CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhânChia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là việc vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc nhu yếu Tòa án nhân dân quyết định hành động. Trường hợp chia tài sản chung khi hôn nhân vẫn còn sống sót nhằm mục đích phân loại tài sản chung của vợ chồng thành từng phần thuộc sở hữu riêng của vợ và chồng.

Việc chia tài sản chung của vợ chồng dựa trên những điều kiện kèm theo và nguyên tắc pháp luật tại Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước và Nghị định 126 / năm trước / NĐ-CP nhằm mục đích bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của vợ chồng so với tài sản chung.

Thế nào là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được pháp luật tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được khuyến mãi cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là tài sản chung.

Cách thức chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật hôn nhân và gia đình 2014; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014. 
Như vậy, việc chia tài sản chung của vợ chồng có thể được giải quyết theo thỏa thuận của vợ chồng hoặc bằng con đường Tòa án.

Hình thức của thỏa thuận về việc chia tài sản chung của vợ chồng

Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo nhu yếu của vợ chồng hoặc theo lao lý của pháp lý.

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

+ Thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

+ Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

+ Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

+ Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

+ Về quan hệ nhân thân: Sau khi chia tài sản chung, quan hệ vợ chồng vẫn sống sót. Dù vợ chồng sống chung hay ở riêng cũng không làm hạn chế những quyền nhân thân giữa vợ, chồng.

+ Về quan hệ tài sản: Điều 14 Nghị định 126 / năm trước / NĐ-CP pháp luật: việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm hết chính sách tài sản của vợ chồng theo luật định.

Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng. Nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

Trên đây là tư vấn của Luật Ánh Sáng Việt về chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Quý khách cần chúng tôi tư vấn, hãy liên hệ qua đường dây nóng hoặc đến trực tiếp theo địa chỉ của Luật Ánh Sáng Việt. Với nhiều năm kinh nghiệm tay nghề, bạn sẽ được tư vấn theo hướng xử lý tốt nhất.

Tham khảo thêm một số ít bài viết của chúng tôi tại đây

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top