Án phí trong ly hôn là bao nhiêu?

Ly hôn là một trong những thủ tục được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn khi cuộc sống hôn nhân của họ không còn hòa thuận.

Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục ly hôn, không ít người thắc mắc về phí làm thủ tục ly hôn. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để có thêm thông tin về phí làm thủ tục ly hôn.  

Phí Làm Thủ Tục Ly Hôn

Án phí làm thủ tục ly hôn là bao nhiêu?

Án phí làm thủ tục ly hôn được quy định tại Danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH, cụ thể như sau:

Trường hợp ly hôn không có giá ngạch như thuận tình ly hôn, ly hôn trường hợp vợ, chồng đã thỏa thuận xong về việc phân chia tài sản và không yêu cầu Tòa án phân chia hoặc yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc khi hai vợ, chồng không có tài sản chung để phân chia thì án phí ly hôn sơ thẩm là 300.000 đồng.

Trường hợp đơn phương ly hôn phân loại gia tài, ly hôn có giá ngạch thì án phí ly hôn được xác lập như sau:

+ Tranh chấp gia tài từ 6.000.000 đồng trở xuống mức án phí là 300.000 đồng.

+ Tranh chấp gia tài từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng mức án phí bằng bằng 5 % giá trị gia tài tranh chấp.

+ Tranh chấp gia tài từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng mức án phí bằng 20.000.000 đồng + 4 % phần giá trị gia tài tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.

+ Tranh chấp gia tài từ 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng mức án phí bằng 36.000.000 đồng + 3 % phần giá trị gia tài tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.

+ Tranh chấp gia tài từ trên 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng mức án phí bằng 72.000.000 đồng + 2 % của phần giá trị gia tài tranh chấp vượt quá 4.000.000 đồng.

+ Tranh chấp gia tài trên 4.000.000 đồng mức án phí bằng 112.000.000 đồng + 0.1 % phần giá trị gia tài tranh chấp vượt quá 4.000.000 đồng.

Tiền tạm ứng án phí làm thủ tục ly hôn là bao nhiêu?

Theo pháp luật tại Điều 7 Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH thì mức tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí được xác lập như sau:

– Mức tạm ứng án phí dân sự xét xử sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch thì bằng mức án phí dân sự xét xử sơ thẩm không có giá ngạch.

– Mức tạm ứng án phí dân sự xét xử sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50 % mức án phí dân sự xét xử sơ thẩm có giá ngạch được tính theo giá trị gia tài có tranh chấp (mức giá dự trù của Tòa án) nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự xét xử sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch.

– Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm thì bằng mức án phí dân sự phúc thẩm.

Như vậy, mức tạm ứng án phí, lệ phí làm thủ tục ly hôn được tính như sau:

– Nếu ly hôn không có giá ngạch thì mức tạm ứng án phí, lệ phí làm thủ tục ly hôn là 300.000 đồng.

– Nếu ly hôn có giá ngạch tức thì mức tạm ứng án phí, lệ phí là:

 • Tranh chấp gia tài từ 6.000.000 đồng trở xuống là 300.000 đồng.
 • Tranh chấp gia tài từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng thì mức tạm ứng án phí bằng bằng 2,5 % giá trị gia tài tranh chấp.
 • Tranh chấp gia tài từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng thì mức tạm ứng án phí bằng 10 triệu đồng + 2 % của phần giá trị gia tài tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng.
 • Tranh chấp gia tài từ 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng mức tạm ứng án phí bằng 18 triệu đồng + 1,5 % của phần giá trị gia tài có tranh chấp vượt 800 triệu đồng.
 • Tranh chấp gia tài từ trên 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng mức tạm ứng án phí bằng 36 triệu đồng + 1 % của phần giá trị gia tài tranh chấp vượt 01 tỷ đồng.
 • Tranh chấp gia tài trên 4.000.000 đồng mức tạm ứng án phí bằng 56 triệu đồng + 0,05 % của phần giá trị gia tài tranh chấp vượt 04 tỷ đồng.

Ai phải nộp án phí và tiền tạm ứng án phí làm thủ tục ly hôn?

Nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí làm thủ tục ly hôn

Theo lao lý tại Điều 146 Bộ luật Tố tụng dân sự thì những đối tượng người dùng sau có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án:

 • Nguyên đơn, bị đơn có nhu yếu phản tố với nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập trong vụ án dân sự.
 • Người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì nộp tạm ứng án phí phúc thẩm.
 • Người nộp nhu yếu xử lý việc dân sự.

Như vậy, nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tạm ứng án phí làm thủ tục ly hôn được xác lập như sau:

– Ly hôn đơn phương là việc một bên vợ / chồng nhu yếu ly hôn, do đó người nhu yếu ly hôn đơn phương sẽ là người nộp tạm ứng án phí ly hôn. Nếu người còn lại có nhu yếu phản tố thì sẽ là người phải nộp tạm ứng án phí ly hôn.

– Ly hôn chấp thuận đồng ý là việc vợ và chồng cùng nhu yếu xử lý ly hôn. Theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Tố tụng dân sự, vợ, chồng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc ai là người phải nộp tạm ứng lệ phí. Nếu không thỏa thuận hợp tác được thì mỗi người sẽ phải nộp một nửa tiền tạm ứng lệ phí theo pháp luật.

Nghĩa vụ nộp án phí làm thủ tục ly hôn

Theo pháp luật tại khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH thì nghĩa vụ và trách nhiệm nộp án phí xét xử sơ thẩm làm thủ tục ly hôn được xác lập như sau:

 • Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự xét xử sơ thẩm trong vụ án ly hôn không nhờ vào vào việc Tòa án đồng ý hay không gật đầu nhu yếu của nguyên đơn. Trường hợp chấp thuận đồng ý ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50 % mức án phí;
 • Các đương sự trong vụ án hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình có tranh chấp về việc chia gia tài chung của vợ chồng thì ngoài việc chịu án phí dân sự xét xử sơ thẩm không có giá ngạch, còn phải chịu án phí so với phần gia tài có tranh chấp như so với vụ án dân sự có giá ngạch tương ứng với giá trị phần gia tài mà họ được chia;
 • Trường hợp vợ chồng nhu yếu người khác thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài mà Tòa án đồng ý nhu yếu của vợ, chồng, thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài phải chịu án phí dân sự xét xử sơ thẩm so với giá trị phân gia tài mà họ phải triển khai; nếu họ không thỏa thuận hợp tác chia được với nhau mà gộp vào gia tài chung và có nhu yếu Tòa án xử lý thì mỗi người phải chịu án phí dân sự tương ứng với giá trị phần gia tài mà họ được chia;
 • Trường hợp đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định trước khi Tòa án tiến hành hòa giải thì đương sự không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với việc phân chia tài sản chung;

 • Trường hợp Tòa án đã thực thi hòa giải, tại phiên hòa giải đương sự không thỏa thuận hợp tác việc phân loại gia tài chung của vợ chồng nhưng đến trước khi mở phiên tòa xét xử những bên đương sự tự thỏa thuận hợp tác phân loại gia tài chung của vợ, chồng và nhu yếu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định hành động thì được xem là những bên đương sự thỏa thuận hợp tác được với nhau về việc xử lý vụ án trong trường hợp Tòa án hòa giải trước khi mở phiên tòa xét xử và phải chịu 50 % mức án phí dân sự xét xử sơ thẩm tương ứng với giá trị phần gia tài mà họ được chia;
 • Trường hợp những đương sự có tranh chấp về việc chia gia tài chung và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài chung của vợ chồng, Tòa án triển khai hòa giải, những đương sự thống nhất thỏa thuận hợp tác được về việc phân loại một số ít gia tài chung và nghĩa vụ và trách nhiệm về tai sản chung, còn 1 số ít gia tài chung và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài chung không thỏa thuận hợp tác được thì những đương sự vẫn phải chịu án phí so với việc chia hàng loạt gia tài chung và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài chung của vợ chồng.

Theo pháp luật tại Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái thì nghĩa vụ và trách nhiệm chịu án phí phúc thẩm được xác lập như sau:

 • Đương sự kháng nghị phải chịu án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm.
 • Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị thì đương sự kháng nghị không phải chịu án phí phúc thẩm; Tòa án cấp phúc thẩm phải xác lập lại nghĩa vụ và trách nhiệm chịu án phí xét xử sơ thẩm theo lao lý.
 • Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị để xét xử lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm thì đương sự kháng nghị không phải chịu án phí phúc thẩm; nghĩa vụ và trách nhiệm chịu án phí được xác lập lại khi xử lý lại vụ án theo thủ tục xét xử sơ thẩm.

Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí làm thủ tục ly hôn

– Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí làm thủ tục ly hôn sơ thẩm:

Theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền tạm ứng án phí phải nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn xét xử sơ thẩm. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, người nộp tiền nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có nguyên do chính đáng;

– Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí làm thủ tục ly hôn phúc thẩm:

Theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH thì kể từ ngày nhận được thông tin của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm về việc nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm thì người kháng nghị phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 10 ngày, trừ trường hợp có nguyên do chính đáng.

– Thời hạn nộp tiền án phí làm thủ tục ly hôn:

Theo pháp luật tại khoản 3 Điều 17 Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền án phí, lệ phí Tòa án phải nộp tiền án phí, lệ phí Tòa án khi bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý.

Các câu hỏi thường gặp về phí làm thủ tục ly hôn

Mức án phí ly hôn phúc thẩm là bao nhiêu?

Mức án phí ly hôn phúc thẩm so với tranh chấp về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình theo lao lý tại hạng mục án phí, lệ phí tòa án nhân dân phát hành kèm theo Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH là 300.000 đồng.

Trường hợp ly hôn nào được giảm án phí?

Theo pháp luật tại Điều 13 Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH14 thì Tòa án hoàn toàn có thể giảm 50 % mức tạm ứng án phí, án phí so với trường hợp người nộp gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến không có đủ gia tài để nộp tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Để được giảm án phí thì vợ / chồng – người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp phải gửi đơn ý kiến đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo những chứng cứ, tài liệu chứng tỏ bản thân đủ điều kiện kèm theo được giảm án phí. Đơn đề xuất bắt buộc phải có những nội dung:

– Ngày, tháng, năm làm đơn;

– Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;

– Lý do và địa thế căn cứ đề xuất miễn, giảm.

Thời hạn nộp án phí xét xử sơ thẩm, phúc thẩm là bao lâu?

Theo lao lý tại khoản 3 Điều 17 Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền án phí, lệ phí Tòa án phải nộp tiền án phí, lệ phí Tòa án khi bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý.

Ai phải chịu án phí ly hôn xét xử sơ thẩm?

Theo pháp luật tại khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái thì trong vụ án ly hôn, nguyên đơn phải chịu án phí xét xử sơ thẩm, không phụ thuộc vào vào việc Tòa án gật đầu hay không gật đầu nhu yếu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai đồng ý chấp thuận ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50% án phí xét xử sơ thẩm.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan về phí làm thủ tục ly hôn mà Luật Quang Huy muốn chia sẻ đến quý bạn đọc. Nếu cần được hỗ trợ tư vấn pháp lý về ly hôn hay cần sử dụng các dịch vụ luật sư về ly hôn uy tín, bạn hãy liên hệ đến Luật Quang Huy để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn một cách nhanh chóng.

Luật Quang Huy luôn mang đến những dịch vụ pháp lý tốt nhất để hỗ trợ tối đa cho khách hàng của Luật Quang Huy.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top