Làm sao để được quyền nuôi con khi ly hôn? Người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có quyền và nghĩa vụ thế nào?

Tôi là giáo viên, đã kết hôn được 8 năm và sinh được 2 cháu. Một cháu năm nay 5 tuổi còn một cháu mới 2 tuổi. Chồng tôi làm bên hàng hải, thường xuyên đi vắng xa nhà lại hay nhậu nhẹt và bồ bịch lăng nhăng. Nên tôi có ý định ly hôn, nhưng tôi muốn biết làm như thế nào để được nuôi cả hai con, vì tôi nghe nói nếu hai con thì tôi chỉ được nuôi 1 bé thôi.

Mong được giải đáp.

Làm sao để được quyền nuôi con khi ly hôn?

Căn cứ Điều 81 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước pháp luật về việc trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn lao lý như sau :

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Đối chiếu lao lý trên, bạn được quyền ưu tiên nuôi dưỡng cháu bé 2 tuổi vì thuộc trường hợp con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi .Còn so với quyền nuôi dưỡng cháu 5 tuổi nếu hai vợ chồng bạn không thỏa thuận hợp tác được thì tòa án nhân dân sẽ quyết định hành động giao con cho cha hoặc mẹ của bé .

Căn cứ vào một số yếu tố như để tòa ra quyết định: điều kiện tài chính của cha/mẹ, quỹ thời gian dành cho con, khả năng đáp ứng các nhu cầu về mặt tinh thần của con, phẩm chất đạo đức…

Nếu bạn muốn giành quyền nuôi con thì bạn cần chứng tỏ người chồng không có điều kiện kèm theo trực tiếp nuôi con hoặc chứng tỏ mình đủ điều kiện kèm theo hơn chồng bạn về mọi mặt để nuôi con tăng trưởng tốt về sức khỏe thể chất lẫn niềm tin .Tòa án sẽ quyết định hành động dựa trên sự xem xét những yếu tố mà hai vợ chồng bạn đưa ra để ra quyết định hành động tương thích với quyền hạn, quyền lợi của cháu .

Người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có quyền và nghĩa vụ thế nào?

Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định như sau:

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó”

Đối chiếu pháp luật trên, người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :- Tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi .- Có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con .

– Có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Xem thêm: Hồ sơ ly hôn gồm những gì? Cách làm hồ sơ ly hôn [Năm 2021]

Lưu ý : nếu người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây tác động ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền nhu yếu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó .

Người trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau ly khi ly hôn có quyền và nghĩa vụ gì?

Theo Điều 83 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước pháp luật như sau :

“Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Như vậy, người trực tiếp nuôi con so với người không trực tiếp nuôi con sau ly khi ly hôn có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nêu trên .

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category : Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top