Người trực tiếp nuôi con có được hạn chế quyền thăm con sau ly hôn không? Cha mẹ đương nhiên có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn đúng không?

Hạn chế quyền thăm con sau ly hôn có được không? Tôi và chồng cũ vừa tiến hành xong thủ tục ly hôn, tôi là người nuôi con.

Anh ấy tuy có công việc ổn định nhưng lại thường xuyên uống rượu, bia, những lúc say lại kiếm chuyện để gây sự.

Sau ly hôn, tôi đã yêu cầu chồng cũ chỉ được gặp con 1 lần 1 tuần để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của con, chồng tôi không đồng ý? Vậy có đúng không?

Nội dung

Ai có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn?

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần tiền hoặc gia tài khác để cung ứng nhu yếu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân gia đình, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn vất vả, túng thiếu theo pháp luật của Luật hôn nhân gia đình mái ấm gia đình theo lao lý tại khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước.

Căn cứ vào Điều 82 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau :

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Bên cạnh đó tại Điều 83 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con so với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau :

“Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Theo đó, cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Người trực tiếp nuôi con có được hạn chế quyền thăm con sau ly hôn không?

Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau :

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Đối chiếu quy định trên, việc thăm nuôi con sau ly hôn là quyền của người không trực tiếp nuôi con mà không ai được cản trở và không hạn chế số lần thăm nom.

Tuy nhiên, nếu trường hợp bạn có địa thế căn cứ cho rằng lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây tác động ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền nhu yếu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con .

Cha mẹ đương nhiên có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn đúng không?

Căn cứ Điều 81 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước pháp luật

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, cha mẹ sau ly hôn phải trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con .

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category : Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top