3 trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng

Hệ quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình

Các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng là gì?

Cơ sở pháp lý pháp luật việc chia tài sản chung của vợ chồng là gì?

Khi kết hôn, hai vợ chồng đem tài sản và thu nhập của mình góp phần kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình. Theo truyền thống lịch sử, người Nước Ta ít khi nghĩ tới việc chia tài sản chung của vợ chồng. Nhưng đời sống tân tiến với nhiều biến cố buộc nhiều người nghĩ tới việc chia tài sản chung vợ chồng. Vậy khi nào thì chia, chia như thế nào, hậu quả sẽ ra sao. Trong bài viết dưới đây, Công ty luật Quang Huy sẽ đề cập về chia tài sản chung vợ chồng như thế nào.

Nội dung

Cơ sở pháp lý quy định việc chia tài sản chung của vợ chồng là gì?

Cơ sở pháp lý pháp luật chia tài sản chung của vợ chồng là:

 • Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13
 • Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình
 • Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Thế nào là tài sản chung của vợ chồng?

Điều 33 Luật Hôn nhân Gia đình năm trước pháp luật như sau về tài sản chung của vợ chồng:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình, trừ trường hợp được lao lý tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được Tặng Ngay cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng Ngay cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo vệ nhu yếu của mái ấm gia đình, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Có thể hiểu là tài sản có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ những trường hợp sau:

 • tài sản được xác định là tài sản riêng của vợ hoặc chồng

===>>> Xem thêm: Tài sản riêng của vợ hoặc chồng

 • vợ chồng có thoả thuận về chế độ tài sản (được lập thành văn bản có công chứng trước khi kết hôn)
 • vợ chồng có thoả thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân (được lập thành văn bản có công chứng)

===>>> Xem thêm: Thoả thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng là gì?

Xuất phát từ tình hình trong thực tiễn những quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, đồng thời cũng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ chồng về vấn đề tài sản, luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình lao lý những trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng, đó là:

 • chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • chia tài sản chung vợ chồng khi vợ, chồng chết;
 • chia tài sản chung vợ chồng khi vợ chồng ly hôn.

Chúng tôi sẽ lần lượt tư vấn những trường hợp chia tài sản nêu trên trong phần còn lại của bài viết này.

chia tài sản chung của vợ chồng

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Theo lao lý trên thì chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình được thực thi trong những trường hợp sau:

 • Vợ, chồng đầu tư kinh doanh riêng: Việc này xuất phát từ việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh của cá nhân, nếu một trong hai vợ chồng muốn đầu tư kinh doanh riêng thì có thể chia tài sản chung của vợ chồng, tạo điều kiện cho vợ, chồng có tài sản riêng làm vốn đầu tư kinh doanh. Mặt khác, quy định này còn nhằm bảo vệ lợi ích của gia đình, bảo đảm cuộc sống ổn định của các thành viên trong gia đình tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động đầu tư kinh doanh gây ra.
 • Trường hợp vợ, chồng phải thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng: Nếu vợ (chồng) phải thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng mà họ không có tài, sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thực hiện nghĩa vụ thì vợ chồng có thể chia tài sản chung để giúp người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình.
 • Các trường hợp có lý do chính đáng khác

Cách thức chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình pháp luật:

“ Khi hôn nhân gia đình sống sót, trong trường hợp vợ, chồng góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại riêng, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự riêng hoặc cô nguyên do chính đáng khác thì vợ chồng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền nhu yếu toà án xử lý ”.

Như vậy, vợ chồng có thể thoả thuận hoặc yêu cầu toà án chia toàn bộ hoặc một phần tài sản chung.

Hệ quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Sau khi chia tài sản chung vợ chồng thì hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người. Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình thì những thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của mỗi bên vợ, chồng là tài sản riêng của vợ chồng.

===>>> Xem thêm: Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung của vợ chồng khi vợ, chồng chết

Khi người vợ hay chồng chết thì việc chia tài sản được xử lý theo pháp lý về thừa kế, đơn cử là vợ hoặc chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau. Về cơ bản sẽ có hai trường hợp xẩy ra như sau:

 • Trường hợp không có yêu cầu của những người thừa kế chia di sản của người vợ, chồng đã chết thì bên còn sống có quyền quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoăc những người thừa kế thoả thuận cử người khác quản lý di sản.
 • Trường hợp cần phải chia di sản của người vợ, chồng đã chết theo yêu cầu của những người thừa kế thì tài sản chung của vợ chổng sẽ được chia đôi; phần tài sản của người vợ, chồng đã chết được chia cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn là một yếu tố phức tạp, thường có nhiều tranh chấp giữa vợ chồng khi ly hôn và gặp nhiều vướng mắc. Để bảo vệ chia công minh và hài hòa và hợp lý, trường hợp vợ chồng không hề tự thỏa thuận hợp tác được với nhau, Toà án cần phải tìm hiểu về quan hệ tài sản của vợ chồng:

 • xác định tài sản riêng của mỗi bên vợ, chồng;
 • xác định tài sản nào thuộc khối tài sản chung vợ chồng;
 • xác định nguồn gốc, giá trị, số lượng, tình hình tài sản, tình trạng cụ thể của gia đình, cũng như công sức đóng góp của mỗi bên vợ, chồng

Sau đó, Toà án vận dụng những nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn pháp luật tại Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình để chia, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng về tài sản của mỗi bên vợ, chồng cũng như của những thành viên khác trong mái ấm gia đình có tương quan.

===>>>> Xem thêm: Nguyên tắc chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

Để hiểu rõ hơn xung quanh yếu tố chia tài sản chung của vợ chồng, bạn hãy xem video dưới đây của chúng tôi, sẽ rất có ích cho bạn.

Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật về hôn nhân gia đình – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi tới số điện thoại luật sư tư vấn ly hôn để được giải đáp một cách nhanh nhất.

Dịch vụ luật sư tư vấn hôn nhân gia đình của Luật Quang Huy

Nội dung dịch vụ chia tài sản chung vợ chồng:

Luật sư của Công ty Luật Quang Huy sẽ tương hỗ người mua như sau:

 • Tư vấn thủ tục yêu cầu tòa án công nhận chia tài sản chung của vợ chồng
 • Tư vấn và soạn thỏa thuận hợp tác chia tài sản chung của vợ chồng
 • Hướng dẫn người mua nộp hồ sơ chia tài sản chung của vợ chồng tại tòa án nhân dân có thẩm quyền
 • Hướng dẫn và tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan

Xem thêm: Mẫu Đơn ly hôn chuẩn, mới nhất của Tòa án [có File tải về]

Bảng giá dịch vụ ly hôn và giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình

===>>> Xem thêm: Bảng giá dịch vụ ly hôn và giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình

Điểm khác biệt trong Dịch vụ tư vấn ly hôn nhân gia đình của Công ty luật Quang Huy

Khách hàng luôn hài lòng khi sử dụng Thương Mại Dịch Vụ của chúng tôi với những điểm độc lạ sau:

  • Khách hàng được tư vấn đầy đủ trước khi tiến hành thủ tục Chia tài sản chung vợ chồng
  • Tiết kiệm tối đa thời gian, công sức của khách hàng
  • Hoàn thiện hồ sơ Chia tài sản chung vợ chồng nhanh nhất
  • Thời gian thực hiện thỏa thuận Chia tài sản chung vợ chồng nhanh nhất
  • Bảo mật mọi thông tin khách hàng
  • Phí dịch vụ rất thấp
phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top