Quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào? Con đã 08 tuổi thì khi ly hôn có cần hỏi con muốn sống với ai không?

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 10 năm. Có 01 con chung năm nay 08 tuổi. Do phát sinh nhiều mâu thuẫn nên tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn, đời sống hôn nhân không thể kéo dài nên tôi muốn ly hôn. Cho tôi hỏi trường hợp của tôi thì khi ly hôn có cần hỏi ý kiến của con muốn sống với ai không? Quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào?

– Câu hỏi của chị Phạm Quyên đến từ Sóc Trăng. Về câu hỏi của chị Phạm Quyên, Luật Quang Huy xin được vấn đáp chị như sau :

Con đã 08 tuổi thì khi ly hôn có cần hỏi con muốn sống với ai không?Quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào?

Việc nuôi con sau khi ly hôn thường sẽ địa thế căn cứ vào quyền hạn của con về mọi mặt, từ đó Tòa án sẽ quyết định hành động quyền nuôi con. Căn cứ vào Điều 81 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước như sau :

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Quy định trên cũng đã nêu rõ, sau khi ly hôn thì vợ, chồng thỏa thuận hợp tác về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn so với con ; trường hợp không thỏa thuận hợp tác được thì Tòa án quyết định hành động giao con cho một bên trực tiếp nuôi địa thế căn cứ vào quyền lợi và nghĩa vụ về mọi mặt của con .

Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Như vậy, trong trường hợp của chị thì con chị đã 08 tuổi nên khi ly hôn thì Tòa án cũng sẽ xem xét nguyện vọng của bé là muốn sống với ai chị nha.

Sau khi có quyết định hành động về quyền nuôi con sau khi ly hôn, nếu như chị hoặc chồng muốn đổi khác quyền nuôi con thì hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo được lao lý tại Điều 84 Luật này .

Điều kiện thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào?

Sau khi ly hôn, vợ chồng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về người trực tiếp nuôi con hoặc nuôi con theo quyết định hành động của Tòa án. Tuy nhiên, người trực tiếp nuôi con hoàn toàn có thể được biến hóa khi có những địa thế căn cứ được pháp luật tại Điều 84 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước, đơn cử như sau :

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, điều kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định như trên.

Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn được quy định ra sao?

Theo pháp luật của Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước, cấp dưỡng được hiểu là việc một người có nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần tiền hoặc gia tài khác để cung ứng nhu yếu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân gia đình, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn vất vả, túng thiếu .Bên cạnh đó, theo pháp luật tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước, sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con như sau :

Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Từ đó, hoàn toàn có thể xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn thuộc về người không trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng này sẽ lê dài đến khi người con đã thành niên và có năng lực lao động hoặc có gia tài để tự nuôi mình .

Mức cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn được quy định như thế nào?

Căn cứ vào Điều 116 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định mức cấp dưỡng có thể được thỏa thuận giữa người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó. Tức là người không trực tiếp nuôi con có thể thỏa thuận mức cấp dưỡng với con hoặc với người đang trực tiếp nuôi con.

Cũng theo điều luật này, mức cấp dưỡng được xác lập địa thế căn cứ vào thu nhập, năng lực trong thực tiễn của người có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng.

Tuy nhiên, nếu những bên không tự thỏa thuận hợp tác được thì hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án xử lý .Bên cạnh đó, mức cấp dưỡng này cũng hoàn toàn có thể biến hóa do thỏa thuận hợp tác của những bên, nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý .Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật đơn cử mức cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn nên để xác lập mức cấp dưỡng đơn cử, Tòa án thường địa thế căn cứ vào chứng từ, hóa đơn, … tương quan đến ngân sách hài hòa và hợp lý để nuôi dưỡng, chăm nom con và thu nhập, năng lực thực tiễn của người có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng .

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category : Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top