Mẫu đơn ly hôn thuận tình với người nước ngoài – Luật Quang Huy

Văn Phòng Luật Sư Quang Huy xin giới thiệu mẫu đơn ly hôn thuận tình với người nước ngoài, giúp bạn nắm được cấu trúc của đơn để thuận lợi hơn.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình với người nước ngoài:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang đọc: Mẫu đơn ly hôn thuận tình với người nước ngoài – Luật Sư Quang Huy

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………………)(1)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN..……………………………………………………………………………………….(2)

Họ tên người yêu cầu: 1(3)…………………………………………………………….. Sinh năm:………………….

Địa chỉ ( 4 ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Số điện thoại cảm ứng: … … … … … … … … … … … Fax: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … … … … …. ( nếu có ).

2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Sinh năm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số điện thoại thông minh: … … … … … … … … … … … Fax: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … … … … … ( nếu có ).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)……………………………………………….việc như sau:……………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Những yếu tố nhu yếu Tòa án xử lý: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
  2. Lý do, mục tiêu nhu yếu Tòa án xử lý những yếu tố nêu trên: … … … … … … … … … … … … … …
  3. Căn cứ của việc nhu yếu Tòa án xử lý những yếu tố nêu trên: … … … … … … … … … … … … …..
  4. Tên và địa chỉ của những người có tương quan đến những yếu tố nhu yếu Tòa án xử lý ( 6 ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  5. Tin tức khác ( 7 ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

1………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Thủ Tục Ly Hôn Theo Quy Định Tòa Án Mới Nhất Năm 2022

2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

3 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

  … … …., ngày … … tháng … … năm … ( 9 )

NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92-DS:

( 1 ) Ghi loại việc dân sự mà nhu yếu Tòa án xử lý theo lao lý của Bộ luật tố tụng dân sự ( Ví dụ: Yêu cầu công bố một người mất tích; nhu yếu hủy bỏ quyết định hành động công bố một người đã chết; nhu yếu chấm hết việc nuôi con nuôi, … ).

( 2 ) và ( 5 ) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xử lý việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào ( ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B ).Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh ( thành phố ) nào ( ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên ) và địa chỉ của Tòa án đó.

( 3 ) Nếu người nhu yếu là cá thể thì ghi họ tên; nếu người nhu yếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên cơ quan, tổ chức triển khai và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai nhu yếu đó.

( 4 ) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời gian nộp đơn nhu yếu xử lý việc dân sự. Nếu người nhu yếu là cá thể thì ghi vừa đủ địa chỉ nơi cư trú ( ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H ).

Nếu người nhu yếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ( ví dụ: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, Q. HK, thành phố H ).Ghi địa chỉ nơi thao tác nếu người nhu yếu là cá thể ( ví dụ: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải An, số 264 phố ĐC, Q. BĐ, thành phố H ).( 6 ) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi thao tác của những người mà người nhu yếu cho rằng có tương quan đến yếu tố nhu yếu Tòa án xử lý.

( 7 ) Ghi những thông tin khác mà người nhu yếu xét thấy thiết yếu cho việc xử lý nhu yếu của mình.

( 8 ) Ghi rõ tên những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn nhu yếu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự ( ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của …; 2. Bản sao giấy ghi nhận đăng ký kết hôn của …. ).

( 9 ) Ghi khu vực, thời hạn làm đơn nhu yếu ( ví dụ: TP. Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm … … ).

( 10 ) Nếu người nhu yếu là cá thể thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người nhu yếu đó; nếu là cơ quan tổ chức triển khai nhu yếu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai nhu yếu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai đó. Trường hợp tổ chức triển khai nhu yếu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo pháp luật của Luật doanh nghiệp.

Nếu muốn được tư vấn và hỗ trợ bạn hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục ly hôn trong thời gian từ 3- 15 ngày là có quyết định ly hôn thuận tình. Bạn và chồng chỉ phải lên tòa án 01 lần duy nhất kể cả một bên không ở Việt Nam thì chúng tôi cũng giúp bạn giải quyết được.

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 19006184.

Nếu bạn ở xa hoặc bận công việc không thể tới VPLS Quang Huy được thì chúng tôi sẽ cử luật sư giỏi tới tận nhà hoặc điểm hẹn để tư vấn và hỗ trợ cho bạn.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top