Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nguyên tắc chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn

chong ngoai tinh doi ly hon vo de den voi bo tre

Bên cạnh chính sách gia tài theo thỏa thuận hợp tác, thì Luật hôn nhân và gia đình liên tục ghi nhận chính sách gia tài theo luật định là nên tảng trong chính sách gia tài chung của vợ chồng. Chế độ gia tài của vợ chồng theo luật định được thực thi theo pháp luật tại những điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của LHN&GĐ.

Nguyên tắc chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn

Nội dung bài viết

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp tài sản vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận

Bạn đang đọc: Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Về chính sách gia tài của vợ chồng, bên cạnh chính sách gia tài vợ chồng theo luật định, thì LHN&GĐ năm trước đã thừa nhận thêm một chính sách so với LHN&GĐ 2000 là chính sách gia tài theo thỏa thuận hợp tác. Chế độ gia tài thỏa thuận hợp tác ( hay còn gọi là chính sách gia tài ước định ), là tập hợp những quy tắc do chính vợ, chồng kiến thiết xây dựng nên một cách mạng lưới hệ thống trên cơ sở sự được cho phép của pháp lý để thay thế sửa chữa cho chính sách gia tài luật định nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh quan hệ gia tài của vợ chồng. Chế độ gia tài này được pháp luật như một điểm mới rất văn minh trong LHN&GĐ Nước Ta năm năm trước, sống sót song song cùng với chính sách gia tài theo luật định ( được vận dụng khi vợ chồng không xác lập chính sách gia tài theo thoả thuận ). Chế độ gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác được thực thi theo lao lý tại những điều 47, 48, 49, 50 và 59 của LHN&GĐ. Trong trường hợp chính sách gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác thì việc xử lý gia tài khi ly hôn được vận dụng theo thỏa thuận hợp tác đó; nếu thỏa thuận hợp tác không vừa đủ, rõ ràng thì vận dụng pháp luật sau đây:

1. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến những yếu tố sau đây:

  1. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
  2. Công sức góp phần của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
  3. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập;
  4. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần gia tài bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải giao dịch thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

3. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp gia tài riêng đã nhập vào gia tài chung theo lao lý của Luật này. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa gia tài riêng với gia tài chung mà vợ, chồng có nhu yếu về chia gia tài thì được thanh toán giao dịch phần giá trị gia tài của mình góp phần vào khối gia tài đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác.

4. Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình.

Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp tài sản vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chế độ tài sản vợ chồng theo luật định

Bên cạnh chính sách gia tài theo thỏa thuận hợp tác, thì Luật hôn nhân và gia đình liên tục ghi nhận chính sách gia tài theo luật định là nên tảng trong chính sách gia tài chung của vợ chồng. Chế độ gia tài của vợ chồng theo luật định được thực thi theo lao lý tại những điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của LHN&GĐ. Các nguyên tắc xử lý tranh chấp gia tài vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chính sách gia tài vợ chồng theo luật định được lao lý gồm có những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận hợp tác của vợ chồng Nguyên tắc tiên phong trong việc chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn chính là sự thoả thuận.

Tài sản của vợ chồng được chia như thế nào trước hết nhờ vào vào chính ý chí của họ. “ Thỏa thuận ” có nghĩa là “ đi tới sự đồng ý chấp thuận sau khi xem xét, luận bàn ”. Quan hệ pháp luật dân sự nói chung và quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng đều tôn trọng quyền tự định đoạt của những chủ thể hay nói những khác là tôn trọng sự thỏa thuận hợp tác của vợ chồng so với gia tài chung khi ly hôn. Quá trình xử lý tranh chấp chia gia tài chung của vợ chồng khi ly hôn, vợ chồng có quyền thỏa thuận hợp tác chia một phần hoặc hàng loạt khối gia tài chung. Tất nhiên cần phải hiểu rằng sự thoả thuận này phải tương thích với pháp luật của pháp lý về hôn nhân và gia đình. Sự tự nguyện thỏa thuận hợp tác, ý chí đồng thuận của những bên luôn được tôn trọng dù trong bất kể trường hợp vợ chồng lựa chọn chính sách gia tài vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo luật định.

Cụ thể: Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận hợp tác với nhau về hàng loạt những yếu tố, trong đó có cả việc phân loại gia tài. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận hợp tác được mà có nhu yếu thì Tòa án phải xem xét, quyết định hành động việc vận dụng chính sách gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác hay theo luật định, tùy từng trường hợp đơn cử mà Tòa án giải quyết và xử lý như sau:

– Trường hợp không có văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng bị Tòa án công bố vô hiệu hàng loạt thì vận dụng chính sách gia tài của vợ chồng theo luật định để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn;

– Đối với những yếu tố không được vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì vận dụng những lao lý tương ứng tại những khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của LHN&GĐ để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn.

Nguyên tắc bảo vệ sự bình đẳng về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng Trên cơ sở của nguyên tắc vợ, chồng có quyền bình đẳng trong việc hưởng những quyền dân sự nói chung và quyền sở hữu tài sản nói riêng, trong trường hợp không có thỏa thuận hợp tác phân loại gia tài, khi ly hôn, gia tài chung của vợ chồng được chia theo nguyên tắc chia đôi.

Quy định này là trọn vẹn hài hòa và hợp lý vì hình thức chiếm hữu chung của vợ chồng là chiếm hữu chung hợp nhất, được sử dụng để bảo vệ nhu yếu đời sống chung của gia đình, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng. Sở hữu chung hợp nhất là hình thức chiếm hữu mà trong đó quyền của những đồng chủ sở hữu không được xác lập so với khối gia tài chung nên về nguyên tắc, gia tài chung của vợ chồng sẽ chia đôi lúc ly hôn. Tuy nhiên, để bảo vệ việc phân loại gia tài chung của vợ chồng được triển khai công minh, tương thích với thực tiễn, khoản 2 Điều 59 LHN&GĐ năm năm trước được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016 / TTLT – TANDTC – VKSNDTC – BTP pháp luật rằng khi ly hôn, gia tài chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến những yếu tố sau đây để xác lập tỷ suất gia tài mà vợ chồng được chia:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng: là thực trạng về năng lượng pháp lý, năng lượng hành vi, sức khỏe thể chất, gia tài, năng lực lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của những thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân và gia tài theo lao lý của LHN&GĐ. Bên gặp khó khăn vất vả hơn sau khi ly hôn được chia phần gia tài nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại gia tài để bảo vệ duy trì, không thay đổi đời sống của họ nhưng phải tương thích với thực trạng trong thực tiễn của gia đình và của vợ, chồng.

– Công sức góp phần của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung là sự góp phần về gia tài riêng, thu nhập, việc làm gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung. Sự góp phần đó hoàn toàn có thể trực tiếp bằng sức lao động hoặc gia tài mà người đó bỏ ra để tạo nên gia tài chung của vợ chồng như dùng gia tài riêng để sửa chữa thay thế, tái tạo, trùng tu làm tăng giá trị của gia tài chung, gia tài riêng của mỗi bên đem nhập vào khối gia tài chung của vợ chồng … Ngoài ra điểm mới rất đáng chú ý quan tâm trong LHN&GĐ năm năm trước chính là việc thừa nhận lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Đây được coi là pháp luật rất văn minh bởi thực tiễn ở Nước Ta lúc bấy giờ, vì rất nhiều gia đình vẫn không coi trọng góp phần của người phụ nữ trong việc quán xuyến, chăm sóc việc làm nội trợ gia đình, vì không có thu nhập, còn kinh tế tài chính sẽ thuộc chiếm hữu của người chồng làm ra. Sẽ là bất công so với người phụ nữ khi công sức của con người họ bỏ ra trong thời kỳ hôn nhân này sẽ không được coi là lao động có thu nhập khi nhìn nhận chia gia tài chung khi ly hôn. Quy định trên của LHN&GĐ đã phần nào khắc phục được hạn chế nêu trên, theo đó người chăm sóc việc làm gia đình vẫn được coi là lao động có thu nhập.

– Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập là việc chia gia tài chung của vợ chồng phải bảo vệ cho vợ, chồng đang hoạt động giải trí nghề nghiệp được liên tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại được liên tục được sản xuất, kinh doanh thương mại để tạo thu nhập và phải giao dịch thanh toán cho bên kia phần giá trị gia tài chênh lệch. Việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí nghề nghiệp không được tác động ảnh hưởng đến điều kiện kèm theo sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lượng hành vi dân sự.

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân, gia tài của vợ chồng dẫn đến ly hôn. Cần chú ý quan tâm, lỗi ở đây hoàn toàn có thể là không chăm sóc làm ăn, cố ý tẩu tán gia tài, cờ bạc, rượu chè, có hành vi ngoại tình, đấm đá bạo lực gia đình … mà những lỗi này là nguyên do trực tiếp dẫn đến ly hôn, nếu một bên có lỗi nhưng không phải là nguyên do trực tiếp dẫn đến ly hôn thì không xem xét, nhìn nhận khi chia gia tài chung của vợ chồng khi ly hôn. Tuy nhiên, để chứng tỏ được lỗi của bên đối phương thì chủ thể bên kia phải cung ứng được chứng cứ chứng tỏ cho Tòa án về những lỗi vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đó. Những hành vi vi phạm sẽ là một trong những địa thế căn cứ được Tòa án xem xét khi phân loại gia tài. Căn cứ vào mức độ lỗi vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Tòa án xem xét chia gia tài theo hướng người nào có lỗi, lỗi nhiều hơn thì sẽ nhận được gia tài ít hơn.

Nguyên tắc gia tài chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị được hưởng Theo pháp luật

Tại khoản 3 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì gia tài chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần gia tài bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán giao dịch cho bên kia phần chênh lệch. Thực tiễn cho thấy phân loại gia tài cho vợ chồng khi ly hôn khi nào cũng phức tạp, nguyên tắc này sẽ giúp cho Toà án dữ thế chủ động hơn trong khi phân loại nhằm mục đích mục tiêu: chia gia tài không làm mất giá trị sử dụng của gia tài đó. Để triển khai tốt nguyên tắc này, Toà án phải chú trọng trong việc ưu tiên chia bằng hiện vật tương ứng, chỉ khi nào không hề chia bằng hiện vật thì mới thực thi chia cho một bên nhận hiện vật và bên này có nghĩa vụ và trách nhiệm trích chia tương ứng giá trị bên kia được nhận.

Nguyên tắc bảo đảm quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng

Xem thêm: Thủ tục ly hôn 2022: Cần giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

Khoản 4 Điều 59 LHN&GĐ năm năm trước lao lý gia tài riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp gia tài riêng đã nhập vào gia tài chung theo pháp luật của Luật này. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa gia tài riêng với gia tài chung mà vợ, chồng có nhu yếu về chia gia tài thì được thanh toán giao dịch phần giá trị gia tài của mình góp phần vào khối gia tài đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác. Tuy nhiên, trên thực tiễn, việc xác lập gia tài riêng không thuận tiện xuất phát từ lời khai của hai bên vợ, chồng không giống nhau.

Nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Xuất phát từ nguyên tắc cơ bản của LHN&GĐ 2014 được pháp luật tại khoản 4 Điều 2: “ Nhà nước, xã hội và gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, tương hỗ trẻ nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật thực thi những quyền về hôn nhân và gia đình; giúp sức những bà mẹ thực thi tốt tính năng cao quý của người mẹ; triển khai kế hoạch hóa gia đình ”, xuất phát từ chủ trương nhân đạo của Đảng và Nhà nước, LHN&GĐ cũng triển khai nguyên tắc bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của phụ nữ và trẻ nhỏ. Theo đó “ Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lượng hành vi dân sự, không có năng lực lao động, và không có gia tài để tự nuôi mình ”. Chính do đó khi xử lý chia gia tài khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình. Ví dụ: Khi chia nhà tại là gia tài chung và là chỗ ở duy nhất của vợ chồng, trong trường hợp không chia được bằng hiện vật thì Tòa án xem xét và quyết định hành động cho người vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi con chưa thành niên, con bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự nhận hiện vật và thanh toán giao dịch giá trị tương ứng với phần gia tài được chia cho người chồng hoặc vợ nếu người vợ hoặc chồng có nhu yếu.

Lưu ý về phân chia tài sản khi ly hôn

Xác định tài sản chung của vợ chồng

Theo điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm trước thì gia tài chung của vợ chồng được xác lập như sau: Tài sản chung của vợ chồng gồm gia tài do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được pháp luật tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; gia tài mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được khuyến mãi ngay cho chung và gia tài khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là gia tài chung. Đối với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là gia tài chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng Ngay cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng gia tài riêng. Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ gia tài mà vợ, chồng đang có tranh chấp là gia tài riêng của mỗi bên thì gia tài đó được coi là gia tài chung.

Cách chia tài sản chung

Theo pháp luật pháp lý, gia tài chung của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng phải tính đến những yếu tố sau đây: – Hoàn cảnh của gia đình, của vợ / chồng. – Công sức góp phần của vợ / chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung. Lao động của vợ / chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. – Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập. – Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng như: đấm đá bạo lực gia đình, ngoại tình … Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật. Nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần gia tài bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng, phải giao dịch thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Giá trị gia tài chung của vợ chồng được xác lập theo giá thị trường tại thời gian xử lý xét xử sơ thẩm vấn đề.

Tài sản riêng của vợ, chồng

Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài riêng của mình; nhập hoặc không nhập gia tài riêng vào gia tài chung. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm gia tài mà mỗi người có trước khi kết hôn; gia tài được thừa kế riêng, được khuyến mãi ngay cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; gia tài được chia riêng cho vợ, chồng theo pháp luật tại những điều 38, 39 và 40 của Luật này; gia tài Giao hàng nhu yếu thiết yếu của vợ, chồng và gia tài khác mà theo pháp luật của pháp lý thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Tài sản được hình thành từ gia tài riêng của vợ, chồng cũng là gia tài riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực thi theo pháp luật tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật hôn nhân gia đình năm trước. Trong trường hợp vợ, chồng có gia tài riêng mà hoa lợi, cống phẩm từ gia tài riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt gia tài này phải có sự chấp thuận đồng ý của chồng, vợ.

Trách nhiệm liên đới các khoản nợ

Căn cứ tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình có pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp của vợ / chồng so với thanh toán giao dịch do một bên triển khai: – Vợ / chồng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp so với thanh toán giao dịch do một bên thực thi lao lý tại khoản 1 Điều 30 hoặc thanh toán giao dịch khác tương thích với pháp luật về đại diện thay mặt tại những điều 24, 25 và 26 của Luật này. – Vợ / chồng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về những nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 37 của Luật này. Do đó, nếu việc vay mượn nhằm mục đích phân phối nhu yếu thiết yếu của gia đình như: sửa nhà, shopping vật dụng … dù chỉ có vợ hoặc chồng thay mặt đứng tên vay mượn, người còn lại cũng trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trả món nợ đó khi ly hôn.

Tự thỏa thuận

Vợ chồng có quyền tự thỏa thuận hợp tác với nhau về việc phân loại gia tài. Tuy nhiên, cần có văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng và được Tòa án công nhận. Nếu không có văn bản thỏa thuận hợp tác hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác bị Tòa án công bố vô hiệu hàng loạt, việc phân loại gia tài sẽ được triển khai theo lao lý của pháp lý.

Tự thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả hai bên.

Xem thêm: MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT 2022 – LUẬT Quang Huy

Để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, cần khám phá kỹ những pháp luật của pháp lý về yếu tố phân loại gia tài của vợ chồng khi ly hôn. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ quyền hạn của bản thân sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top