Trường hợp nào mẹ không được nuôi con?

Con cái và tài sản là hai yêu cầu thường xuyên tranh chấp trong các vụ án ly hôn. Vậy Ly hôn ai được quyền nuôi con? Trường hợp nào mẹ không được nuôi con? Khi nào bị tước quyền nuôi con? Khách hàng quan tâm những nội dung trên vui lòng theo dõi bài viết để có thêm thông tin hữu ích.

Nội dung

Ly hôn ai được quyền nuôi con

Theo Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình, cha, mẹ sau khi ly hôn vẫn phải có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng bị mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động, không có gia tài để tự nuôi mình. Do đó, sau khi ly hôn, nếu cha mẹ có thỏa thuận hợp tác thì Tòa án sẽ công nhận thỏa thuận hợp tác đó và giao quyền nuôi con cho một trong hai người theo thỏa thuận hợp tác của vợ, chồng.

Tuy nhiên, nếu cha, mẹ không có thỏa thuận thì Tòa án sẽ giao con cho người đảm bảo được quyền lợi về mọi mặt cho con. Tuy nhiên, sẽ xem xét đến các yếu tố sau:

  • Con từ đủ 07 tuổi: Xem xét nguyện vọng của con.
  • Con dưới 36 tháng tuổi: Giao cho mẹ nuôi con nhưng nếu người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha, mẹ có thỏa thuận hợp tác thì quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi sẽ do cha nuôi.

Theo đó, người được giao trực tiếp nuôi con phải bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ mọi mặt cho con. Người không được giao nuôi con có quyền thăm con mà không ai được cản trở nhưng cũng không được lạm dụng việc đó để cản trở / gây tác động ảnh hưởng xấu đến con.

Đồng thời, người không được giao nuôi con phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con. Mức cấp dưỡng do cha, mẹ thỏa thuận hợp tác. Nếu không thỏa thuận hợp tác được thì Tòa án hoàn toàn có thể sẽ địa thế căn cứ vào thu nhập, năng lực trong thực tiễn của người cấp dưỡng, nhu yếu thiết yếu của con của quyết định hành động.

Như vậy: Khi cha, mẹ ly hôn, nếu có thỏa thuận hợp tác thì Tòa án sẽ giao con theo thỏa thuận hợp tác đó; nếu không có thỏa thuận hợp tác thì thường thì con sẽ được giao cho cha hoặc cho mẹ – người bảo vệ được quyền hạn về mọi mặt cho con.

Riêng con từ đủ 07 tuổi thì hỏi ý kiến con và con dưới 36 tháng tuổi thì giao cho mẹ nuôi nếu người mẹ đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con. Vậy Trường hợp nào mẹ không được nuôi con? Cùng theo dõi nội dung tiếp theo của bài viết để có câu trả lời.

Thu nhập bao nhiêu thì được quyền nuôi con

Về nguyên tắc, quyền nuôi con sau ly hôn hoàn toàn có thể được những bên đương sự ( vợ, chồng ) tự thỏa thuận hợp tác với nhau và được TANDTC ghi nhận trong bản án. Sau khi ly hôn, người được quyền nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con khi chưa thành niên ( dưới 18 tuổi ) hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lượng hành vi nhân sự, hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng ( mức cấp dưỡng tùy theo điều kiện kèm theo kinh tế tài chính hoặc theo thỏa thuận hợp tác ) để người kia chăm nom, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Trong trường hợp, hai vợ chồng không hề thỏa thuận hợp tác được ai sẽ nuôi dưỡng con cháu thì lúc này Tòa án sẽ có quyền phán xét, giao quyền nuôi con cho một bên vợ hoặc chồng. Quyết định của tòa án nhân dân địa thế căn cứ vào quyền hạn về mọi mặt và hướng tới tương lai tốt đẹp của con. Một số quyền hạn được xét đến như: điều kiện kèm theo học tập, điều kiện kèm theo chăm nom, nuôi dưỡng, đi lại … Như vậy, xét một cách cơ bản thì người nào có điều kiện kèm theo tốt hơn về thu nhập, gia tài, việc làm sẽ giành được quyền nuôi con. Do đó, thu nhập của bố, mẹ cũng chỉ là một trong những tiêu chuẩn để Tòa án địa thế căn cứ và xem xét giao con cho ai nuôi dưỡng sau khi ly hôn. Bởi vậy, không có lao lý đơn cử về mức thu nhập bao nhiêu thì sẽ giành được quyền nuôi con.

Khi nào bị tước quyền nuôi con?

Không phải cứ là cha mẹ thì có quyền hạn tuyệt đối so với việc chăm nom, giáo dục con cháu. Theo lao lý tại Điều 85 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, cha mẹ có 04 hành vi sau đây hoàn toàn có thể bị Toà án tước quyền nuôi con, đơn cử:

( 1 ) Cha mẹ bị phán quyết về một trong những tội xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con;

( 2 ) Cha mẹ phá tán gia tài của con;

( 3 ) Cha mẹ có lối sống đồi trụy;

( 4 ) Cha mẹ xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp lý, trái đạo đức xã hội.

– Theo đó, địa thế căn cứ vào từng trường hợp đơn cử, Tòa án hoàn toàn có thể tự mình hoặc theo nhu yếu của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai mà ra quyết định hành động không cho cha, mẹ trông nom, chăm nom, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện thay mặt theo pháp lý cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm.

– Tòa án hoàn toàn có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên gồm:

– Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai sau đây, theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự, có quyền nhu yếu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên:

  • Người thân thích;
  • Cơ quan quản trị nhà nước về mái ấm gia đình;
  • Cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ;
  • Hội liên hiệp phụ nữ.

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai khác khi phát hiện cha, mẹ có những hành vi vi phạm nêu trên có quyền đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai là cơ quan quản trị nhà nước về mái ấm gia đình, cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ hoặc Hội liên hiệp phụ nữ để nhu yếu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên.

Trường hợp nào mẹ không được nuôi con?

Khi ly hôn, vợ chồng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác việc nuôi con. Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận hợp tác của hai vợ, chồng. Nếu hai bên không hề thỏa thuận hợp tác được thì Tòa án sẽ địa thế căn cứ và quyền hạn về mọi mặt của con để xem xét và quyết định hành động con sẽ ở với ai. Nếu con dưới 36 tháng tuổi, khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình nêu rõ: Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp người mẹ sẽ được nuôi con. Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình chỉ ra hai trường hợp người mẹ không được nuôi con gồm:

– Người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con.

– Cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con.

Trường hợp nào cha mẹ đều không có quyền nuôi con sau ly hôn?

Theo pháp luật tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình, sau khi ly hôn, Tòa án sẽ giao con cho một trong hai bên cha hoặc mẹ nuôi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác của cha, mẹ hoặc không theo thỏa thuận hợp tác thì địa thế căn cứ vào quyền lợi và nghĩa vụ tốt nhất về mọi mặt cho con. Tuy nhiên, khoản 4 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước nêu rõ: Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện kèm theo trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định hành động giao con cho người giám hộ theo pháp luật của Bộ luật dân sự. Theo pháp luật, nếu cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện kèm theo trực tiếp nuôi con thì người nuôi con sẽ là người giám hộ.

Đây cũng là pháp luật được nêu tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự, người được giám hộ là người: Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lượng hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án công bố hạn chế quyền so với con; cha, mẹ đều không có điều kiện kèm theo chăm nom, giáo dục con và có nhu yếu người giám hộ; Như vậy, những trường hợp con sẽ không ở với cha hoặc không ở với mẹ gồm:

– Cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Cha, mẹ đều bị Tòa án công bố hạn chế quyền với con.

– Cha, mẹ không có điều kiện kèm theo để chăm nom, giáo dục con và có nhu yếu người giám hộ.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về trường hợp nào mẹ không được nuôi con? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết có vướng mắc nào khác vui lòng phản hồi trực tiêp để được nhân viên hỗ trợ.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top