Tiểu luận thực trạng ly hôn ở Việt Nam hiện nay

Nội dung

MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài: Quá trình hội nhập đã thúc đẩy nền kinh tế – chính trị – xã hội phát triển một cách mạnh mẽ. Mọi mối quan hệ trong xã hội cũng có sự vận động thay đổi theo xu thế của nó. Gia đình là tế bào của xã hội nên cũng không nằm ngoài những quy luật đó. Xã hội càng phát triển, đời sống nâng cao cùng với sự du nhập những tư tưởng, cách sống mới làm cho mỗi người có một trình độ hiểu biết khác nhau, từ đó cách nhìn nhận, suy nghĩ các vấn đề khác nhau.

Vì thế phải có suy nghĩ đúng đắn thì mới gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Bác Hồ đã từng dạy: “Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Trước hết, trong mỗi chúng ta đều phải hiểu được ý nghĩa của gia đình. Gia đình là tập hợp những người quen thuộc, thân thương gần gũi với chúng ta, gia đình chính là một cách thức tổ chức sống nhỏ nhất trong xã hội, trong gia đình có mối liên kết với nhau từ quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng. Tại Luật hôn nhân và gia đình cũng có giải thích khái niệm về gia đình như sau: “Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định”.

Đó là cái nôi hình thành nhân cách, giáo dục phẩm chất, đạo đức ý chí, tính cách để giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, tôn ty, gia phong. Sự hình thành văn hóa gia đình là sự kế thừa tiếp nối văn hóa truyền thống, mặt khác không chối bỏ các giá trị văn hóa hiện đại.

Như đã được đề cập, con người luôn có trình độ hiểu biết, cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau, từ đó sinh ra những quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Không phải gia đình nào cũng ấm êm, các cặp vợ chồng cũng có lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Khi hôn nhân không còn thể

Năm gần đây. Từ đó đưa ra những tình huống thực tiễn và giải pháp để khắc phục tình trạng này. Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành đề tài tiểu luận này tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:

 • Phương pháp sưu tầm và tổng hợp tài liệu: Đây là phương pháp được vận dựng nhiều nhất khi thực hiện đề tài này và cũng tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu như các loại sách có liên quan, các bài báo, bài viết trên tập chí và trên mạng internet. Từ các nguồn tài liệu tham khảo tác giả đã trích dẫn và tổng hợp thành một bài hoàn chỉnh.
 • Phương pháp luận vấn đề: Đây là một phương pháp vô cùng quan trọng trong nghiên cứu. Với đề tài này, từ việc nghiên cứu những quan điểm chung nhất của thực trạng ly hôn ở nước ta, qua đó hiểu rõ hơn về luật hôn nhân. • Phương pháp phân tích, phương pháp hệ thống và phương pháp so sánh. Kết cấu bài tiểu luận: Phần mở đầu
 1. Cơ sở lý luận
 2. Khái niệm ly hôn
 3. Sơ lược lịch sử chế định ly hôn trong pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn phát triển
 4. Cơ sở thực tiễn
 5. Thực trạng
 6. Đánh giá về thực trạng
 7. Nguyên nhân và giải pháp Kết luận

NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận:

Khái niệm ly hôn: Ly hôn (hay ly dị) là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm của hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác.

Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Phán quyết ly hôn của Tòa án thể hiện dưới hai hình thức: bản án hoặc quyết định. Nếu hai bên vợ chồng thuận tình ly hôn thỏa thuận với nhau giải quyết được tất cả các nội dung quan hệ vợ chồng khi ly hôn thì toà án công nhận ra phán quyết dưới hình thức là quyết định. Nếu vợ chồng có mâu thuẫn, tranh chấp thì Tòa án ra phán quyết dưới dạng bản án ly hôn.

1. Sơ lược lịch sử chế định ly hôn trong pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn phát triển

1.2. Quan điểm về ly hôn và căn cứ ly hôn trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam Xã hội phong kiến ở Việt Nam trải dài hàng ngàn năm. Trong các quan hệ xã hội, đặc biệt đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình, tư tưởng nho giáo với những lễ giáo được thể chế trở thành pháp luật những phong tục, truyền thống, đạo đức tốt đẹp được lưu truyền thì định kiến phong kiến “ trọng nam, khinh nữ”- bản chất xã hôi cũng được duy trì.

Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luậṭ thời Nhà Lê) và Bộ luật Gia Long (thời nhà Nguyễn) là hai đạo luật của xã hội phong kiến ở Việt Nam (được khảo cứu còn nguyên vẹn cho đến ngày nay), khi quy định về căn cứ ly hôn đã dựa trên cơ sở lỗi của vợ, chồng. Theo quy định của điều 388 về “thất xuất” của Bộ luật Hồng Đức, người chồng buộc phải bỏ vợ(ly hôn) nếu không bỏ vợ thì pháp luật cũng sẽ bắt buộc họ phải bỏ vợ, khị

Kế thừa và phát triển từ Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, luật hôṇ nhân và gia đình năm 1986, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, thì luật Hôṇ nhân và Gia đình năm 2014, ly hôn có trường hợp sau: một là: Thuận tình ly hôn được quy định tại điều 55, điều này được giự̃ nguyên như điều 90 tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2000: “Trong trường hợp̣ vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.” Điều 56 đã được sửa đổi, bổ sung dựa trên cơ sở điều 91 Luật hôn nhân và giạ đình năm 2000.

Theo đó, bổ sung quy định: một trong hai người là vợ hoặc chồng̣ yêu cầu ly hôn mà hòa giải không thành tại Tòa án thì Tòa án sẽ xem xét căn cứ về việc nếu vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc những hành vi vị phạm nghiêm trọng đến quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng khiến cho đời sống hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng bế tắc, đời sống chung không thể tiếp tục kéo dài, không có nghĩa đơn thuần là tình yêu không còn nữa mà muốn nói đến một thực trạng trong gia đình khi mâu thuẫn giữa vợ chồng đã trở nên sâu sắc, nghiêm trọng đến mức không thể hàn gắn, cứu vãn được nữa.

Tình trạng đó sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình và ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng giáo dục con cái. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa áṇ tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn.

Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia. Mà điều 2 khoản 51 đã quy định: “Cha, mẹ, người thân thích khác có

Quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.” Như vậy, trong quá trình xây dựng gia đình xuất hiện mâu thuẫn tư nhiều lý do khác nhau, làm cho mục đích hôn nhân không đạt được thì ly hôn là một giải pháp tích cực nhằm việc giải thoát cho vợ và chồng để mỗi bên tự đi tìm và xây dựng cho mìnḥ hạnh phúc mới Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định rõ ràng, cụ thể hơn vệ̀ căn cứ ly hôn: điều 55 là thuận tình ly hôn, điều 56 là về ly hôn theo yêu cầu củạ một bên.

Pháp luật đã quy định mộ t cách cụ thể, chi tiết về quyền và nghĩa vụ̣ của các bên trước khi ly hôn cũng như các căn cứ để Tòa án xác định tình trạng hôn nhân để đưa tới quyết định ly hôn. Hơn thế nữa Luật hôn nhân gia đình năṃ 2014 ( điều 55 và 56) đã quy định căn cứ ly hôn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin. Luật hôn nhân và gia đình trước nay không quy định những căn cự́ ly hôn riêng biêt mà quy định căn cứ ly hôn chung nhất, dựa vào bản chất củạ quan hê hôn nhân đã tan vỡ.

Nhưng với luật hôn nhân và gia đình 2014 đã có sự̣ lồng ghép, bổ sung quy định về căn cứ ly hôn vào quy định về thuận tình ly hôṇ cũng như ly hôn theo yêu cầu của một bên.̣ Tóm lại, chúng ta có thể thấy được rằng pháp Luật hôn nhân gia đình nóị chung và pháp Luật về các căn cứ ly hôn nói riêng, từ những năm 1945 đến hiệṇ nay, các căn cứ ly hôn đã được sửa đổi, cải biên, bổ sung để trở nên hoàn thiêṇ hơn, phù hợp với từ thời kỳ lịch sử của đất nước. Căn cứ ly hôn được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 là tiến bộ nhất, bởi vì các quy định vệ̀ căn cứ ly hôn đã được quy định chi tiết rõ ràng hơn đối với từng trường hợp. 2. Cơ sở thực tiễn:

2. Thực trạng:

hóa đang tăng lên cả ở nông thôn và đô thị khi xem xét tuổi ly hôn của phụ nữ và nam giới. Ở Bạc Liêu, tại Tòa án Nhân dân thị xã Giá Rai, có 661 vụ ly hôn/1 vụ án. Ở các huyện nông thôn, tỷ lệ này cũng ngày càng gia tăng.

Đa số vụ ly hôn trong các gia đình trẻ tăng nhanh chóng, trên 60% số vụ ly hôn thuộc về các cặp vợ chồng dưới 30 tuổi, nhiều vụ ly hôn khi mới kết hôn từ 1 đến dưới 5 năm. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đưa nhau ra tòa ly hôn một cách rất vui vẻ, xem như kết thúc một mối quan hệ trên mức bạn bè và đường ai nấy đi.

Ta thấy, số vụ ly hôn ngày càng trẻ hóa. Một nghiên cứu riêng của Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam cho biết thêm rằng 60% số vụ ly hôn là của các cặp vợ chồng trẻ có độ tuổi từ 23 đến 30 tuổi trong khi 70% số cặp ly hôn có cuộc sống hôn nhân từ 1 đến 2,7 năm. Việc hôn nhân tan vỡ không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, người thân mà còn gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Sau những cuộc hôn nhân không thành là những đứa trẻ phải chịu thiệt thòi, sống trong cảnh thiếu tình thương và sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha, mẹ. 2. Đánh giá về thực trạng: Tháng 10/2015 2015 bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn ly hôn ra tòa do thời gian dài vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Sau nhiều năm thụ lý giải quyết, đến ngày 20/02/2019, TAND cấp cao tại TP mở phiên xử sơ thẩm nhưng bị ông bà kháng cáo. Ngày 5/4 bà Thảo nộp đơn kháng cáo. Theo đó, bà kháng cáo toàn bộ bản án và bày tỏ nguyện vọng đoàn tụ với ông Vũ, dù bà là người đứng nguyên đơn trong vụ ly hôn.

Ngày 5/12/2019 TAND cấp cao TP mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Bản án tuyên xử công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ. Về cấp dưỡng, bà Thảo được quyền nuôi bốn người con, ông Vũ cấp dưỡng nuôi các con chung 10 tỷ/năm từ năm 2013 đến khi học xong đại học.

Về tài sản, tòa giao ông Vũ sở hữu các bất động sản và toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên, gồm toàn bộ số cổ phần của ông bà trong công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên, tương đương với hơn 5 tỉ đồng… Về bất động sản, tòa giao ông Vũ sở hữu toàn bộ sáu căn nhà và đất mà ông Vũ đang quản lý và sử dụng có giá trị 350 tỉ đồng tại TP, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tòa giao bà Thảo sở hữu số bất động sản trị giá gần 376 tỉ đồng tại TP và TP Đà Nẵng, cùng số tài sản là tiền, vàng, các loại ngoại tệ đang gửi ngân hàng, tổng cộng là 1 tỉ đồng. Ông Vũ phải thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Thảo gần 1 tỉ đồng. Tòa phúc thẩm ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ để lại tài sản của mình tại Công ty TNHH Trung Nguyên International – TNI tại Singapore cho bà Thảo. Tuy nhiên, theo đánh giá, bản án có một số sai sót và vi phạm thủ tục tố tụng: Thứ nhất, về quan hệ hôn nhân, vào ngày 05/04/2019, bà Thảo nộp đơn kháng cáo, muốn được đoàn tụ với ông Vũ nhưng ông Vũ không đồng ý.

Do đó, bà Thảo và ông Vũ không còn là thuận tình ly hôn. Tòa án cấp phúc thẩm vẫn công nhận thuận tình ly hôn là sai. Thứ hai, các chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên phát hành ngày 25-6-2018, đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 20-2-2019) đã hết hiệu lực. Tòa phúc thẩm không định giá lại mà vẫn lấy kết quả thẩm định giá hết hiệu lực để chia tài sản.

Thứ ba, trong các tài khoản tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam có tên ông Lê Hoàng Văn (anh bà Thảo) nhưng tòa án hai cấp không làm rõ nguồn gốc số tiền (1.400 GBD và 7.350 USD). Tòa hai cấp không làm rõ quá trình quản lý, sử dụng, tài sản hiện tại còn bao nhiêu, ai là người quản lý… mà vẫn xác định là tài sản chung của vợ chồng và chia cho bà Thảo số tiền này là không đúng.

Thường có cảm giác oán hận đối với cả bố lẫn mẹ. Hãy cẩn thận, đừng khiến cho tình cảm của con thêm khốn đốn khi nói ra những oán giận với chồng/vợ cũ của mình. Sự oán giận của bạn chỉ làm cho nỗi đau và cảm giác không an toàn của con trở nên tệ hơn. Nuôi dưỡng oán giận chỉ làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn. Nhiều trẻ thường có suy nghĩ sai khi tin rằng hành vi của chúng là lý do khiến bố/mẹ ly dị Một “hê lụy” khác của ly hôn mà chính người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết, đọ́ là “dư chấn tâm lý hâu ly hôn” in hằn trong mỗi người.

Không thể phủ nhận lỵ hôn thực sự là một dấu mốc bi kịch trong cuộc đời ai đó, bởi sau ly hôn, người ta không chỉ phải đối mặt với gánh nặng kinh tế do khối tài sản chung đã chia đôi, với nỗi lo toan cho con cái, sự trăn trở khi bắt đầu lại cuộc đời mà hơn hết, còn là nỗi buồn, sự hoang mang và nỗi cô đơn đáng sợ. tâm lý chung của nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn, một lần thất bại trong hôn nhân đã khiến họ mang “hội chứng sợ hôn nhân”.

Từ chỗ ít cơ hội cộng thêm nỗi sợ, sự thất vọng, đánh mất niềm tin vào đàn ông, rất nhiều người phụ nữ đã bỏ qua cơ hội tìm lại hạnh phúc cho phần đời còn lại của mình. Bên cạnh đó, người đàn ông sau khi chia tay cũng mang một gánh nặng tâm lý không nhỏ. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề ly hôn một cách toàn diện nhất, khách quan nhất, có thể thấy rằng trong nhiều trường hợp ly hôn thực sự là điều cần thiết và quyết định ly hôn là đúng đắn.

Đó là khi bạo lực gia đình vảy ra thường xuyên, ngoại tình triền miên, cuộc sống hàng ngày là sự chì chiết, đay nghiến lẫn nhau.. những hoàn cảnh này, hôn nhân đã không còn là mái ấm gia đình mà chỉ là “địa ngục”, “giam hãm” vợ, chồng, con cái trong sự đau khổ, thù hằn, tuyệt vọng do đó, ly hôn chính là con đường tốt nhất để giải phóng hai người, để tìm lại sự bình yên, tạo dựng lại hạnh phúc cho bản thân cũng như con cái. 2. Nguyên nhân và giải pháp:

Nguyên nhân:

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng nên bao thế hệ con người, gia đình còn là môi trường vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách giáo dục con em nên người. Ngoài ra, những “tế bào của xã hội” này còn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có gia đình tốt thì xã hội mới trở nên tốt đẹp, văn minh hơn. Hôn nhân và gia đình luôn có mối liên hệ mật thiết, chúng gắn bó chặt chẽ với nhau. Hôn nhân là cơ sở, là điều cơ bản và cũng là viên gạch đầu tiên tạo nên một gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội, vai trò của nó là bảo đảm cho từng cá nhân về cuộc sống và hạnh phúc của các thành viên cùng một nhà.

Nhưng đó cũng là sự lo ngại của xã hội về vấn đề rạn nứt và giảm đi giá trị truyền thống của một gia đình về những phương diện dễ nhận thấy như đạo đức, lối sống, tình cảm, văn hóa… trước những tác động phức tạp của nền kinh tế thị trường hiện nay, trước những cám dỗ của cuộc sống dẫn đến tình trạng ly hôn và gia đình tan vỡ. Vậy những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ly hôn ngày một tăng cao, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ như hiện nay là do:

 • Điều kiện kinh tế xã hội và sự phát triển về tâm sinh lý: giới trẻ yêu thường nhanh, cưới vội, chưa dành thời gian tìm hiểu ký về bản thân cũng như gia đình của mỗi bên, thiếu sự chuẩn bị về mặt tâm lý, cũng như chưa được trang bị về kiến thức tiền hôn nhân, các kĩ năng sống còn thiếu. Do họ bước vào cuộc sống hôn nhân khi còn quá trẻ nên những hiểu biết cần thiết cho cuộc sống trong gia đình chưa nhiều. Vì vậy, khi cuộc sống hôn nhân bắt đầu với những khó khăn, thử thách, thì những thanh niên “trẻ người non dạ” này bởi vì nhận thức của họ về cuộc sống gia đình còn hời hợt khiến họ không đủ bản lĩnh giải quyết vấn đề, cùng nhau vượt qua các mâu thuẫn và hậu quả là dẫn đến ly hôn.
 • Về điều kiện kinh tế gia đình: các đôi vợ chồng trẻ sau khi kết hôn phải tự lực cánh sinh cuộc sống gia đình khi nghề nghiệp chưa ổn định cùng với đó là

Du lịch,… là đối tượng sáng giá cho các cô gái Việt có tư tưởng muốn đổi đời. Tuy nhiên khi đi vào đời sống gia đình với bao khó khăn về ngôn ngữ, phong tục tập quán không hợp nhau, cuộc sống không hòa hợp, nên cuộc sống hôn nhân không bao lâu thì đi đến ly hôn.

Mâu thuẫn xung đột với các thành viên trong gia đình: được nói đến nhiều nhất chỉ có thể là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vì ở hai thế hệ khác nhau nên sẽ rất khó để dung hòa trong cách sống, lối suy nghĩ cũng như những bất đồng quan điểm trong cách chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, cách suy nghĩ, cách làm,… nên nảy sinh mâu thuẫn không thể hòa giải được cũng là một trong những nguyên ngân dẫn đến ly hôn.

Ngoài các nguyên nhân phổ biến trên còn có nguyên nhân tác động. Đó là sự phát triển về dịch vụ hỗ trợ gia đình như giáo dục, y tế, dịch vụ giải trí, những điều này đã thay thế dần các chức năng trước đây chỉ gia đình mới có thể đảm nhiệm được như chăm sóc, dạy dỗ con cái, nấu ăn, nên đa số các bạn trẻ chưa nhận thức được vị trí, sự quan trọng của gia đình, nên các thành viên dù chung một nhà nhưng thiếu đi sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống gia đình nhàm chán không là điểm tựa vững chắc, là tổ ấm hạnh phúc.

Giải pháp:

Để hạn chế tình trạng “đường ai, nấy đi”, xây dựng nên một tổ ấm bền vững, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình là bến đỗ cho sự ấm áp, quan tâm khi đi làm về mệt mỏi, là những tế bào góp phần tạo nên lành mạnh trong xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở mỗi địa phương cần có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối và kết hợp của ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự tham gia của mỗi cá nhân và gia đình cần thực hiện một vài giải pháp cơ bản sau: Muốn tạo nên một gia đình hạnh phúc, ấm no, các cặp vợ chồng cần nhận thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của mỗi người và phải biết yêu thương, lắng nghe, san sẻ, tôn trọng, nhường nhịn, thủy chung với nhau.

Mỗi người nên biết tự kiểm soát và điều chỉnh bản thân, bỏ đi cái tôi, cần bình tĩnh, khôn khéo xử lý những xích mích, xung đột khi có. Nói không với tệ nạn xã hội. Điều quan trọng nhất so với đôi vợ chồng là phải biết nghĩ về con cháu, tôn trọng những giá trị truyền thống cuội nguồn tốt đẹp từ xưa đến nay. Trước khi kết hôn cần trang bị kiến thức và kỹ năng khá đầy đủ về hôn nhân gia đình, những kĩ năng tổ chức triển khai đời sống mái ấm gia đình, có nghề nghiệp và thu nhập không thay đổi.

+ Tăng cường chỉ huy, chỉ huy xóa bỏ những hủ tục, tập quán lỗi thời trong hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ; đấu tranh chống lại lối sống thực dụng, vị kỷ ; có kế hoạch và giải pháp đơn cử phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo hành trong mái ấm gia đình.

+ Tăng cương công tác làm việc tuyên truyền, hoạt động theo từng ngành nghề dịch vụ đảm nhiệm:

+ Đẩy mạnh hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo về yếu tố kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình, cần chú trọng đến giáo dục kiến thức và kỹ năng tiền hôn nhân gia đình, đời sống mái ấm gia đình trải qua những hoạt động giải trí tại đơn vị chức năng, địa phương về nghi lễ tôn giáo, phong tục tập quán, truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa về lòng thủy chung, nghĩa vụ và trách nhiệm với con cháu xã hội. Thực hiện hiểu quả những trào lưu “ Xây dựng mái ấm gia đình văn hóa truyền thống ”, “ Xây dựng mái ấm gia đình no ấm, bình đẳng, niềm hạnh phúc, tân tiến ”.

Thường xuyên mở những cuộc thi về chủ đề niềm hạnh phúc mái ấm gia đình để kết nối thêm tình cảm giữa những thành viên hơn. + Bên cạnh đó, cần lồng ghép và thông dụng giáo dục pháp lý tương quan đến mái ấm gia đình như: Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng – chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình, để những cặp vợ chồng hiểu được quyền cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với mái ấm gia đình, hội đồng và xã hội. – Thực hiện tráng lệ những vụ vi phạm luật tương quan đến mái ấm gia đình như: Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng – chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở,

KẾT LUẬN

Ly hôn là quyền tự do, sự tự nguyện trong hôn nhân gia đình nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy cho mái ấm gia đình và xã hội. Trong đó tác động ảnh hưởng trực tiếp nhất của những vụ ly hôn là gây tổn thương cho người trong cuộc, nhất là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình có cha mẹ ly hôn.

Sau khi điều tra và nghiên cứu và tìm hiểu đề tài nhóm đã trình diễn tình hình, nguyên do, giải pháp về thực trạng ly hôn lúc bấy giờ ở nước ta và xử lý một trong những trường hợp ly hôn dựa vào cơ sở pháp lý Luật Hôn nhân và Gia đình năm trước. Qua đó phần nào làm rõ những mặt tích cực và hạn chế trong lao lý ly hôn của pháp lý, đồng thời cho thấy tầm quang trọng của việc xác lập rõ ràng, phân loại đúng quyền hạn mà người vợ hay người chồng được hưởng và có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi từ đó tránh được tranh chấp xảy ra, tạo sự hòa thuận sau này tương quan đến yếu tố con cháu.

Nhà nước cần triển khai xong hơn mạng lưới hệ thống pháp luật để tạo khung pháp lý vững chãi cho việc xử lý những yếu tố, tranh chấp xảy ra ngày càng nóng bức sau này. Bên cạnh dó, cần có sự chung tay góp phần của tổng thể những mạng lưới hệ thống chính trị quyết tâm kéo giảm thực trạng ly hôn qua từng hoạt động giải trí của từng ngành, từng cấp để kiến thiết xây dựng một mái ấm gia đình niềm hạnh phúc bền vững và kiên cố. Một khi mái ấm gia đình niềm hạnh phúc sẽ là động lực giúp mỗi cá thể phát huy hết năng lượng của mình, góp thêm phần tăng trưởng quốc gia.

 
phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top