Cách chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn

Hướng dẫn cách chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn bảo vệ đúng chuẩn, uy tín. Luật sư Quang Huy tư vấn những quy định hiện hành về phân chia tài sản chung vợ chồng và nguyên tác phân chia tài sản chung vợ chồng để Quý khách hàng tìm hiểu thêm.

Thời điểm được quyền nhu yếu chia tài sản chung vợ chồng

✔ Trong thời kỳ hôn nhân gia đình: Trong thời kỳ hôn nhân gia đình vợ chồng được quyền nhu yếu Tòa án xác lập tài sản là tài sản riêng của vợ chồng.

✔ Khi thực thi thủ tục ly hôn: Yêu cầu phân chia tài sản chung được đưa gửi đồng thời trong đơn xin ly hôn hoặc đưa ra nhu yếu bổ trợ để Tòa án xử lý trong quy trình vụ án đang được xử lý. Yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

✔  Sau khi có quyết định giải quyết ly hôn của Tòa án: Vợ chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trước, các vấn đề về phân chia tài sản chung sẽ được khởi kiện yêu cầu giải quyết trong một vụ án dân sự độc lập.

Nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng

Trừ trường hợp quy định dưới đây thì tài sản chung vợ chồng khi ly hôn sẽ được chia đôi, những trường hợp phân chia khác mà pháp lý quy định những bạn tìm hiểu thêm cách chia theo những nguyên tắc dưới đây

✔ Nguyên tắc xử lý tranh chấp tài sản vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chính sách tài sản vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác Về chính sách tài sản của vợ chồng, bên cạnh chính sách tài sản vợ chồng theo luật định, thì Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm trước đã thừa nhận chính sách tài sản theo thỏa thuận hợp tác. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác được triển khai theo quy định tại những điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình. Vợ chồng có quyền lựa chọn vận dụng chính sách tài sản theo luật định hoặc chính sách tài sản theo thỏa thuận hợp tác. Thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc xác nhận. Chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian đăng ký kết hôn. Vì vậy, khi ly hôn mà có nhu yếu chia tài sản chung thì Tòa án sẽ xem xét, nếu có văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án công bố vô hiệu hàng loạt thì vận dụng những nội dung của văn bản thỏa thuận hợp tác để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những yếu tố không được vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì vận dụng những quy định vận dụng theo luật định, những thỏa thuận hợp tác có hiệu lực hiện hành vẫn được tôn trọng và triển khai.

Thời điểm được quyền yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng

✔ Các nguyên tắc xử lý tranh chấp tài sản vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chính sách tài sản vợ chồng theo luật định Bên cạnh chính sách tài sản theo thỏa thuận hợp tác, thì Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình liên tục ghi nhận chính sách tài sản theo luật định là nên tảng trong chính sách tài sản chung của vợ chồng. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực thi theo quy định tại những điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình. Các nguyên tắc xử lý tranh chấp tài sản vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chính sách tài sản vợ chồng theo luật định được quy định gồm có những nguyên tắc sau:

+ Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận hợp tác của vợ chồng

– Trường hợp không có văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách tài sản của vợ chồng bị Tòa án công bố vô hiệu hàng loạt thì vận dụng chính sách tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

– Đối với những yếu tố không được vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì vận dụng những quy định tương ứng tại những khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

+ Nguyên tắc bảo vệ sự bình đẳng về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng

Trên cơ sở của nguyên tắc vợ, chồng có quyền bình đẳng trong việc hưởng các quyền dân sự nói chung và quyền sở hữu tài sản nói riêng, trong trường hợp không có thỏa thuận phân chia tài sản, khi ly hôn, tài sản chung của vợ chồng được chia theo nguyên tắc chia đôi.

Quy định này là hoàn toàn hợp lý vì hình thức sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất, được sử dụng để đảm bảo nhu cầu đời sống chung của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Sở hữu chung hợp nhất là hình thức sở hữu mà trong đó quyền của các đồng chủ sở hữu không được xác định đối với khối tài sản chung nên về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng sẽ chia đôi khi ly hôn.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2022

+ Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo vệ cho vợ, chồng đang hoạt động giải trí nghề nghiệp được liên tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại được liên tục được sản xuất, kinh doanh thương mại để tạo thu nhập và phải thanh toán giao dịch cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch.

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn

✔ Nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng được chi bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị được hưởng

✔ Nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng

✔ Nguyên tắc bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Cách xác lập tài sản chung của vợ chồng được quyền nhu yếu phân chia khi ly hôn

✔ Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình được xác lập theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình thì:

“ Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tại ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được khuyến mãi ngay cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng Ngay cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng tài sản riêng. Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung ”

✔ Bên cạnh đó, Điều 9, Điều 10 Nghị định 126 / năm trước / NĐ-CP có hướng dẫn cụ thể quy định trên như sau: Điều 9 Nghị định 126 / năm trước / NĐ-CP lý giải thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình.

Theo đó, thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình gồm có:

– Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số kiến thiết, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 của nghị định này;

– Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyên chiếm hữu theo quy định của Bộ luật dân sự so với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước;

– Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp lý trong đó gồm có hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng

Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP giải thích về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

+ Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của vợ, chồng;

+ Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng

Tham khảo thêm bài viết: Quy trình đăng ký thương hiệu độc quyền

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top