Mẫu đơn xin ly hôn với người bị tuyên bố là mất tích 2022

Đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích là gì? Mục đích của đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích? Mẫu đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích 2022? Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích? Thủ tục ly hôn với người bị công bố là mất tích?

Ly hôn là việc chấm hết quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án. Trong trường hợp muốn ly hôn với người bị công bố là mất tích thì đương sự còn lại phải triển khai việc viết đơn ly hôn và ke theo sách vở xác nhận công bố mất tích của Tòa án. Khi nhận được đơn xin ly hôn thì Tòa án sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý thục tục ly hôn với người bị công bố là mất tích trước đó. Vậy đơn xin ly hôn với người bị công bố là gì? Khi viết đơn xin ly hôn với người bị công bố thì người làm đơn cần chú ý quan tâm những yếu tố gì? Thủ tục ly hôn với người bị công bố mất tích được pháp luật như thế nào?

Nội dung

Đơn xin ly hôn với người bị tuyên bố là mất tích là gì?

Đơn xin ly hôn với người bị công bố là bị mất tích là mẫu đơn hành chính do cá thể muốn thực thi thủ tục ly hôn đơn phương với người bị công bố mất tích gửi cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và xử lý. Mẫu đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích phải có nội dung và hình thức theo đúng lao lý của pháp lý.

Mục đích của đơn xin ly hôn với người bị tuyên bố là mất tích

Đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích là văn bản ghi nhận những thông tin về của cá thể trong vấn đề ly hôn và việc đề xuất được ly hôn với người bị công bố là mất tích. Ngoài ra, đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích còn là địa thế căn cứ để Cơ quan Nhà nước triển khai thủ tục ly hôn theo trình tự, thủ tục mà pháp lý pháp luật.

Mẫu đơn xin ly hôn với người bị tuyên bố là mất tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN…

Xem thêm: Tư vấn ly hôn, tư vấn luật ly hôn trực tuyến miễn phí qua điện thoại

Tôi tên: … … …. năm sinh: …..

CMND ( Hộ chiếu ) số: … … …. ngày và nơi cấp: … ….

Hiện cư trú: ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) …. Xin được ly hôn với: … ….. năm sinh: …

CMND ( Hộ chiếu ) số: ….. ngày và nơi cấp: …..

Hiện cư trú: ( ghi rõ địa chỉ ) … …..

Nội dung xin ly hôn:

Về con chung:

Xem thêm: Luật sư tư vấn chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn trực tuyến miễn phí

Về tài sản chung:

Kính ý kiến đề nghị quý tòa xem xét xử lý..

Địa danh, ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

( Ký ghi rõ họ tên )

Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn với người bị tuyên bố là mất tích

Phần kính gửi nhu yếu người viết đơn ghi tên của Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý ly hôn với một người bị công bố bị mất tích. Phần nội dung của mẫu đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích nhu yếu người viết đơn cung ứng những thông tin cơ bản nhất như tên, ngày tháng năm sinh, số chứng tỏ nhân dân ( số căn cước công dân ), số điện thoại thông minh liên hệ, thông tin của người bị công bố là mất tích. Đồng thời trong đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích phải ghi nhận những thông tin về nội dung ly hôn, về con chung, về gia tài chung. Người làm đơn cần cam kết những thông tin mà mình cung ứng trên là đúng thực sự, nếu sai thì sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý.

Xem thêm: Tư vấn luật ly hôn, giải quyết thủ tục ly hôn tại TP Hà Nội

Cuối đơn xin ly hôn với người bị công bố là mất tích thì người làm đơn sẽ ký, ghi rõ tên để làm bằng cứ.

Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dầu đã vận dụng khá đầy đủ những giải pháp thông tin, tìm kiếm theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác nhận về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo nhu yếu của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án hoàn toàn có thể công bố người đó mất tích. Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức sau cuối về người đó; nếu không xác lập được ngày có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của tháng tiếp theo tháng có tin tức ở đầu cuối; nếu không xác lập được ngày, tháng có tin tức ở đầu cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của năm tiếp theo năm có tin tức sau cuối. Như vậy hoàn toàn có thể thấy thời hạn mà hoàn toàn có thể công bố một người bị mất tích là từ hai năm trở lên ( biệt tích – tức là không thấy tung tích ở đâu, không biết còn sống hay đã chết ) và cơ quan có thẩm quyền công bố một người mất tích là cơ quan Tòa án.

Trình tự thực hiện tuyên bố một người  mất tích:

Bước 1:  Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích làm đơn yêu cầu nộp cho Tòa án theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Bước 2: Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Xem thêm: Tư vấn luật ly hôn, giải quyết thủ tục ly hôn tại TPHCM

+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu công bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định hành động thông tin tìm kiếm người bị nhu yếu công bố mất tích.

+ Thời hạn thông tin tìm kiếm người bị nhu yếu công bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông tin tìm kiếm lần tiên phong.

+ Trong thời hạn thông tin, nếu người bị nhu yếu công bố mất tích quay trở lại và nhu yếu Tòa án đình chỉ việc xét đơn nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn nhu yếu công bố một người mất tích.

Bước 3: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn công bố thông báo, Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Bước 4: Nếu Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích. Có những trường hợp xả ra như sau:

– Trường hợp gật đầu đơn nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động công bố một người mất tích;

– Trường hợp có nhu yếu Tòa án vận dụng giải pháp quản lý tài sản của người bị công bố mất tích đó và được gật đầu thì trong quyết định hành động công bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định hành động vận dụng giải pháp quản lý tài sản của người đó theo pháp luật của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái sửa đổi bổ trợ 2017.

Hồ sơ yêu cầu tuyên bố một người mất tích bao gồm những loại giấy tờ sau:

Xem thêm: Tuyên bố doanh nghiệp phá sản theo quy định mới nhất

+ Đơn nhu yếu công bố một người mất tích nộp cho Tòa án

+ Tài liệu, chứng cứ chứng tỏ người thay mặt đứng tên nhu yếu là người có quyền nhu yếu.

+ Giấy chứng minh nhân dân ( hộ chiếu ); hộ khẩu của những đương sự.

+ Chứng cứ chứng tỏ người bị nhu yếu công bố mất tích đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác nhận về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng tỏ cho việc người nhu yếu đã vận dụng không thiếu những giải pháp thông tin tìm kiếm hoặc Quyết định của Tòa án thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

+ Kê khai khá đầy đủ những người thừa kế theo pháp lý của người bị nhu yếu công bố mất tích và nộp giấy khai sinh hoặc chứng cứ chứng tỏ những người này là người thừa kế của người bị công bố mất tích ( nếu có người trong những người thừa kế này chết, thì kê khai tiếp những người thừa kế theo pháp lý của người này ).

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn được quy định tại Điều 51, Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“ 1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền nhu yếu Tòa án xử lý ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền nhu yếu Tòa án xử lý ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không hề nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của đấm đá bạo lực mái ấm gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, ý thức của họ.

Xem thêm: Tư vấn luật ly hôn, giải quyết thủ tục ly hôn tại Bình Dương

3. Chồng không có quyền nhu yếu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. ”

Thủ tục ly hôn với người bị tuyên bố là mất tích

Sau khi Tòa án ra quyết định hành động công bố một người mất tích thì nộp hồ sơ nhu yếu ly hôn đơn phương.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Các sách vở cần sẵn sàng chuẩn bị gồm có:

– Đơn xin ly hôn đơn phương ( theo mẫu );

– Bản chính giấy ghi nhận kết hôn;

– Quyết định công bố một người mất tích của Tòa án;

Xem thêm: Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn và ly hôn

– Bản sao chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân của hai vợ chồng;

– Bản sao sổ hộ khẩu của hai vợ chồng;

– Bản sao giấy khai sinh của những con ( nếu có );

– Giấy tờ chứng tỏ quyền sở hữu tài sản như giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( nếu có ).

Bước 2: nộp hồ sơ tại tòa án có thẩm quyền giải quyết ly hôn

Cũng như những trường hợp ly hôn đơn phương thường thì, khi ly hôn với người đang mất tích, thì nộp hồ sơ tại TANDTC nhân dân cấp huyện nơi cư trú sau cuối của bị đơn trước khi người đó mất tích.

Bước 3: tòa án giải quyết

+ Sau khi nhận hồ sơ xin ly hôn với người mất tích. Nếu hồ sơ hợp lệ, tòa án nhân dân ra thông tin nộp tiền tạm ứng án phí.

Xem thêm: Tư vấn luật ly hôn, giải quyết thủ tục ly hôn tại Thanh Hoá

+ Ly hôn với người mất tích thuộc trường hợp tòa án nhân dân không thực thi hòa giải được, tòa án nhân dân sẽ đưa vụ án ra xét xử. Bởi khi một người đã bị Tòa án công bố mất tích tức là không hề liên hệ được với người đó và họ cũng không hề tham gia hòa giải. Do đó hoàn toàn có thể vận dụng pháp luật tại khoản 2 điều 207 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm năm ngoái với nguyên do đương sự không hề tham gia hòa giải được vì có nguyên do chính đáng.

Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương với người mất tích thông thường kéo dài từ 4-6 tháng.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top