Mẫu đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài – Thủ tục ly hôn nước ngoài

Ở bài viết sau, chúng tôi xin giới thiệu mẫu đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài, giúp bạn nắm được cấu trúc của đơn để thuận lợi hơn. Cùng theo dõi những nội dung liên quan đến việc ly hôn với người nước ngoài nhé!

Mẫu đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất

Nội dung

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là trường hợp ly hôn giữa một bên là người nước ngoài và một bên là người Nước Ta; giữa hai bên đều là người nước ngoài nhưng thường trú tại Nước Ta; giữa hai người Nước Ta với nhau nhưng một trong hai bên ở nước ngoài… Có hai dạng thủ tục ly hôn nước ngoài. Đó là:

Ly hôn thuận tình hay còn gọi là ly hôn đồng thuận: Là dạng ly hôn theo yêu cầu của hai vợ chồng trên cơ sở đồng thuận về vấn đề ly hôn, chia tài sản và con cái.

Ly hôn đơn phương: Là trường hợp ly hôn dựa theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng; hoặc có sự tranh chấp về chia tài sản, con cái. Việc ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài thường vắng mặt một bên vợ hoặc chồng, do đó, thủ tục ly hôn thường phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn.

Mẫu đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài

Dưới đây là 2 mẫu đơn xin ly hôn có yếu tố nước ngoài: mẫu đơn ly hôn chấp thuận đồng ý và mẫu đơn ly hôn đơn phương:

Mẫu đơn đồng ý chấp thuận ly hôn có yếu tố nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(V/v:…………………………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân……………………………………………………
Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:…………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại (nếu có):…………………………..; Fax (nếu có):………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có):…………………………………………………………………………………
Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân………………………………..việc như sau:
– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:…………………………………………………………….
– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải đối với những vấn đề nêu trên:
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:…………………………………………………………………………………….
– Các thông tin khác (nếu có):……………………………………………………………………………….
Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:
1….……………………………………………………………………………………………………………………
2….……………………………………………………………………………………………………………………
3….……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………, ngày…. tháng…. năm 2021
                                                                                                Người yêu cầu

Xem thêm về Ly hôn đơn phương

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân………………………………….…
Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………(nếu có); số fax:………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………………. (nếu có)
Người bị kiện:……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………(nếu có); số fax:………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………………. (nếu có)
Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………(nếu có); số fax:…………………(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………(nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)…………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………(nếu có); số fax:………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử:..………………………..………………. (nếu có)
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Người làm chứng (nếu có)……………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………(nếu có); số fax:………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử:……………………………….………… (nếu có).
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:………………………………………
1………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………..
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)        
                                                                                                    ………, ngày…. tháng…. năm 2021
                                                                                                                    Người khởi kiện

Tìm hiểu về Mẫu đơn ly hôn đơn phương

Hướng dẫn nộp đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài

Bước 1:

Nộp đơn xin ly hôn

Nộp đơn xin ly hôn

Người xin ly hôn viết đơn xin ly hôn và gửi bộ hồ sơ xin ly hôn tới Tòa án có thẩm quyền xử lý. Hồ sơ xin ly hôn có yếu tố nước ngoài gồm có những tài liệu:

(i) Đơn xin ly hôn;

(ii) Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy xác nhận cá thể (Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân); Hộ khẩu (có sao y bản chính);

(iii) Bản chính Giấy ghi nhận kết hôn, trường hợp mất bản chính giấy ghi nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải trình diễn rõ trong đơn kiện;

(iv) Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con); (v) Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp);

(vi) Nếu hai bên kết hôn tại Nước Ta, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền sở tại địa phương về việc một bên đã xuất cảnh;

(vii) Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp lý nước ngoài muốn ly hôn tại Nước Ta thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ ĐK tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường hợp những bên không thực thi ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình diễn rõ nguyên do không ghi chú kết hôn.

Bước 2:

Tòa án thụ lý đơn và thông báo nộp tạm ứng án phí

Đơn xin ly hôn

Tòa án thụ lý đơn, xem xét đúng thẩm quyền, đúng lao lý pháp lý thì ra thông tin nộp tiền tạm ứng án phí gửi người nộp đơn. Người nộp đơn nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai tiền tạm ứng án phí lại cho Tòa án. Tòa án thụ lý vụ án xin ly hôn và ra thông tin thụ lý vụ án gửi viện kiểm sát cùng cấp và bị đơn (người có tương quan).

Bước 3:

Tòa án tiến hành giải quyết vụ án

Đơn xin ly hôn

Tòa án thực thi xử lý vụ án theo thủ tục pháp lý lao lý.

Lưu ý: Pháp luật không yêu cầu đơn ly hôn phải thông qua hòa giải tại cơ sở (Ủy ban nhân dân xã, phường, Công đoàn cơ quan,…) Tuy nhiên trên thực tế nhiều Tòa án vẫn bắt buộc có bước hòa giải này.

Xem thêm các nội dung liên quan tại Luật hôn nhân và gia đình

Một số câu hỏi liên quan đến ly hôn có yếu tố nước ngoài

Điều kiện để yêu cầu ly hôn là gì?

Điều kiện ly hôn chấp thuận đồng ý:

Hai bên tự nguyên ly hôn

Hai bên có sự thỏa thuận về việc chia tài sản, con cái

Điều kiện đơn phương ly hôn:

Vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình.

Khi một người vi phạm nghiêm trọng quyền, trách nhiệm làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.

Vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố mất tích.

Khi một người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây nên.

Hồ sơ ly hôn bao gồm những gì?

Dù là chấp thuận đồng ý hay đơn phương thì chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ ly hôn cần khá đầy đủ những loại văn bản, sách vở sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

Chứng minh nhân dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);

Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung, bản sao có chứng thực);

Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chung (nếu có tài sản chung, bản sao có chứng thực).

Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?

Nếu hai vợ chồng chấp thuận đồng ý ly hôn thì hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác đến Tòa án nơi cư trú của vợ hoặc của chồng để làm thủ tục. Nếu đơn phương ly hôn, Tòa án nơi có thẩm quyền xử lý sẽ là nơi bị đơn cư trú, thao tác. Lưu ý: Theo pháp luật của khoản 4 Điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự năm năm ngoái, vợ, chồng không được ủy quyền ly hôn cho người khác tham gia tố tụng mà chỉ được nhờ nộp đơn, nộp án phí… Thay vào đó, nếu không hề tham gia tố tụng thì vợ, chồng hoàn toàn có thể gửi đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt đến Tòa…

Có những cách nộp đơn xin ly hôn nào?

Để tiện nghi cho việc tham gia quy trình tố tụng, công dân hoàn toàn có thể nộp đơn theo 3 hình thức sau:

Nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện.

2. Nộp đơn ly hôn trực tuyến trực tuyến qua mạng qua Cổng thông tin điện tử: Nopdonkhoikien. toaan.gov.vn. 3. Nộp đơn trực tiếp tại tòa án nhân dân.

Khuyến nghị của Công ty Luật Quang Huy

Bài viết trong ngành nghề dịch vụ pháp lý nêu trên được luật sư, chuyên viên của Công ty Luật Quang Huy thực thi nhằm mục đích mục tiêu nghiên cứu và điều tra khoa học hoặc thông dụng kỹ năng và kiến thức pháp lý, trọn vẹn không nhằm mục đích mục tiêu thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật Quang Huy qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006184

E-mail: [email protected]

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top