Quy định về chia tài sản cho con khi bố mẹ ly hôn mới nhất

Một trong những vấn đề gây tranh cãi khi ly hôn đó chính là vấn đề chia tài sản. Khi đó, nhiều người có thắc mắc về việc chia tài sản cho con cái khi bố mẹ ly hôn được quy định như thế nào? Vậy con cái có được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn không?

Khi cha mẹ ly hôn con có được chia tài sản không?

Quy định về tài sản cho con cái khi bố mẹ ly hôn

Quy định về tài sản cho con cái khi ly hôn

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc chia tài sản cho con cái khi bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, con cái vẫn có thể được nhận tài sản khi bố mẹ ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Bố mẹ thỏa thuận về việc để lại tài sản cho con

Bạn đang đọc: Quy định về chia tài sản cho con khi bố mẹ ly hôn mới nhất

Có thể thấy tài sản chung vợ chồng được coi như một khối tài sản thuộc chiếm hữu chung hợp nhất của hai người, trong đó, không có phần của con cháu. Vậy, khi xử lý ly hôn, mà hai vợ chồng không thỏa thuận hợp tác được việc phân loại thì Tòa án sẽ chia cho hai vợ chồng dựa trên tình hình trong thực tiễn và những lao lý pháp lý.

Tuy nhiên, căn cứ tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn luôn ưu tiên việc các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng thì Tòa án giải quyết.

Như vậy, trong khi ly hôn mà bố mẹ có thỏa thuận tặng cho, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho con thì con cái vẫn có thể được nhận tài sản đó. Và việc tặng cho tài sản đó phải tuân thủ theo quy định tặng cho tại Bộ luật dân sự 2015 sau:

Tặng cho động sản:

Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Tặng cho bất động sản:

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Trường hợp 2: Con cái là đồng sở hữu chung tài sản với bố mẹ

Con cái có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm xác lập quyền đối với tài sản chung của hộ gia đình:

Trong trường hợp tài sản chung của hộ gia đình và con có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm xác lập quyền đối với tài sản đó. Khi vợ chồng ly hôn và tiến hành việc chia tài sản chung, trong đó có tài sản của hộ gia đình thì con cũng được chia phần tài sản tương ứng với phần quyền của con trong khối tài sản đó.

Khi mua hoặc được nhận tặng cho, thừa kế chung

Việc con cháu và cha mẹ cùng mua hoặc được nhận Tặng cho, thừa kế tài sản chung thì con cũng sẽ có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như cha mẹ so với tài sản đó. Vì vậy, khi cha mẹ ly hôn thì con cháu vẫn sẽ được phân loại tài sản đó.

Quy định về tài sản cho con cái sau ly hôn

Sau khi cha mẹ ly hôn, con cháu vẫn hoàn toàn có thể được nhận tài sản từ cha mẹ trong trường hợp:

Sau khi phân chia tài sản chung vợ chồng, cha mẹ tặng cho một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho con;

Khi cha mẹ chết, người con sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản mà cha mẹ để lại. Lúc này, tài sản đã được chia sau khi ly hôn cũng là một trong những di sản cha mẹ để lại.

Vậy, từ những quy định của pháp luật được nêu trên, việc phân chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn chỉ là phần tài sản của vợ chồng mà không liên quan đến con cái. Việc chia tài sản cho con hay không chia tài sản cho con khi ly hôn có thể thuộc quyền quyết định của cha mẹ (trừ trường hợp con là đồng sở hữu tài sản với cha mẹ thì con được nhận phần tài sản mà mình sở hữu). Vì vậy, để chia tài sản cho con khi ly hôn thì cha mẹ có thể thỏa thuận về việc chia tài sản của mình cho con.

Chia tài sản khi ly hôn cho con dưới 18 tuổi

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng; giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự; hoặc không có năng lực lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; theo lao lý của Luật này, Bộ luật dân sự và những luật khác có tương quan.Căn cứ theo pháp lý hiện hành thì toàn bộ những tài sản do vợ chồng tạo lập được; trong thời kỳ hôn nhân gia đình được xem là tài sản của hai vợ chồng; những con không có quyền được chia tài sản sau khi cha mẹ ly hôn. Tuy nhiên, con cháu vẫn hoàn toàn có thể nhận được tài sản của cha mẹ nếu thuộc những trường hợp như:

Cha mẹ thỏa thuận tặng cho con cái một phần hoặc toàn bộ tài sản khi ly hôn;

Đất đai là tài sản chung của hộ gia đình (thành viên trong hộ gia đình; tại thời điểm được nhà nước giao đất cũng bao gồm cả các con).

Khi cha mẹ chết, người con sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất; và được hưởng phần di sản mà cha mẹ để lại. Lúc này, tài sản đã được chia sau khi ly hôn cũng là một trong những di sản cha mẹ để lại.

Trong trường hợp khi ly hôn, cha mẹ đã thỏa thuận hợp tác; việc để lại tài sản cho con dưới 18 tuổi thì con ở cùng cha hoặc mẹ; thì cha hoặc mẹ mà con ở cùng đó là người giám hộ của con; và sẽ thay con quản lý tài sản đến khi con đủ 18 tuổi.

Con trên 18 tuổi có được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn không?

Căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, theo đó, việc phân chia tài sản của hai vợ chồng sau khi ly hôn được thực hiện như sau:

Trường hợp thứ nhất, hai vợ chồng tự thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản thì hai vợ chồng sẽ yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các bên, hai bên thỏa thuận như thế nào thì Tòa án sẽ công nhận thỏa thuận đó nhưng có căn cứ dựa trên việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Trường hợp thứ hai, vợ chồng không thỏa thuận được với nhau về vấn đề chia tài sản sau khi ly hôn. Về tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia, cụ thể:

Một là, căn cứ vào hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng, cụ thể là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

Hai là, căn cứ vào công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, cụ thể là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Ba là, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch.

Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Ví dụ: Vợ chồng bạn có tài sản chung là một chiếc ô tô người chồng đang chạy xe tải và một cửa hàng tạp hóa người vợ đang kinh doanh tại căn nhà chung của gia đình. Khi giải quyết ly hôn và chia tài sản chung, Tòa án phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho người vợ, giao xe ô tô cho người chồng để họ tiếp tục kinh doanh, tạo thu nhập. Người nào nhận được phần giá trị tài sản lớn hơn phải thanh toán cho người người còn lại phần giá trị chênh lệch đó.

Bốn là, lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng dẫn đến ly hôn. Ví dụ: Trường hợp người chồng/vợ có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy, ngoại tình rất nhiều lần,…

Như vậy, tùy vào trường hợp hai vợ chồng bạn có thỏa thuận được việc phân chia tài sản hay không thì Tòa án sẽ căn cứ vào yêu cầu của hai vợ chồng bạn để chia tài sản cho hai vợ chồng bạn căn cứ vào quy định của pháp luật.

Không chia tài sản cho con khi ly hôn, cha mẹ có bị phạt không?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016; vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề liên quan trong đó có việc phân chia tài sản. Trường hợp cha mẹ không chia tài sản cho con khi ly hôn không phải là hành vi vi phạm nên sẽ không bị xử phạt.

Trình tự thực hiện thủ tục ly hôn, quyền nuôi con, chia tài sản như thế nào?

Về quyền nuôi con.

Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

2. Vợ, chồng thỏa thuận hợp tác về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn so với con; trường hợp không thỏa thuận hợp tác được thì Tòa án quyết định hành động giao con cho một bên trực tiếp nuôi địa thế căn cứ vào quyền hạn về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con.

Trường hợp những cháu đã đều trên 36 tháng tuổi, Khi xem xét ai sẽ là người có quyền nuôi con, Tòa án sẽ địa thế căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau với mục tiêu tìm được người hoàn toàn có thể phân phối tối đa nhu yếu cho sự tăng trưởng của đứa trẻ. Nhìn chung Tòa án sẽ dựa trên 3 yêu tố sau:

Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập…các yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ

Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm đã dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn … của cha mẹ.

Nguyện vọng của con: Con mong muốn được ở với ai (chỉ áp dụng với con từ đủ 7 tuổi trở lên).

Về vấn đề ly hôn:

Giấy tờ thiết yếu gồm có có:

1. Đơn xin ly hôn, có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, phường, thị xã về hộ khẩu và chữ ký. Trong đơn cần trình diễn những yếu tố sau:

Về kết hôn: Ở đâu? Thời gian? Kết hôn có hợp pháp không? Mâu thuẫn xảy ra khi nào? Mâu thuẫn chính là gì? Vợ chồng có sống ly thân không? Nếu có thì sống ly thân từ thời gian nào tới thời gian nào?

Về con chung: Cháu tên gì? Sinh ngày tháng năm nào? Nay xin ly hôn chị có yêu cầu gì về giải quyết con chung (có xin được nuôi cháu không, Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha cháu như thế nào)?

Về tài sản chung: Có những tài sản gì chung? có giấy tờ kèm theo (nếu có). Nếu ly hôn chị muốn giải quyết tài sản chung như thế nào?

Về nợ chung: Có nợ ai không? có ai nợ vợ chồng không? Tên, địa chỉ và số nợ của từng người? Chị muốn giải quyết như thế nào?

2. Bản sao Giấy khai sinh của cháu bé;

3. Bản sao Giấy CMND, sổ hộ khẩu của chị và của chồng chị ( nếu có);

4. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Trường hợp không có bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thì chị phải xin xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký kết hôn.

Về việc chia tài sản:

Căn cứ Điều 59 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước thì Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn theo những nguyên tắc sau:

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2022

Trong trường hợp chính sách tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác thì việc xử lý tài sản khi ly hôn được vận dụng theo thỏa thuận hợp tác đó; nếu thỏa thuận hợp tác không rất đầy đủ, rõ ràng thì vận dụng lao lý tương ứng tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để xử lý.2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến những yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của mái ấm gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức góp phần của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong mái ấm gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải giao dịch thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo lao lý của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có nhu yếu về chia tài sản thì được giao dịch thanh toán phần giá trị tài sản của mình góp phần vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác.

5. Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật HNVGĐ 2014 để giải quyết như sau:

Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình

1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của mái ấm gia đình không xác lập được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của mái ấm gia đình địa thế căn cứ vào sức lực lao động góp phần của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, tăng trưởng khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của mái ấm gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận hợp tác với mái ấm gia đình; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý.

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của mái ấm gia đình hoàn toàn có thể xác lập được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này.

Theo Khoản 1 điều này, lúc trước khi vợ chồng chị bạn sống chung với mái ấm gia đình nhà chồng mà không xác lập được chia tài sản thì sẽ chia dựa vào công sức của con người góp phần của chị bạn vào khối tài sản chung đó, sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác với mái ấm gia đình. Nếu không được thì yêu cầu Toàn xử lý.

Điều 62. Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.2. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được triển khai như sau:

a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy hải sản, nếu cả hai bên đều có nhu yếu và có điều kiện kèm theo trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận hợp tác của hai bên; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu yếu và có điều kiện kèm theo trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được liên tục sử dụng nhưng phải giao dịch thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy hải sản chung với hộ mái ấm gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo lao lý tại điểm a khoản này;

c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

Xem thêm: Quyền nuôi con sau khi ly hôn – Tư vấn pháp luật: Luật Quang Huy

d) Đối với loại đất khác thì được chia theo lao lý của pháp lý về đất đai.

3. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ mái ấm gia đình thì khi ly hôn quyền lợi và nghĩa vụ của bên không có quyền sử dụng đất và không liên tục sống chung với mái ấm gia đình được xử lý theo pháp luật tại Điều 61 của Luật này.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top