Ly hôn khi một bên vắng mặt do đi làm ăn xa và không liên lạc được thì Tòa án sẽ giải quyết như thế nào?

Tôi có em gái cưới chồng được 5 năm, 2 vợ chồng ở với nhau được 1 năm thì chồng đòi ly hôn, chồng đã viết giấy ly hôn 2 người đã ký và gửi tòa nhưng tòa chưa giải quyết, hiện nay chồng của em đi làm xa nhà và không liên lạc được. Vậy Tòa xử lý sao trong trường hợp này?

Các trường hợp ly hôn theo quy định pháp luật

Căn cứ theo Điều 55, Điều 56 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước thì sẽ có 2 trường hợp ly hôn là đồng ý chấp thuận ly hôn và ly hôn theo nhu yếu của một bên như sau:

“Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.”

Và theo như trường hợp của em gái bạn thì được xác lập là chấp thuận đồng ý ly hôn.

Hòa giải khi ly hôn được quy định như thế nào?

Theo pháp luật tại Điều 54 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước thì thủ tục hòa giải tại Tòa án sau khi Tòa án thực thi thụ lý đơn ly hôn là một thủ tục bắt buộc không kể đó là ly hôn đồng ý chấp thuận hay ly hôn đơn phương. Cụ thể lao lý như sau:

“Sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”

Cụ thể thủ tục hòa giải sẽ tuân thủ theo nguyên tắc được pháp luật tại Điều 205 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái lao lý như sau:

“1. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật này hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

2. Việc hòa giải được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thỏa thuận không phù hợp với ý chí của mình;

b) Nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.”

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những trường hợp không được hòa giải hoặc không thực thi hòa giải tại Điều 206 và 207 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái

Theo quy định trên thì nếu như 1 bên vợ hoặc chồng vắng mặt tại buổi hòa giải nhưng có lý do chính đáng hoặc đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 mà vẫn cố tình vắng mặt thì vụ việc hòa giải sẽ không thể tiến hành được.

Tuy nhiên, việc ly hôn vẫn sẽ triển khai như thông thường theo đúng pháp luật của pháp lý khi chồng vắng mặt không có nguyên do.

Thuận tình ly hôn nhưng một bên vắng mặt thì Tòa án có được phép đình chỉ giải quyết không?

Căn cứ theo Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái pháp luật sự xuất hiện của đương sự, người đại diện thay mặt, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự như sau:

“1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.”

Như vậy, Tòa án chỉ công nhận sự đồng ý chấp thuận ly hôn của những đương sự khi một bên vắng mặt nếu người đó có đơn xin xét xử vắng mặt.

Khi không liên lạc được với người chồng sau hai lần triệu tập thì Tòa sẽ căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để đình chỉ giải quyết:

“1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

[…] c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;”

Như vậy sau 2 lần triệu tập nhưng người chồng vẫn vắng mặt và không ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án sẽ ra quyết định hành động đình chỉ xử lý.Tóm lại trường hợp của em gái bạn là đồng ý chấp thuận ly hôn nhưng người chồng không có đơn xin xét xử vắng mặt thì tòa án nhân dân sẽ không công nhận và sẽ đình chỉ xử lý.

Để được ly hôn trong trường hợp này thì người chồng phải làm đơn xin xét xử vắng mặt từ đó Tòa mới có cơ sở để xử lý cho trường hợp của em gái bạn.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top