Quy định thời gian giải quyết ly hôn đơn phương mới nhất

thời gian giải quyết ly hôn đơn phương

Một trong những chưa ổn lớn nhất trong việc triển khai thủ tục ly hôn đơn phương tại TANDTC là việc thời gian xử lý vấn đề quá lâu thường thì lê dài từ 4-6 tháng nhưng có những vấn đề riêng biệt hoàn toàn có thể lê dài hàng năm. Trong bài viết dưới đây Luật sư sẽ tư vấn và giải đáp yếu tố trên.

Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương của Tòa Án?

Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái có pháp luật về Thủ tục nhận và giải quyết và xử lý đơn khởi kiện như sau:

Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện:

Tòa án qua bộ phận đảm nhiệm đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương pháp gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn. Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông tin nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương pháp gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông tin ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ). Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong những quyết định hành động sau đây:

Yêu cầu sửa đổi, bổ trợ đơn khởi kiện;

Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thường thì hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện kèm theo để xử lý theo thủ tục rút gọn lao lý tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông tin cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án khác;

Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vấn đề đó không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án.

Kết quả giải quyết và xử lý đơn của Thẩm phán pháp luật tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông tin cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ) Điều 171 Bộ luật tố tụng dân sự có quy địn về Thụ lý vụ án như sau: Thụ lý vụ án: Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền xử lý của Toà án thì Toà án phải thông tin ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Toà án dự trù số tiền tạm ứng án phí, ghi vào phiếu báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí. Toà án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì Toà án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo. Điều 197 Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái có pháp luật về việc Phân công thẩm phán xử lý vụ án như sau: Phân công Thẩm phán xử lý vụ án: Trên cơ sở báo cáo giải trình thụ lý vụ án của Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định hành động phân công Thẩm phán xử lý vụ án bảo vệ nguyên tắc vô tư, khách quan, ngẫu nhiên. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định hành động phân công Thẩm phán xử lý vụ án. Đối với vụ án phức tạp, việc xử lý hoàn toàn có thể phải lê dài thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán dự khuyết để bảo vệ xét xử đúng thời hạn theo lao lý của Bộ luật này. Trong quy trình xử lý vụ án, nếu Thẩm phán được phân công không hề liên tục thực thi được trách nhiệm thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán khác liên tục trách nhiệm; trường hợp đang xét xử mà không có Thẩm phán dự khuyết thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu và Tòa án phải thông tin cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp. Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái có lao lý về thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử như sau: Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử: Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử những loại vụ án, trừ những vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố quốc tế, được pháp luật như sau: Đối với những vụ án pháp luật tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có đặc thù phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động gia hạn thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng so với vụ án thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng so với vụ án thuộc trường hợp pháp luật tại điểm b khoản này. Trường hợp có quyết định hành động tạm đình chỉ việc xử lý vụ án thì thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định hành động liên tục xử lý vụ án của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử; trường hợp có nguyên do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. Như vậy, dựa trên những pháp luật về những quá trình xử lý vụ án ly hôn đơn phương thì thời gian xử lý của Tòa án kể từ thời gian tiếp đón đơn cho đến thời gian ra bản án, quyết định hành động là tối đa từ 4 đến 6 tháng. thời gian giải quyết ly hôn đơn phương

Ly hôn đơn phương có được tòa án chấp nhận không?

Chào luật sư, Tôi muốn hỏi là năm 2011 tôi có làm đơn xin ly hôn ở xã nhưng xử lý không thành. Mời 3 lần điều không xuất hiện chồng tôi. Nhưng xã không xử lý được đơn phương ly hôn. Tôi cũng làm đơn xuống huyện cũng mời 2 lần nhưng cũng không xuất hiện chỉ liên lac được qua điên thoai. Nhưng TANDTC huyện cũng không xử lý đơn phương được. Hiện chồng tôi cũng đã có vợ. Giờ tôi có nên làm đơn ra tòa án nhân dân nữa không ạ. 2 lần tòa điều không chấp thuận đồng ý xử lý đơn phương. Tôi đành bỏ liều đến nay

Trả lời:

Theo Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước lao lý trong trường hợp ly hôn theo nhu yếu của một bên thì người nộp đơn phải có địa thế căn cứ chứng tỏ được vợ hoặc chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền của vợ, chồng làm cho hôn nhân gia đình lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân gia đình không đạt được và thời hạn được nhu yếu ly hôn lại là 12 tháng sau khi bị tòa bác đơn. Ly hôn theo nhu yếu của một bên: Khi vợ hoặc chồng nhu yếu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có địa thế căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân gia đình lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân gia đình không đạt được. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án công bố mất tích nhu yếu ly hôn thì Tòa án xử lý cho ly hôn. Trong trường hợp có nhu yếu ly hôn theo pháp luật tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có địa thế căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình làm tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, ý thức của người kia. Đồng thời Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm trước cũng pháp luật cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ có chồng. Vợ chồng có nghĩa vụ và trách nhiệm chung sống với nhau trừ trường hợp do vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc do nhu yếu của nghề nghiệp công tác làm việc, học tập hoặc tham gia những hoạt động giải trí kinh tế tài chính chính trị văn hóa truyền thống xã hội khác, có nguyên do chính đáng khác. Nếu trong trường hợp bạn chứng tỏ được chồng bạn vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vợ chồng như sống chung với người khác như vợ chồng thì bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể nhu yếu TANDTC xử lý ly hôn. Việc chung sống với nhau như vợ chồng được chứng tỏ bằng việc có con chung, thuê nhà ở chung, được hàng xóm, xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có gia tài chung. Bảo vệ chính sách hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình: Cấm những hành vi sau đây: Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; Ngoài ra người nào vi phạm chính sách hôn nhân gia đình một vợ, một chồng nếu có đủ địa thế căn cứ pháp lý còn bị giải quyết và xử lý theo lao lý của Bộ luật Hình sự năm năm ngoái như sau: Tội vi phạm chính sách một vợ, một chồng: Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: Làm cho quan hệ hôn nhân gia đình của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

Đã có quyết định hành động của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm hết việc chung sống như vợ chồng trái với chính sách một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó. Như vậy nếu bạn chứng tỏ được chồng bạn đang vi phạm quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng, vi phạm chính sách hôn nhân gia đình một vợ, một chồng thì bạn trọn vẹn có quyền gửi đơn ly hôn đến TANDTC nơi bị đơn ( chồng bạn ) đang cư trú ( nơi thường trú hoặc tạm trú ) để nhu yếu ly hôn.

Bài viết trên là hàng loạt nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần tương hỗ pháp lý khác bạn vui mắt liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài điện thoại cảm ứng để được giải đáp tốt nhất.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top