Mẫu đơn xin giải quyết ly hôn vắng mặt

Dưới đây là mẫu đơn xin xử lý ly hôn vắng mặt trong việc triển khai thủ tục ly hôn tại tòa án nhân dân.

Nội dung

Mẫu đơn xin giải quyết ly hôn vắng mặt mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày……tháng……năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

( về việc nhu yếu ly hôn vắng mặt )

Kính gửi: Tòa án nhân dân … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … …..

Tôi là: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … ….

Sinh ngày … … …. tháng … … … ….. năm … … … … … … … … … … … … … …. …

CMND / Căn cước công dân / hộ chiếu số: … … ….. … do ….. cấp ngày ….. … … …

Hộ khẩu thường trú tại: … … … … … … … … … … … … … … … … …. …. … … … …

Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. …..

Tôi là … …. … … trong vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là …. … và bị đơn là … …..

Hiện nay, do tôi … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. nên không hề tham gia phiên tòa xét xử xét xử được. Ngoài ra, dưới đây tôi xin trình diễn nhu yếu của mình những nội dung sau:

1. Về quan hệ hôn nhân gia đình: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

2. Về con chung: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

3. Về công nợ chung: ……………………………………………………………..

Vì nguyên do nêu trên, tôi kính mong quý Tòa đồng ý chấp thuận sự vắng mặt của tôi trong quy trình xử lý ly hôn với chồng / vợ tôi là … … … … … … … … … … … … ….. Tôi xin cam kết những nội dung đã trình diễn trong đơn này là đúng thực sự và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. Rất mong nhận được sự trợ giúp của quý Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn ( Ký, ghi rõ họ tên )

Hướng dẫn thủ tục xin giải quyết ly hôn vắng mặt vợ hoặc chồng

Vì nhiều nguyên do khác nhau hoàn toàn có thể dẫn đến việc khi triển khai thủ tục ly hôn sẽ vắng mặt một bên Vợ hoặc Chồng. Bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục đơn phương ly hôn. Căn cứ theo điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái có lao lý như sau:

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa xét xử, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Tòa án phải thông tin cho đương sự, người đại diện thay mặt, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa xét xử.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử, trừ trường hợp họ có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án hoàn toàn có thể hoãn phiên tòa xét xử, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì giải quyết và xử lý như sau:

a ) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án so với nhu yếu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo pháp luật của pháp lý;

b ) Bị đơn không có nhu yếu phản tố, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án thực thi xét xử vắng mặt họ;

c ) Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu phản tố và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu phản tố đó theo lao lý của pháp lý;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn thực thi xét xử vắng mặt họ. Gia Huy

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top