Mẫu biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN…..(1)

 
   
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … …., ngày … … … tháng … … … năm … … …

BIÊN BẢN

 GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HOÀ GIẢI THÀNH

Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;Căn cứ vào Điều 90 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình;

Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày … tháng … năm … …

Xét thấy những đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận được với nhau về việc xử lý những yếu tố có tranh chấp trong vụ án về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình thụ lý số:

… / …. / TLST-HNGĐ ngày … tháng … năm …..

Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành những yếu tố có tranh chấp trong vụ án do những đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả thuận được với nhau về việc xử lý hàng loạt vụ án; đơn cử như sau: ( 2 )

1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … …..

2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … ….

3.. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, nếu đương sự nào có đổi khác quan điểm về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết thời hạn này, nếu không có đương sự nào đổi khác quan điểm về sự thoả thuận đó, thì Toà án ra quyết định hành động công nhận sự thoả thuận của những đương sự và quyết định hành động này có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ngay sau khi phát hành, không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Các đương sự tham gia phiên hoà giải

(chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 

Thẩm phán 

chủ trì phiên hoà giải

Nơi nhận:

  • Những người tham gia hoà giải;
  • Ghi đơn cử những đương sự vắng mặt theo pháp luậttại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;
  • Lưu hồ sơ vụ án.

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08b:

( 1 ) Ghi tên Toà án thực thi phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào ( ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H ). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, ( thành phố ) nào ( ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H ).

( 2 ) Ghi rất đầy đủ đơn cử từng yếu tố phải xử lý trong vụ án mà những đương sự đã thoả thuận được với nhau ( quan hệ hôn nhân gia đình, việc nuôi con, chia gia tài ).

Chú ý: Biên bản này phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

Xem thêm: Thủ tục ly hôn 2022: Cần giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top