Thời gian giải quyết thủ tục ly hôn đối với trường hợp thuận tình và trường hợp đơn phương trong bao lâu?

Tôi muốn được hướng dẫn về giấy tờ, thủ tục ly hôn đơn phương cần chuẩn bị những gì? Theo quy định thì thời gian giải quyết thủ tục ly hôn trong bao lâu (cả hai trường hợp thuận tình và đơn phương ly hôn). Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!

Nội dung

Thời gian giải quyết thủ tục ly hôn đối với trường hợp thuận tình ly hôn được pháp luật quy định như thế nào?

Về thời gian giải quyết việc / vụ án dân sự được lao lý chung tại Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái pháp luật như sau:

“Điều 212. Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

1. Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

3. Trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 210 của Bộ luật này mà các đương sự có mặt thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì thỏa thuận đó chỉ có giá trị đối với những người có mặt và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt. Trường hợp thỏa thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thỏa thuận này chỉ có giá trị và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải đồng ý bằng văn bản.”

Như vậy, thời gian giải quyết thủ tục ly hôn so với trường hợp chấp thuận đồng ý được nêu đơn cử ở trên.

Thủ tục ly hôn

Thủ tục ly hôn (Hình từ Internet)

Thời gian giải quyết thủ tục ly hôn đối với trường hợp đơn phương ly hôn theo quy định của pháp luật

Căn cứ khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái lao lý như sau:

“Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.”

Do đó, thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử so với trường hợp đơn phương ly hôn sẽ giải quyết đơn cử như trên.

Hướng dẫn giấy tờ và thủ tục ly hôn đơn phương cần chuẩn bị những gì?

Để được Tòa án giải quyết ly hôn đơn phương, người nhu yếu phải sẵn sàng chuẩn bị không thiếu những loại sách vở như sau:- Đơn xin ly hôn đơn phương theo mẫu dưới đây:Mẫu đơn xin ly hôn theo nhu yếu của một bên ( đơn phương ) là mẫu đơn số 23 – DS ( Đơn khởi kiện ) được phát hành kèm theo Nghị quyết 01/2017 / NQ-HĐTP.Mẫu số 23 – DS ( Ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017 / NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … ( 1 ), ngày ….. tháng … … năm … ….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … …

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ( 4 )…………………………………………………………………………………………………….Số điện thoại cảm ứng: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … … …. ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử: … … ……………………………………………. ( nếu có )

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ ( 6 )…………………………………………………………………………………………………….Số điện thoại cảm ứng: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … … …. ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử: … … ……………………………………………. ( nếu có )

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………………………………….

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại thông minh: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … …… ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … …………… ( nếu có )

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(9)…………………………………

Địa chỉ: ( 10 )………………………………………………………………………..Số điện thoại thông minh: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … … …. ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử:.. … … … … … … … … ….. … ……………. ( nếu có )

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)…………………………………………………………………

Người làm chứng ( nếu có ) ( 12 )…………………………………………………………………………………….Địa chỉ: ( 13 )…………………………………………………………………………………………………….Số điện thoại thông minh: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … … …. ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … …… … …. ………… ( nếu có ).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:(14)……………………………………………………..

1…………………………………………………………………………………………………….2…………………………………………………………………………………………………….( Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc giải quyết vụ án ) ( 15 )………………………

Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23 – DS ( tại đây ).

Trình tự thủ tục ly hôn theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện về việc xin ly hôn tại TAND có thẩm quyền;

Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn;

Bước 3: Nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí đơn phương cho Tòa án;

Bước 4: Tòa án sẽ triệu tập lấy lời khai, hòa giải và tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật Tố tụng dân sự;

Bước 5: Trong trường hợp, Tòa án không chấp nhận yêu cầu ly hôn, người yêu cầu ly hôn có quyền kháng cáo để Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử phúc thẩm theo quy định pháp luật.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top