Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn sau ly hôn cần làm những gì theo quy định của pháp luật? Thế nào là hôn nhân hợp pháp?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kết hôn? Tôi muốn hỏi thế nào là hôn nhân hợp pháp? Tôi 57 tuổi có một đời vợ, muốn kết hôn với bạn nữ vừa tròn 20 tuổi nhưng bạn nữ ấy đã mang thai. Gia đình bên gái hối cưới. Chênh lệch tuổi như vậy liệu rằng tôi có cưới được không? Và thủ tục kết hôn sau khi ly hôn được quy định ra sao?

Nội dung

Thế nào là hôn nhân hợp pháp?

Căn cứ Điều 5 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý bảo vệ chính sách hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình như sau:

“1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

…”

Bên cạnh đó, theo Điều 8 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm trước lao lý nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những điều kiện kèm theo sau đây:

“a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Đối chiếu lao lý trên, để quan hệ hôn nhân gia đình được coi là hợp pháp thì nam, nữ phải cung ứng được những điều kiện kèm theo kết hôn được lao lý như sau:

+ Độ tuổi: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Ý chí: Kết hôn dựa trọn vẹn vào việc nam nữ phải tự nguyện quyết định hành động;

+ Nam nữ đăng ký kết hôn phải là người có năng lượng hành vi dân sự;+ Không thuộc những trường hợp cấm kết hôn;

+ Phải ĐK với cơ quan có thẩm quyền. Nếu không ĐK thì việc kết hôn sẽ không có giá trị pháp lý.

+ Nếu vợ chồng đã ly hôn thì bắt buộc phải đăng ký kết hôn lại mới được coi là hôn nhân gia đình hợp pháp.

+ Ngoài ra, với những người cùng giới tính thì Nhà nước không công nhận quan hệ hôn nhân gia đình này.

Như vậy, trường hợp của bạn cần phải thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo nêu trên để kết hôn.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật

Thẩm quyền đăng ký kết hôn được lao lý tại Điều 17 Luật Hộ tịch năm trước như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.”

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn sau ly hôn cần làm những gì?

Theo Điều 10 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP lao lý về những loại giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn như sau:

“Điều 10. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn

1.Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

2.Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

3.Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

4.Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp.”

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật đơn cử về hồ sơ đăng ký kết hôn như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.”

Bên cạnh đó, địa thế căn cứ khoản 3 Điều 30 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật:

“3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”

Từ những pháp luật trên bạn muốn đăng ký kết hôn sau ly hôn cần chuẩn bị sẵn sàng những giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu lao lý cho cơ quan ĐK hộ tịch

– Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân

– Bản sao sổ hộ khẩu

– Bản sao Bản án ly hôn hoặc quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành về mặt pháp lý.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top