Mẹ trực tiếp nuôi 2 đứa con sau khi ly hôn đơn phương có nghĩa vụ gì đối với cha không trực tiếp nuôi con?

me gianh quyen nuoi con 1

Cho tôi hỏi vợ muốn giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn đơn phương được không? Tôi muốn ly hôn đơn phương với chồng tôi. Vợ chồng tôi có 2 bé, bé lớn 8 tuổi bé nhỏ 16 tháng. Vậy, tôi có được giành quyền nuôi cả 2 bé không? Mong được giải đáp.

Vợ muốn giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn đơn phương được không?

Căn cứ Điều 81 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý về việc trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Đối chiếu lao lý trên trường hợp vợ chồng bạn không hề thỏa thuận hợp tác được về người trực tiếp nuôi con thì Tòa án có thẩm quyền sẽ quyết định hành động giao con cho một bên trực tiếp nuôi địa thế căn cứ vào việc bảo vệ điều kiện kèm theo về vật chất lẫn niềm tin.Đồng thời nếu bạn là người trực tiếp nuôi con bạn cần phải bảo vệ về đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh và tuân thủ pháp luật của pháp lý.

Đối với bé lớn 8 tuổi bạn cũng cần phải xem xét nguyện vọng của con muốn ở với ai do con của bạn đã trên 07 tuổi.

Còn với nhỏ bé 16 tháng tuổi thuộc trường hợp con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi.Như vậy, nếu muốn giành quyền nuôi cả hai con khi ly hôn thì phải chứng tỏ với Tòa được bản thân có đủ điều kiện kèm theo về vật chất và ý thức để nuôi dạy, tạo điều kiện kèm theo tốt nhất cho cả hai con.

Mẹ giành quyền nuôi con

Cha không trực tiếp nuôi 2 con khi ly hôn đơn phương thì cha có quyền và nghĩa vụ gì?

Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước pháp luật như sau:

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Như vậy, cha không trực tiếp nuôi 2 con sau ly hôn đơn phương thì cha có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nêu trên.

Mẹ trực tiếp nuôi 2 con sau ly hôn đơn phương có nghĩa vụ gì đối với cha không trực tiếp nuôi con?

Căn cứ Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, cụ thể như sau:

“Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Theo đó, mẹ trực tiếp nuôi 2 con sau ly hôn đơn phương có nghĩa vụ và trách nhiệm so với cha không trực tiếp nuôi con được pháp luật như trên.

Cha không trực tiếp nuôi 2 con chưa đủ 18 tuổi khi ly hôn đơn phuơng có nghĩa vụ cấp dưỡng không?

Căn cứ Điều 110 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước pháp luật như sau:

“Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”

Như vậy, cha không trực tiếp nuôi 2 con chưa đủ 18 tuổi khi ly hôn đơn phuơng có nghĩa vụ và trách nhiệm dưỡng.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top