Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đảm bảo sự an ninh trật tự

Khi kinh doanh trong các ngành nghề yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Vậy trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo đảm an ninh trật tự là gì?

Dựa trên nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tư vấn về vấn đề này như sau.

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và trật tự
Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và trật tự

Các văn bản, giấy tờ cần thiết liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự như sau

Nếu bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cần phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, cần phải thông báo bằng văn bản và gửi bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.

Cần phải đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trong trường hợp bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng hoặc cần thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Các tài liệu, hồ sơ cần thiết khác

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh phải cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các thông tin sau:

 • Danh sách nhân viên của cơ sở kinh doanh;
 • Bản khai lý lịch và bản khai nhân sự của người phụ trách an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người được ghi tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
 • Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ các yêu cầu cho từng ngành, nghề;
 • Báo cáo thống kê về phương tiện hỗ trợ cho công tác bảo vệ (nếu có).

Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động, phải thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh hoạt động trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.

Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo biểu mẫu thống nhất của Bộ Công an.

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đảm bảo sự an ninh trật tự
Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đảm bảo sự an ninh trật tự

Trách nhiệm đối với nhân sự, cơ sở kinh doanh

Chỉ tuyển dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện chất kích thích. Không tuyển dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được hoãn chấp hành án tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang thực hiện hình phạt cải tạo không giam giữ.

Tổ chức đào tạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Các trách nhiệm khác

Bảo đảm liên tục, đầy đủ các yêu cầu về an ninh trật tự quy định trong Nghị định này trong suốt hoạt động kinh doanh.

Phát hiện và báo ngay cho cơ quan Công an về những biểu hiện hoặc sự kiện gây nghi ngờ liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Tuân thủ việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nộp phí đánh giá cấp Giấy chứng nhận về an ninh trật tự và phí thi đỗ để có được Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đảm bảo sự an ninh trật tự
Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đảm bảo sự an ninh trật tự

Trách nhiệm đối với các ngành nghề kinh doanh cụ thể đặc biệt

Thống kê số lượng

Đối với các cơ sở kinh doanh như:

 • Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ;
 • Vật liệu nổ công nghiệp;
 • Tiền chất thuốc nổ;
 • Ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
 • Dịch vụ nổ mìn;
 • Công cụ hỗ trợ;
 • Súng bắn sơn khi ngừng hoạt động kinh doanh thì phải lập danh sách đầy đủ về số lượng súng quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn còn tồn đọng (nếu có) và có thông báo bằng văn bản đến cơ quan Công an hoặc cơ quan Quân sự từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cung cấp tài liệu

Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau:

 • Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;
 • Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
 • Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;
 • Kinh doanh công cụ hỗ trợ;
 • Kinh doanh súng bắn sơn;
 • Kinh doanh các loại pháo;
 • Kinh doanh casino;
 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
 • Kinh doanh dịch vụ lưu trú;
 • Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường;
 • kinh doanh dịch vụ xoa bóp;
 • Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Thông tin trên là những lời khuyên từ Luật sư Quang Huy về trách nhiệm của các doanh nghiệp để đảm bảo an ninh và trật tự chung. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với Luật sư Quang Huy để được tư vấn một cách chính xác nhất!

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top