Mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (31-VDS)

Nội dung

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:(8)

[ 1 ] … … … …[ 2 ] … … … …

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập Biên bản hòa giải đoàn tụ không thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

Bạn đang đọc: Mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (31-VDS)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của những đương sự đơn cử như sau:

– Về quan hệ hôn nhân gia đình: … … … ….

– Về con chung: … … … … … …– Về gia tài chung: … … ….

– Về những yếu tố khác: … …..

2. Về lệ phí Tòa án: … … … …

3. Quyết định này có hiệu lực hiện hành pháp lý ngay sau khi được phát hành và không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

– Đương sự;

– Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

– Cơ quan đã thực thi việc đăng ký kết hôn;

– Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố TP. Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định.

Xem thêm: Quyền nuôi con sau khi ly hôn – Tư vấn pháp luật: Luật Quang Huy

(3) và (4) Ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình. (5) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm thụ lý việc hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình. (6) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người nhu yếu; (7) Nếu là cá thể thì ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi thao tác (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên cơ quan, tổ chức triển khai và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức triển khai đó. (8) Ghi nhận định của Tòa án về những nội dung mà những đương sự thỏa thuận hợp tác được theo Biên bản hòa giải sum vầy không thành. Trong phần này, những đoạn văn được đánh số thứ tự trong dấu [ ].

Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn:

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn:

Theo Điều 396 BLTTDS năm năm ngoái, vợ, chồng nhu yếu toà án công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia gia tài khi ly hôn phải có đơn nhu yếu. Vợ, chồng hoàn toàn có thể chỉ nhu yếu công nhận thoả thuận về thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con hoặc thoả thuận về thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia gia tài khi ly hôn. Đơn phải có những nội dung pháp luật tại khoản 2 Điều 362 BLTTDS năm năm ngoái.

Vợ, chồng cùng nhu yếu toà án công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia gia tài khi ly hôn phải kí tên hoặc điểm chỉ vào đơn nhu yếu. Trong trường hợp này vợ, chồng cùng được xác lập là người nhu yếu.

Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ chứng tỏ thoả thuận về thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia gia tài khi ly hôn là có địa thế căn cứ và hợp pháp như giấy ghi nhận đăng kí kết hôn, giấy khai sinh của con, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu, sử dụng gia tài Việc xét đơn nhu yếu công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia gia tài khi ly hôn:

Thủ tục xét đơn nhu yếu công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia gia tài khi ly hôn được thực thi theo thủ tục chung về xử lý việc dân sự. Tuy nhiên, do thuận tình ly hôn là loại việc đặc biệt quan trọng, do có xích míc vợ chồng, đời sống chung không hề lê dài nên họ phải nhu yếu toà án chấm hết hôn nhân gia đình và họ đã thống nhất được cách xử lý xích míc là thuận tình ly hôn.

Thực tế chứng tỏ, có những trường hợp hai vợ chồng tuy đã cùng kí đơn để nhu yếu toà xử lý việc ly hôn nhưng xích míc giữa họ chưa tới cả trầm trọng, đời sống hôn nhân gia đình của họ vẫn hoàn toàn có thể cứu vãn được, bản thân họ cũng chưa thực sự muốn ly hôn …

Hơn nữa, hệ quả của việc vợ, chồng tự mình thoả thuận chấm hết hôn nhân gia đình không chỉ ảnh hưởng tác động đến quan hệ nhân thân, gia tài của vợ, chồng mà còn liên quan nhiều đến những chủ thể khác, đặc biệt quan trọng là con cháu của họ.

Do vậy, yếu tố hoà giải so với việc thuận tình ly hôn là thiết yếu nhằm mục đích giúp những đương sự trở lại sum vầy. Theo Điều 397 BLTTDS năm năm ngoái, trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu, trước khi triển khai hoà giải để vợ chồng sum vầy, khi xét thấy thiết yếu, thẩm phán hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm quan điểm của cơ quan quản lí nhà nước về mái ấm gia đình, cơ quan quản lí nhà nước về trẻ nhỏ về thực trạng mái ấm gia đình, nguyên do phát sinh xích míc và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.

Thẩm phán phải thực thi hoà giải để vợ chồng sum vầy; lý giải về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa những thành viên khác trong mái ấm gia đình, về nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng và những yếu tố khác liên quan đến hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình. Điều 397 BLTTDS năm năm ngoái pháp luật về 03 trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra sau khi thẩm phán triển khai hoà giải sum vầy vợ chồng:

– Trường hợp sau khi hoà giải, vợ, chồng đoàn viên thì thẩm phán ra quyết định đình chỉ xử lý nhu yếu của họ. Trường hợp hoà giải sum vầy không thành nhưng cả hai vợ chồng vẫn giữ nhu yếu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thực sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận về việc chia gia tài, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con trên cơ sở bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của vợ và con thì thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Thủ tục để ra quyết định công nhận sự thoả thuận của những đương sự trong trường hợp này được thực thi theo lao lý tại Điều 212 BLTTDS năm năm ngoái.

– Trường hợp hoà giải đoàn viên không thành và những đương sự không thoả thuận được về việc chia gia tài, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con thì toà án đình chỉ xử lý việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài về sản khi ly hôn và thụ lí vụ án để xử lý.

Toà án không phải thông tin về việc thụ lí vụ án, không phải phân công lại thẩm phán xử lý vụ án. Việc xử lý vụ án được thực thi theo thủ tục chung về xử lý vụ án dân sự

Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn:

Theo quy định tại Điều 38 BLDS và Điều 55 LHN&GĐ năm 2014, khi cả hai vợ chồng cùng thoả thuận chấm dứt quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, họ có quyền yêu cầu toà án công nhận thuận tình ly hôn. 

Đơn yêu cầu toà án công nhận thuận tình ly hôn phải có đủ các nội dung của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 2 Điều 362 BLTTDS năm 2015. Các đương sự phải gửi kèm theo đơn yêu cầu các tài liệu, chứng cứ như giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, giấy khai sinh của các con, giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản chung của vợ chồng hoặc sở hữu riêng của từng người v..v..

Xem thêm: Mẫu Đơn ly hôn chuẩn, mới nhất của Tòa án [có File tải về]

– Thuận tình ly hôn là loại việc đặc biệt quan trọng, do có xích míc vợ chồng, đời sống chung không hề lê dài nên họ đã phải nhu yếu toà án chấm hết hôn nhân gia đình và họ đã thống nhất được cách xử lý xích míc là thuận tình ly hôn.

Thực tế chứng tỏ có những trường hợp hai vợ chồng tuy đã cùng kí vào đơn nhu yếu thuận tình ly hôn nhưng xích míc giữa họ chưa đến hơn cả trầm trọng, họ chưa thực sự muốn ly hôn v.v.. Vì vậy, việc hoà giải so với việc thuận tình ly hôn là thiết yếu nhằm mục đích giúp những đương sự quay trở lại sum vầy.

– Theo Điều 54 LHN&GĐ năm năm trước thì toà án hoà giải tối với nhu yếu thuận tình ly hôn theo pháp luật của pháp lý tố tụng dân sự. Theo Điều 397 BLTTDS năm năm ngoái, trong thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét đơn nhu yếu, trước khi triển khai hoà giải để vợ chồng đoàn viên, khi xét thấy thiết yếu, thẩm phán hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm quan điểm của cơ quan quản lí nhà nước về mái ấm gia đình, cơ quan quản lí nhà nước về trẻ nhỏ về thực trạng mái ấm gia đình, nguyên do phát sinh xích míc và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên đến quan Thẩm phán phải thực thi hoà giải để vợ chồng sum vầy; lý giải về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa vụ án, những thành viên khác trong mái ấm gia đình, về nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng và những yếu tố khác liên quan đến hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

– Trường hợp sau khi hoà giải, vợ, chồng sum vầy thì thẩm phán ra quyết định đình chỉ xử lý nhu yếu của họ. Trường hợp hoà giải sum vầy không thành thì thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của những đương sự theo pháp luật tại Điều 212 BLTTDS năm năm ngoái khi có vừa đủ những điều kiện kèm theo:

(1) Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn,

(2) Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không – chia gia tài chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con,

(3) Sự thoả thuận phải bảo vệ quyền hạn chính đáng của vợ, con.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top