Đơn ly hôn

Mẫu đơn ly hôn đa phần là giống nhau và thống nhất với biểu mẫu của HĐ thẩm phán TAND tối cao

Ly hôn là việc chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình do Tòa án công nhận hoặc quyết định hành động theo nhu yếu của vợ hoặc chồng, hoặc của cả hai vợ chồng. Khi thực trạng hôn nhân gia đình không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân gia đình không hề đạt được thì việc ly hôn là một hệ quả tất yếu.

Trong quy trình tư vấn vấn đề ly hôn trong thực tiễn, Luật Quang Huy cho rằng việc thực thi xác lập quan hệ hôn nhân gia đình rất đơn thuần khi những bên có đủ điều kiện kèm theo mà Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước lao lý. Tuy nhiên, khi chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình thường thì lại không đơn thuần như vậy.

don ly hon

Bạn đang đọc: Đơn ly hôn

Trước hết, về thủ tục, biểu mẫu Đa phần mẫu đơn ly hôn của tòa án nhân dân nhân dân cấp quận huyện là giống nhau và thống nhất với biểu mẫu do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân tối cao phát hành ( Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012 / NQ-HĐTP ) nhưng trong thực tiễn một số ít TANDTC cấp quận huyện vẫn nhu yếu đương sự phải dùng mẫu do những cơ quan này phát hành.

Hơn nữa, việc kê khai theo mẫu đơn này để TANDTC thụ lý cũng là một yếu tố trở ngại không nhỏ so với đương sự. Tuy vậy, Luật Quang Huy cho rằng đa số những trường hợp đương sự trọn vẹn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu đơn sử dụng chung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Họ và tên người khởi kiện: ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … ………. …… … … … … … Địa chỉ: ( 4 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … …. …. … …. Họ và tên người có quyền và quyền lợi được bảo vệ ( nếu có ) ( 5 ) ……… … … …. … … … Địa chỉ: ( 6 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … …. …. ….. Họ và tên người bị kiện: ( 7 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………… Địa chỉ: ( 8 ) ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … ……. … …. … Họ và tên người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ( nếu có ) ( 9 ) … … …………………….

            Địa chỉ:(10)……..……………………………………………………….………..….

Xem thêm: MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT 2022 – LUẬT Quang Huy

Yêu cầu Toà án xử lý những yếu tố sau đây so với bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ( 11 ) … ….. … … … … … … … … … … … … … …. … … ….. ….. …. ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. …. … …. ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …. … Họ và tên người làm chứng ( nếu có ) ( 12 ) … … … … … … … … … ….. … ….. … …. … Địa chỉ: ( 13 ) … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … ….. … ….. ….. ….. Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: ( 14 ) 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ….. …. ….. 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …… ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …. ….. … ( Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án ) ( 15 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … ….. ….. … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ….. …

                                                                                                             Người khởi kiện (16) 

( ký và ghi rõ họ tên )

Đối với các trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài, đương sự phải thực hiện các thủ tục không giống như ly hôn thông thường.

Xem thêm: Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2019

ly hon

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và kịp thời, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Luật Quang Huy theo tổng đài tư vấn 24/7: 19006184

Luật sư – Điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top