Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình tại tỉnh Bắc Giang

Trong những mối quan hệ của con người quan hệ hôn nhân là một trong những mối quan hệ quan trọng và được pháp lý lao lý. Cụ thể tại Nước Ta có Luật hôn nhân gia đình kiểm soát và điều chỉnh và pháp luật những mối quan hệ. Và một trong những quan hệ quan trọng nhất đấy chính lad quan hệ vợ chồng trải qua những pháp luật về hôn nhân gia đình. Ở một góc nhìn đơn cử công ty luật Quang Huy tư vấn pháp lý hôn nhân gia đình tại tỉnh Bắc Giang nói riêng và trên toàn nước nói chung. Các quan hệ xác lập nên hôn nhân gia đình:

Nội dung

Kết hôn

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo lao lý của pháp lý về điều kiện kèm theo kết hôn và đăng ký kết hôn.

Điều kiện kết hôn

Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình quy định điều kiện kết hôn gồm:

 • Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;
 • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định.

Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên.

Nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện kèm theo về tuổi kết hôn.

Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

Các trường hợp sau đây được xem là vi phạm điều kiện kết hôn tự nguyện:

a) Một bên ép buộc nên bên bị ép buộc đồng ý kết hôn.

Ví dụ: Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần hoặc dùng vật chất…

b) Một bên lừa dối nên bên bị lừa dối đã đồng ý kết hôn.

Ví dụ: Lừa dối là nếu kết hôn sẽ xin việc làm phù hợp hoặc nếu kết hôn sẽ bảo lãnh ra nước ngoài; không có khả năng sinh lý nhưng cố tình giấu; biết mình bị nhiễm HIV nhưng cố tình giấu; che giấu hoặc sửa chữa lý lịch chính trị hoặc lý lịch tư pháp đặc biệt xấu của mình…

c) Một bên hoặc cả hai bên nam và nữ bị người khác cưỡng ép, buộc người bị cưỡng ép kết hôn trái với nguyện vọng của họ.

Ví dụ: Bố mẹ của người nữ do nợ của người nam một khoản tiền nên cưỡng ép người nữ phải kết hôn với người nam để trừ nợ; do bố mẹ của hai bên có hứa với nhau nên cưỡng ép con của họ phải kết hôn với nhau…

Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau đây:

a) Người đang có vợ hoặc có chồng

Người đang có vợ hoặc có chồng là:

 • Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng chưa ly hôn;
 • Người sống chung với người khác như vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987 và đang chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

b) Người mất năng lực hành vi dân sự.

Người mất năng lực hành vi dân sự là người mất khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Ví dụ như: người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Căn cứ để xác định một người là bị mất năng lực hành vi dân sự khi có quyết định của Toà án tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

c) Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha, mẹ với con; giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là giữa những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

d) Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Quy định này được hiểu là ngoài việc cấm kết hôn giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi thì điều luật còn cấm kết hôn:

 • Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi;
 • Giữa người đã từng là bố chồng với con dâu;
 • Giữa người đã từng là mẹ vợ với con rể;
 • Giữa người đã từng là bố dượng với con riêng của vợ;
 • Giữa người đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng.

đ) Giữa những người cùng giới tính.

Hình thành tài sản chung trong quan hệ hôn nhân:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm gia tài do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được lao lý tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; gia tài mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được Tặng cho chung và gia tài khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là gia tài chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là gia tài chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng gia tài riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo vệ nhu yếu của gia đình, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ gia tài mà vợ, chồng đang có tranh chấp là gia tài riêng của mỗi bên thì gia tài đó được coi là gia tài chung.

Xác định quan hệ cha mẹ, con:

Xác định cha, mẹ

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời gian chấm hết hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác lập.

Xác định con

1. Người không được nhận là cha, mẹ của một người hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án xác lập người đó là con mình.

2. Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không phải là con mình.

Giải quyết ly hôn tại tỉnh Bắc Giang:

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền nhu yếu Tòa án xử lý ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền nhu yếu Tòa án xử lý ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không hề nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của đấm đá bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, ý thức của họ.

3. Chồng không có quyền nhu yếu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Khuyến khích hòa giải ở cơ sở

Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có nhu yếu ly hôn. Việc hòa giải được thực thi theo lao lý của pháp lý về hòa giải ở cơ sở.

Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

1. Tòa án thụ lý đơn nhu yếu ly hôn theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự.

2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có nhu yếu ly hôn thì Tòa án thụ lý và công bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo pháp luật tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có nhu yếu về con và gia tài thì xử lý theo lao lý tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Hòa giải tại Tòa án

Sau khi đã thụ lý đơn nhu yếu ly hôn, Tòa án triển khai hòa giải theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự.

Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng nhu yếu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận hợp tác về việc chia gia tài, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con trên cơ sở bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn; nếu không thỏa thuận hợp tác được hoặc có thỏa thuận hợp tác nhưng không bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của vợ và con thì Tòa án xử lý việc ly hôn.

Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng nhu yếu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có địa thế căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân không đạt được.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án công bố mất tích nhu yếu ly hôn thì Tòa án xử lý cho ly hôn.

3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn

1. Quan hệ hôn nhân chấm hết kể từ ngày bản án, quyết định hành động ly hôn của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý.

2. Tòa án đã xử lý ly hôn phải gửi bản án, quyết định hành động ly hôn đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý cho cơ quan đã triển khai việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai khác theo lao lý của Bộ luật tố tụng dân sự và những luật khác có tương quan.

Dịch vụ tư vấn hôn nhân gia đình tại tỉnh Bắc Giang:

  • Tư vấn pháp luât hôn nhân gia đình nối chung;
  • Tư vấn các bước hoà giải trong hôn nhân gia đình;
  • Tư vấn và thực hiện trình tự thủ tục trong vụ án ly hôn gia đình;
  • Tư vấn và thực hiện yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết chia tài sản chung;
  • Tư vấn và thực hiện yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết chia tài con chung, và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con;
  • Tư vấn và giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế trong nhân nhân gia đình.
 • Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
  Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top