Mẫu đơn xin ly hôn đồng thuận viết tay chuẩn nhất năm 2022 theo Tòa án

Mẫu đơn xin ly hôn đồng thuận viết tay có những mục gì? Hãy đọc ngay bài viết để biết thêm thông tin nhé !Mẫu đơn xin ly hôn chấp thuận đồng ý viết tay được viết dựa trên cơ sở cả hai vợ chồng cùng chấp thuận đồng ý việc ly hôn trong đó có thỏa thuận hợp tác hoặc không thỏa thuận hợp tác được việc phân loại gia tài hoặc nuôi dưỡng con cháu. Ly hôn đồng ý chấp thuận khác hẳn với ly hôn đơn phương, bởi ly hôn đơn phương là chỉ có vợ hoặc chồng nhu yếu ly hôn.

Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình viết tay có mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……………………. – TP HÀ NỘI.

Họ và tên chồng: … … … … … … … … … … … … ….. Sinh ngày: … … … … ….. … …..

CMND số: … … … … … … …, do công an Thành Phố Hà Nội cấp ngày: … … … … … …. … … …..

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … ….

Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … …..

Họ và tên vợ: … … … … … … … … … … … … …. Sinh ngày: … … …. …… … … … …..

CMND số: … … … … … … …, do công an Thành Phố Hà Nội cấp ngày: … … … …. … … … … ….

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … ……

Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … ….

Xin trình diễn với quý toà một việc như sau: Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm……….. có đăng ký kết hôn tại Ủy Ban Nhân Dân phường … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … …

Chúng tôi làm đơn này nhu yếu Toà án nhân dân … … … … … … … … … ….. công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn, nguyên do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét xử lý cho chúng tôi được ly hôn, chấm hết thực trạng hôn nhân gia đình như lúc bấy giờ, đơn cử:

1. Về con chung có ( chưa có ):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về gia tài chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: ( ghi đơn cử mỗi người được chia sở hữu tài sản gì )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung )

3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( Nếu không có nhà ở thì ghi không có )

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ) Kính đề xuất Quý Tòa xem xét.

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

Họ và tên chồng Họ và tên vợ

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin ly hôn đồng thuận viết tay:

+ Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời hạn kết hôn và chung sống, khu vực chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần biểu lộ thực trạng xích míc vợ chồng và nguyên do xích míc…. Làm đơn này đề xuất tòa xử lý việc ly hôn.

+ Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin những con chung ( tên, ngày tháng năm sinh … ), nguyện vọng và đề xuất nuôi con…. Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+ Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia… và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+ Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi đơn cử số nợ, ( tiền hay gia tài, chủ nợ là ai, thời hạn trả nợ … ) và ý kiến đề nghị phân nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có… Gia Huy

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top