Tư vấn luật chia tài sản khi ly hôn theo quy định mới nhất hiện hành

luật chia tài sản khi ly hôn

Vụ việc ly hôn hoàn toàn có thể diễn ra suôn sẻ, ly hôn không có tranh chấp hoặc ly hôn có tranh chấp. Hai tranh chấp phổ cập trong quy trình triển khai thủ tục ly hôn đó là tranh chấp về gia tài và tranh chấp về con cháu. Ở bài viết này, Luật Quang Huy xin gửi đến Quý khách hàng những pháp luật pháp lý chia gia tài khi ly hôn và việc giải quyết và xử lý việc phân loại gia tài trong quy trình xử lý vấn đề ly hôn. Cụ thể như sau:

Nội dung

Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định

Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Tài sản của vợ chồng được chia như thế nào trước hết phụ thuộc vào chính ý chí của họ.

Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận hợp tác được mà có nhu yếu thì Tòa án phải xem xét, quyết định hành động việc vận dụng chính sách gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác hay theo luật định, tùy vào từng trường hợp đơn cử mà Tòa án sẽ giải quyết và xử lý như sau: Trường hợp không có văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng bị Tòa án công bố vô hiệu hàng loạt thì vận dụng chính sách gia tài của vợ chồng theo luật định để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn; Trường hợp có văn bản thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án công bố vô hiệu hàng loạt thì vận dụng những nội dung của văn bản thỏa thuận hợp tác để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những yếu tố không được vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì vận dụng những pháp luật tương ứng tại những khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm năm trước để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn.

Lưu ý:

Khi xử lý ly hôn nếu có nhu yếu công bố thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng bị vô hiệu thì Tòa án xem xét, xử lý đồng thời với nhu yếu chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn.

Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định

Việc xử lý gia tài của vợ chồng khi ly hôn sẽ do những bên thỏa thuận hợp tác. Nếu không thỏa thuận hợp tác được thì theo nhu yếu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án xử lý theo pháp luật tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước.

Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

Việc xử lý gia tài của vợ chồng khi ly hôn sẽ được vận dụng theo thỏa thuận hợp tác đó. Nếu thỏa thuận hợp tác không vừa đủ, không rõ ràng thì vận dụng pháp luật tương ứng tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước để xử lý.

luật chia tài sản khi ly hôn

Các yếu tố được tính đến khi chi tài sản chung của vợ chồng

Trường hợp vận dụng chính sách gia tài của vợ chồng theo luật định để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn thì gia tài chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến những yếu tố sau đây để xác lập tỷ suất gia tài mà vợ chồng được chia:

Thứ nhất: “ Hoàn cảnh của mái ấm gia đình và của vợ, chồng ” “ Hoàn cảnh của mái ấm gia đình và của vợ, chồng ” là thực trạng của vợ, chồng cũng như của những thành viên khác trong mái ấm gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân và gia tài theo pháp luật của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình về: Năng lực pháp lý , Năng lực hành vi , Sức khỏe , Tài sản , Khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn Bên gặp khó khăn vất vả hơn sau khi ly hôn được chia phần gia tài nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại gia tài để bảo vệ duy trì, không thay đổi đời sống của họ nhưng phải tương thích với thực trạng thực tiễn của mái ấm gia đình và của vợ, chồng.

Thứ hai: Công sức góp phần của vợ, chồng “ Công sức góp phần của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung ” là sự góp phần về gia tài riêng, thu nhập, việc làm mái ấm gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm nom con, mái ấm gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương tự với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có sức lực lao động góp phần nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Thứ ba: Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên “ Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập ” là việc chia gia tài chung của vợ chồng phải bảo vệ cho vợ, chồng đang hoạt động giải trí nghề nghiệp được liên tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại được liên tục được sản xuất, kinh doanh thương mại để tạo thu nhập và phải thanh toán giao dịch cho bên kia phần giá trị gia tài chênh lệch. Việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí nghề nghiệp không được ảnh hưởng tác động đến điều kiện kèm theo sống tối thiểu của những cá thể sau đây:

  • Vợ, chồng
  • Con chưa thành niên,
  • Con đã thành niên nhưng mất năng lượng hành vi dân sự.

Ví dụ:

Vợ chồng có gia tài chung là một chiếc xe hơi người chồng đang chạy xe taxi trị giá 400 triệu đồng và một shop tạp hóa người vợ đang kinh doanh thương mại trị giá 200 triệu đồng. Khi xử lý ly hôn và chia gia tài chung, Tòa án phải xem xét giao shop tạp hóa cho người vợ, giao xe xe hơi cho người chồng để họ liên tục kinh doanh thương mại, tạo thu nhập. Người chồng nhận được phần giá trị gia tài lớn hơn phải thanh toán giao dịch cho người vợ phần giá trị là 100 triệu đồng.

Thứ tư: Lỗi của mỗi bên “ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng ” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân, gia tài của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

Tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng khi ly hôn

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; Bên nào nhận phần gia tài bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán giao dịch cho bên kia phần chênh lệch. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp gia tài riêng đã nhập vào gia tài chung theo lao lý của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa gia tài riêng với gia tài chung mà vợ, chồng có nhu yếu về chia gia tài thì được giao dịch thanh toán phần giá trị gia tài của mình góp phần vào khối gia tài đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác. Giá trị gia tài chung của vợ chồng, gia tài riêng của vợ, chồng được xác lập theo giá thị trường tại thời gian xử lý xét xử sơ thẩm vấn đề.

Đây là một nguyên tắc góp thêm phần bảo vệ việc phân loại gia tài được đúng mực và công minh, tương thích với trong thực tiễn lúc bấy giờ. Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình. Khi xử lý chia gia tài khi ly hôn theo luật chia gia tài khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của những người sau đây: Vợ , Con chưa thành niên , Con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc Con đã thành niên không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình. Điều này trọn vẹn tương thích với thực tiễn, bởi lẽ việc ly hôn không chỉ là tác động ảnh hưởng đến đời sống của cả hai vợ chồng mà nó còn ảnh hưởng tác động rất lớn tới những con, thế hệ trẻ, mần nin thiếu nhi tương lai của quốc gia.

Ví dụ:

Khi chia nhà tại là gia tài chung và là chỗ ở duy nhất của vợ chồng, trong trường hợp không chia được bằng hiện vật thì Tòa án xem xét và quyết định hành động cho người vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi con chưa thành niên, con bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự nhận hiện vật và giao dịch thanh toán giá trị tương ứng với phần gia tài được chia cho người chồng hoặc vợ nếu người vợ hoặc chồng có nhu yếu.

Quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba

Khi chia gia tài chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác lập vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan. Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài với người thứ ba mà họ có nhu yếu xử lý thì Tòa án phải xử lý khi chia gia tài chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ và trách nhiệm với người thứ ba mà người thứ ba không nhu yếu xử lý thì Tòa án hướng dẫn họ để xử lý bằng vụ án khác.

Khi nào Tòa án phân chia tài sản chung của vợ chồng?

Tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được phân loại theo thỏa thuận hợp tác. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận hợp tác được mà có nhu yếu thì Tòa án phải xem xét, quyết định hành động việc vận dụng chính sách gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác hay theo luật định, tùy từng trường hợp đơn cử mà Tòa án giải quyết và xử lý như sau:

Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

Nếu có văn bản thỏa thuận hợp tác hoặc văn bản không bị tuyên vô hiệu thì vận dụng những nội dung của văn bản thỏa thuận hợp tác để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những yếu tố không được vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì vận dụng những lao lý pháp lý HN&GĐ để chia gia tài của vợ chồng khi ly hôn. Trên đây là bài nghiên cứu và phân tích của Luật Quang Huy về luật chia gia tài khi ly hôn. Nếu có vướng mắc bạn đọc xin sung sướng liên hệ theo địa chỉ hotline của Luật Quang Huy để được tư vấn cụ thể và hiệu suất cao nhất.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top