tiếp nuôi con nhưng không cho mẹ triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thăm nom con sau khi ly hôn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 56 Nghị định 144 / 2021 / NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Lưu ý: Mức phạt này được vận dụng so với hành vi vi phạm hành chính của cá thể. Đối với tổ chức triển khai có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền so với cá thể ( theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 144 / 2021 / NĐ-CP ).

Như vậy, theo pháp luật của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, sau ly hôn, cha mẹ đều có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình theo lao lý của pháp lý.

Trường hợp mẹ không phải là người trực tiếp nuôi con thì mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thăm nom con mà không ai cản trở được, cha có quyền trực tiếp nuôi con cùng những thành viên mái ấm gia đình không được cản trở mẹ thăm nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con. Nếu có hành vi cản trở sẽ bị xử phạt theo pháp luật của pháp lý, trừ trường hợp mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định hành động của tòa án nhân dân.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top