Biên bản thỏa thuận ly hôn – Mẫu đơn chia tài sản mới 2022

Biên bản thỏa thuận ly hôn luôn là vấn đề phức tạp trong các vụ án giải quyết thủ tục ly hôn của các cặp vợ chồng. Trên thực tế, việc ly hôn diễn ra ngày một nhiều, Tổng đài pháp luật cũng đã tiếp nhận rất nhiều yêu cầu tư vấn các thỏa thuận ly hôn cũng như cách làm mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn. Vậy nên, để tìm hiểu rõ hơn về biên bản thỏa thuận ly hôn đúng pháp luật, các luật sư của Tổng đài pháp luật 19006184 xin chia sẻ những thông tin cần lưu ý qua bài viết dưới đây.

Biên bản thỏa thuận ly hôn

Nội dung

Biên bản thỏa thuận ly hôn gia tài vợ chồng có cần công chứng?

Chị T.H gửi câu hỏi đến Tổng đài pháp luật: 

Thưa luật sư, tôi và chồng đang trong quá trình giải quyết và xử lý những sách vở thủ tục để hoàn tất việc ly hôn, trong đó có biên bản thỏa thuận ly hôn về đơn khởi kiện chia gia tài sau ly hôn. Chúng tôi đã thỏa thuận phân loại với nhau rất nhẹ nhàng và công minh, nhưng khi tôi nói đưa biên bản thỏa thuận gia tài sau ly hôn đi công chứng thì anh ta không đồng ý chấp thuận cho đi với nguyên do như vậy là không tin cậy đối phương. Luật sư cho tôi hỏi vậy có cần đi công chứng biên bản thỏa thuận ly hôn, đơn cử là đơn chia gia tài sau ly hôn không?

>>> Tư vấn hỗ trợ chia tài sản sau ly hôn, gọi ngay 19006184

Trả lời:

Chào bạn, Tổng đài pháp lý xin cảm ơn bạn đã tin cậy san sẻ yếu tố tới chúng tôi. Với trường hợp mà bạn đang phạm phải, những luật sư đã nghiên cứu và điều tra và có những tư vấn như sau:

Thông thường, sau khi ly hôn các cặp vợ chồng thường có những biên bản thỏa thuận ly hôn riêng do hai người tự thỏa thuận với nhau dựa trên yếu tố công bằng, trong trường hợp của bạn là đơn chia tài sản sau ly hôn. Căn cứ theo Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc chia tài sản sau ly hôn do hai vợ chồng thỏa thuận với nhau phải được viết thành văn bản. Ngoài ra, đơn chia tài sản sau ly hôn cũng phải được công chứng bằng nếu hai vợ chồng có thỏa thuận về việc này hoặc do quy định bắt buộc. Việc công chứng sẽ diễn ra tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ly hôn theo đúng quy định của pháp luật. Việc công chứng biên bản thỏa thuận tài sản là không bắt buộc, nhưng tùy từng trường hợp bạn cũng có thể hỏi Tòa án để có được giải pháp tốt nhất. 

>> Xem thêm: Muốn ly hôn nhưng chồng giữ hết giấy tờ phải làm sao? 

Biên bản thỏa thuận ly hôn

>>> Tư vấn cách viết bản thỏa thuận ly hôn miễn phí, liên hệ 19006184

TOÀ ÁN NHÂN DÂN…..( 1 )

   
   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ………., ngày………  tháng………  năm………

BIÊN BẢN

GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HOÀ GIẢI THÀNH

Theo khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự; Theo Điều 90 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình; Theo biên bản hoà giải ngày … tháng … năm … … Xét thấy những bên trọn vẹn tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận được với nhau về việc xử lý những yếu tố tranh chấp trong vụ án về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình thụ lý số: … / …. / TLST-HNGĐ ngày … tháng … năm ….. Quyết định lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành những yếu tố có tranh chấp trong vụ án do những đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả thuận được với nhau về việc xử lý hàng loạt vụ án; đơn cử như sau: ( 2 ) 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … ….. 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … …. 3.. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Trong thời hạn không quá 7 ngày, tính từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải ly hôn thành, nếu đương sự nào có đổi khác quan điểm về sự thỏa thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Nếu hết thời hạn mà không có đương sự nào đổi khác quan điểm về sự thỏa thuận đó, thì Toà án ra quyết định hành động công nhận sự thỏa thuận của những đương sự và quyết định hành động này có hiệu lực hiện hành pháp lý ngay sau khi phát hành, không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Các đương sự tham gia phiên hoà giải ( chữ ký hoặc điểm chỉ ) Họ và tên   Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải ( chữ ký )

Nơi nhận:

– Những người tham gia hoà giải;

– Ghi đơn cử những đương sự vắng mặt theo pháp luật tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;

– Lưu hồ sơ vụ án.

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08b:

( 1 ) Ghi tên Toà án triển khai phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào ( ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H ). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, ( thành phố ) nào ( ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H ).

( 2 ) Ghi vừa đủ đơn cử từng yếu tố phải xử lý trong vụ án mà những đương sự đã thoả thuận được với nhau ( quan hệ hôn nhân gia đình, việc nuôi con, chia gia tài ).

>> Xem thêm: 10+ chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình nổi tiếng

Mẫu đơn chia gia tài sau ly hôn

Dưới đây là mẫu biên bản thỏa thuận ly hôn chia gia tài chung sau ly hôn và mẫu giấy thỏa thuận chia gia tài chung của vợ chồng mà Tổng đài pháp lý thường tư vấn cho những người mua sử dụng

Mẫu biên bản thỏa thuận ly hôn chia gia tài chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

— — — — — –

VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố … …, chúng tôi gồm: Ông: Sinh ngày: CCCD số: … … … …. cấp ngày … … … tại …

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … ….. Bà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Sinh ngày: CCCD số: … … ….. cấp ngày … … … … … …. tại

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … …..

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số … ngày … do Uỷ ban nhân dân … cấp. Nay vì nguyên do … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Chúng tôi đã cùng nhau luận bàn và thỏa thuận chia gia tài chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1: PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Ghi rõ phần bất động sản mà người vợ, người chồng được chia, đồng thời diễn đạt rõ đặc thù của từng bất động sản kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu hoặc giá trị phần gia tài.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời hạn, điều kiện kèm theo giao nhận gia tài, ĐK quyền sở hữu ….

ĐIỀU 2: PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền gia tài nào, nêu rõ đặc thù của từng động sản, quyền gia tài kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu nếu có ) hoặc giá trị phần gia tài.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời hạn, khu vực, điều kiện kèm theo giao nhận gia tài, ĐK quyền sở hữu ( so với gia tài mà pháp lý pháp luật phải ĐK quyền sở hữu ) ….

ĐIỀU 3: PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA

Liệt kê những gia tài chung của vợ chồng còn lại không chia ( nếu có ) kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu ( nếu có ).

ĐIỀU 4: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Việc thỏa thuận phân loại gia tài chung đã được hai vợ chồng tranh luận kỹ và được thực thi theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp lý;

2. Tài sản được phân loại thuộc chiếm hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị giải quyết và xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về gia tài trong Thỏa thuận này là đúng thực sự;

3. Việc thỏa thuận phân loại gia tài chung nêu trên không nhằm mục đích trốn tránh bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác lập việc phân loại gia tài nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài;

4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là trọn vẹn đúng thực sự;

5. Thỏa thuận được lập trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6. Thực hiện đúng và không thiếu nội dung thỏa thuận nêu trên;

7. Các cam kết ràng buộc khác …

8. Văn bản này được lập thành … ….. bản, mỗi bản … … … trang, Phòng Công chứng số … … … lưu 01 bản, có hiệu lực hiện hành từ ngày …

TP. Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Vợ Chồng
( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký ghi rõ họ và tên )

Biên bản thỏa thuận ly hôn

>> Xem thêm: Xin giấy chứng nhận độc thân sau khi ly hôn

Mẫu giấy thỏa thuận chia gia tài chung vợ chồng

>>> Tư vấn cách lập mẫu đơn, biên bản thỏa thuận ly hôn chia tài sản chung hai vợ chồng, gọi 19006184

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG [1]

Vợ: Ngày, tháng, năm sinh:

CCCD số: … … … … … … … … ….. do … … … … … …. cấp ngày … … … … … … … … … tháng … … ….. năm … … … … … … ….

Địa chỉ thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Chồng: Ngày, tháng, năm sinh:

CCCD số: … … … … … … … … … ….. do … … … …. cấp ngày … … … … … … tháng … … ….. năm … … … … … … … … … ….

Địa chỉ thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày … … … … … … ….. đến nay có Giấy ghi nhận kết hôn số: …. được cấp ngày ….. Trong thời kỳ hôn nhân gia đình, chúng tôi đã cùng nhau góp phần và tạo dựng được những gia tài chung sau 1. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 3 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Nay vì lý do:………….

bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu tên như sau 1.:…………………………………….

Theo như miêu tả dưới đây: Đặc điểm của … … … …. ( gia tài 1 ): … … … … … … … … … … … … Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số … … … ghi nhận: Một phần của: … … … ….. ( tên gia tài ) trọn vẹn thuộc quyền sở hữu của Ông ( Bà ): Ông ( Bà ): … … … … … có nghĩa vụ và trách nhiệm bù trừ cho Ông ( Bà ) … … … số tiền chênh lệch trị giá là: … … … … … Ông ( Bà ) … … … … … được toàn quyền liên hệ với những cơ quan thẩm quyền để ĐK chiếm hữu so với gia tài được chia nêu trên. 2 … … … … … … … … … … … … ….. Theo như miêu tả dưới đây: … … … … … … … … … … … … … … … … … Đặc điểm … … … … … … … ( gia tài 2 ) … … … … … … … … … … … … … … ….. Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số … … … ghi nhận: Một phần của: … … … ….. ( tên gia tài ) trọn vẹn thuộc quyền sở hữu của Ông ( Bà ): Ông ( Bà ): … … … … … có nghĩa vụ và trách nhiệm bù trừ cho Ông ( Bà ) … … … số tiền chênh lệch trị giá là: … … … … … Ông ( Bà ) … … … … … được toàn quyền liên hệ với những cơ quan thẩm quyền để ĐK chiếm hữu so với gia tài được chia nêu trên. Các gia tài còn lại không được thỏa thuận và nhắc đến trong văn bản là gia tài chung của chúng tôi. Chúng tôi xin chịu những hậu quả pháp lý phát sinh sau này ( nếu có ) về cam kết này.

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành … ….. bản, mỗi bản … … … trang, Phòng Công chứng số … … … lưu 01 bản, có hiệu lực hiện hành từ ngày … … … …

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng …… năm……..

( Ngày … … …. tháng … … năm 200 …. )

Vợ Chồng

(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)

[ 1 ] Mẫu này được phát hành kèm theo Quyết định số: 58 / 2004 / QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Trong quá trình điền thông tin vào mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản của vợ chồng, hãy nhấc máy lên và gọi ngay đến tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình 19006184 để được Luật sư ly hôn tư vấn cụ thể!

Vợ bị chồng lừa ký vào đơn chia gia tài sau ly hôn phải làm thế nào?

Chị T.H gửi câu hỏi đến Tổng đài pháp luật: 

Thưa luật sư, tôi và chồng đã kết hôn được hơn 2 năm và hiện chúng tôi đã có một bé gái vừa tròn 1 tuổi. Tôi làm việc làm tự do ở nhà để tiện chăm con, chồng tôi thì thường đi công tác làm việc xa nhà và có rất nhiều sách vở anh nói cần chữ ký của cả hai vợ chồng với nguyên do là sách vở bảo hiểm phòng ngừa trong những chuyến công tác làm việc có điều gì nguy hiểm xảy ra. Cách đây 1 tháng anh ấy có về đưa cho tôi một văn bản và giục tôi ký nhanh, tôi tin yêu và ký ngay lập tức. Sau đó 1 tuần, tôi phát hiện anh ta ngoại tình ở bên ngoài, văn bản tôi ký là đơn chia gia tài sau ly hôn. Tôi và anh ta đi đến quyết định hành động ly hôn và anh ta còn đòi quyền nuôi con sau ly hôn. Giờ tôi rất rối không biết phải làm như thế nào, tôi bị anh ta lừa ký vào đơn chia gia tài sau ly hôn, giờ tôi trắng tay không tranh chấp quyền nuôi con. Tôi phải làm thế nào đây?

>>> Tư vấn, hỗ trợ trường hợp bị chồng lừa ký vào đơn chia tài sản sau ly hôn, gọi ngay 19006184

Trả lời:

Chào bạn, Tổng đài pháp lý xin cảm ơn bạn đã tin yêu san sẻ yếu tố tới chúng tôi. Với trường hợp mà bạn đang phạm phải, những luật sư đã nghiên cứu và điều tra và có những tư vấn như sau: Theo những thông tin bạn cung ứng, bạn không hề biết gì về đơn chia gia tài sau ly hôn cũng như những biên bản thỏa thuận ly hôn mà bị chồng bạn lừa ký vào những biên bản này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không rõ là những gia tài chung và riêng của những bạn hiện có là gồm có những gì, nếu bạn hoàn toàn có thể kể chi tiết cụ thể hơn thì sẽ thuận tiện hơn trong việc xử lý yếu tố làm đơn chia gia tài sau ly hôn cũng như những biên bản thỏa thuận ly hôn.

Trong mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn của hai vợ chồng bạn, chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân phải được viết căn cứ theo Điều 38 Luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

Trong thời kỳ hôn nhân gia đình, vợ chồng có quyền thỏa thuận trên yếu tố bình đẳng công minh chia một phần của gia tài hoặc hàng loạt gia tài chung, ngoại trừ trường hợp lao lý tại Điều 42 của Luật này; trong trường hợp không thỏa thuận được thì hai bên có quyền nhu yếu Tòa án xử lý. Tất cả những thỏa thuận về việc phân loại gia tài chung phải được lập thành văn bản, hay còn gọi là đơn chia gia tài sau ly hôn. Văn bản này không bắt buộc phải được công chứng, tùy theo nhu yếu của vợ chồng hoặc theo pháp luật của pháp lý bắt buộc phải công chứng. Trong trường hợp vợ, chồng có nhu yếu xử lý yếu tố chia gia tài chung do không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ xử lý việc chia gia tài chung của dựa vào lao lý tại Điều 59 của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

Theo những quy định trên, ta thấy rằng việc làm đơn chia tài sản sau ly hôn là thủ tục bắt buộc, và việc này phải có sự thỏa thuận cũng như xác thực của cả hai bên. Nếu hai vợ chồng có cùng thỏa thuận sẽ công chứng biên bản thỏa thuận này thì văn bản sẽ được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền công chứng hợp pháp theo quy định của pháp luật. Biên bản thỏa thuận ly hôn sẽ có hiệu lực tính từ ngày được công chứng, căn cứ vào Điều 39 Luật hôn nhân gia đình 2014. 

“ Điều 39. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Việc phân chia tài sản sẽ có hiệu lực kể từ ngày bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật và nếu biên bản thỏa thuận ly hôn mà bạn ký có sự đồng ý công chứng từ cả bạn và chồng bạn, nhưng trong trường hợp của bạn thì rõ ràng bạn không hề biết trước về đơn chia tài sản sau ly hôn, vậy nên bạn cũng không thể thỏa thuận với chồng bạn về việc công chứng biên bản thỏa thuận hôn nhân này, điều này cũng đồng nghĩa với việc văn bản thỏa thuận ly hôn chia tài sản này chưa có hiệu lực. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý tại điều 34 Luật hôn nhân và gia đình đã quy định rõ về quyền sử hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung là 

Giấy ghi nhận quyền sở hữu, giấy ghi nhận quyền sử dụng phải ghi rõ tên cả hai vợ chồng nếu hai người sở hữu tài sản chung, đã làm đơn gộp gia tài riêng thành khối gia tài chung, trừ những trường hợp vợ chồng có riêng những thỏa thuận khác. Nếu giấy ghi nhận quyền sử dụng gia tài, giấy ghi nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên một trong hai vợ chồng thì thanh toán giao dịch gia tài này được triển khai vận dụng trên lao lý điều 26 cùng luật; trường hợp xảy ra tranh chấp thì sẽ được xử lý tại khoản 3 Điều 33 cùng luật.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả hai người nếu tài sản của vợ chồng bạn là căn nhà. Bạn cũng đừng quá lo bởi khi làm đơn chia tài sản chung sau ly hôn, tài sản của hai vợ chồng còn được chia dựa theo nhiều yếu tố khách quan như hoàn cảnh gia đình của bạn hiện tại, của chồng bạn và của bạn, hay công sức đóng góp của hai người, lao động thu nhập của hai người, và cả các lỗi vi phạm nghĩa vụ vợ chồng … Bạn nên nhớ rằng chồng bạn còn đang vướng tội ngoại tình, các cơ quan thẩm quyền sẽ xem xét để đưa ra phương án giải quyết công bằng nhất cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm về giấy chứng nhận ly hôn, hãy liên hệ ngày với Luật sư qua hotline 19006184 để được tư vấn một cách cụ thể, rõ ràng nhất.

>> Xem thêm: Thủ tục trích lục ly hôn, giấy trích lục ly hôn theo quy định của tòa án

Biên bản thỏa thuận ly hôn

Biên bản thỏa thuận ly hôn nhập gia tài riêng vào gia tài chung của vợ chồng

Trên thực tiễn, theo Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình gia tài của vợ chồng được lao lý thành hai loại là gia tài chung và gia tài riêng. Tuy nhiên, trong khoảng chừng thời hạn còn chung sống theo hôn nhân gia đình thì hai vợ chồng hoàn toàn có thể thỏa thuận làm đơn nhập chung 2 loại gia tài này thành một khối gia tài chung. Điều này là trọn vẹn không bắt buộc tùy theo thỏa thuận của hai vợ chồng. Tổng đài pháp lý xin san sẻ biên bản thỏa thuận ly hôn nhập gia tài riêng vào khối gia tài chung vợ chồng cho mái ấm gia đình nào có nhu yếu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

THỎA THUẬN

NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi ký tên dưới đây: Vợ: __________________________________________ Ngày, tháng, năm sinh: ___________________________

CCCD số: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _______________________ cấp ngày _________ tháng _______ năm_____________

Địa chỉ thường trú: ______________________________

Chồng: _______________________________________ Ngày, tháng, năm sinh: ___________________________

CCCD số _________: do _____________ cấp ngày ________ tháng ____________ năm __________

Địa chỉ thường trú: ______________________________

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày … đến nay có Giấy ghi nhận kết hôn số: … do … cấp ngày: … Chúng tôi xác nhận, Ông / bà … có gia tài riêng là: ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Đặc điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

bằng văn bản này, chúng tôi đưa ra những thỏa thuận như sau:

1. Ông / bà …, đồng ý chấp thuận và tự nguyện nhập gia tài riêng của mình là … … … … vào khối gia tài chung của vợ chồng. Kể từ ngày hoàn tất việc ĐK chiếm hữu chung của vợ chồng so với gia tài trên, Ông … và Bà … là đồng sở hữu căn nhà trên theo pháp luật Pháp luật.

2. Các gia tài riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là gia tài riêng của mỗi người ( vợ hoặc chồng ). Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập gia tài riêng vào khối gia tài chung vợ chồng nêu trên không nhằm mục đích trốn tránh bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý nếu có cơ sở xác lập nhập gia tài riêng vào khối gia tài chung vợ chồng này nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của chúng tôi. Biên bản thoả thuận ly hôn nhập gia tài này được lập thành … bản, mỗi bản … trang, Phòng Công chứng số … lưu 01 bản, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày …

……….., ngày … tháng … năm …

(Ngày … tháng … năm … )

Vợ Chồng

(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)

[1] Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

>> Xem thêm: Mất giấy kết hôn có ly hôn được không? Luật sư tư vấn 24/7

Mẫu biên bản thỏa thuận ly hôn phân loại gia tài chung của vợ chồng

Vậy văn bản thỏa thuận chia gia tài chung của vợ chồng được viết như thế nào? Gồm những mục nào phần nào? Tổng đài pháp lý xin san sẻ cho những bạn một mẫu văn bản thỏa thuận chia gia tài chung của vợ chồng dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ….. tại … …., chúng tôi gồm: Ông: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh ngày: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CCCD số: … … … cấp ngày … tại … … … …..

Hộ khẩu thường trú: ( Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ĐK tạm trú ) Bà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày: … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

CCCD số: ….. cấp ngày …. tại …. Hộ khẩu thường trú: ( Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi ĐK tạm trú ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ….. ngày … … do Uỷ ban nhân dân ….. cấp. Nay vì nguyên do ( ghi rõ nguyên do chia gia tài ) … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chúng tôi thỏa thuận chia gia tài chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1

PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào ( miêu tả rõ đặc thù của từng bất động sản kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu ) hoặc giá trị phần gia tài.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời hạn, điều kiện kèm theo giao nhận gia tài, ĐK quyền sở hữu …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

ĐIỀU 2

PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền gia tài nào ( diễn đạt rõ đặc thù của từng động sản, quyền gia tài kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu nếu có ) hoặc giá trị phần gia tài.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời hạn, khu vực, điều kiện kèm theo giao nhận gia tài, ĐK quyền sở hữu ( so với gia tài mà pháp lý pháp luật phải ĐK quyền sở hữu ) …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

ĐIỀU 3

PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA

Liệt kê những gia tài chung của vợ chồng còn lại không chia ( nếu có ) kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu ( nếu có ). … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

ĐIỀU 4

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

1. Hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài đã được chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

2. Hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ phần gia tài chung còn lại vẫn thuộc chiếm hữu chung của vợ, chồng;

3. Thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia gia tài chung là gia tài riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

4. Các gia tài chung còn lại không được thỏa thuận chia là gia tài chung của vợ, chồng; 5. Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết ràng buộc sau đây:

1. Việc thỏa thuận phân loại gia tài chung được thực thi theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp lý;

2. Tài sản được phân loại thuộc chiếm hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị giải quyết và xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về gia tài trong Thỏa thuận này là đúng thực sự;

3. Việc thỏa thuận phân loại gia tài chung nêu trên không nhằm mục đích trốn tránh bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác lập việc phân loại gia tài nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài;

4. Những thông tin về nhân thân trong biên bản thỏa thuận ly hôn này là đúng thực sự;

5. Thỏa thuận được lập trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6. Thực hiện đúng và rất đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

7. Các cam kết khác …

ĐIỀU 6

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

2. Hiệu lực của biên bản thỏa thuận ly hôn chia gia tài chung vợ chồng được tính từ ngày … Mọi sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ Văn bản thỏa thuận chia gia tài chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do những bên ký tên, có ghi nhận của … và trước khi ĐK ( so với gia tài mà pháp lý lao lý phải ĐK quyền sở hữu );

3. Chúng tôi đã tự đọc biên bản thỏa thuận ly hôn chia gia tài chung vợ chồng, đã hiểu và đồng ý chấp thuận tổng thể những lao lý ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự xuất hiện của Công chứng viên.

Các bên ký và ghi rõ họ tên

>> Xem thêm: Mẫu giấy triệu tập ly hôn đúng quy định pháp luật 2022

Vừa rồi là những chia sẻ của các luật sư Tổng đài pháp luật về biên bản thỏa thuận ly hôn cũng như mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn mà mọi người nên biết để không bị mất quyền lợi cá nhân đáng có. Nếu có những thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến biên bản thỏa thuận ly hôn nói riêng hay trong lĩnh vực hôn nhân nói chung, đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi qua đường dây 19006184 để được hỗ trợ kịp thời nhất.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top