Tòa án có nhận đơn ly hôn trong thời gian cách ly xã hội không?

Luật Quang Huy hướng dẫn chính sách thao tác của Tòa án tại nơi đang triển khai cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo thông tư 16 – TTg. Tòa án có tiếp đón đơn ly hôn trong thời hạn giãn cách xã nội không? Hãy cùng luật sư khám phá.

Quy định về chính sách thao tác, thời hạn thao tác của Tòa án trong thời hạn địa phương thực thi ly xã hội, giãn cách xã hội theo thông tư 16 / CT-TTg được Hội đồng thẩm phán TANDTC tối cao hướng dẫn cụ thể trong công văn số 125 / TANDTC-VP ngày 11/05/2021, theo đó:

Tòa án trong thời hạn cách ly xã hội tạm ngừng xét xử những vụ án, xử lý những vụ án trừ trương hợp cấp bách.

Như vậy:

  1. Tòa án sẽ không nhận giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, yêu cầu khởi kiện ly hôn trong khoảng thời gian giãn cách.
  2. Tòa án chỉ tiếp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà khi khởi kiện ly hôn đương sự đề xuất để phòng tránh việc tẩu tán tài sản,…

Người yêu cầu ly hôn sẽ phải chờ đến khi địa phương thông báo kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị 16-TTg mới lên nộp đơn ly hôn cho Tòa án. Việc chuyển phát nhanh hồ sơ ly hôn tới Tòa án trong thời gian cách ly xã hội vừa không được thụ lý giải quyết vừa dễ dẫn đến thất lạc hồ sơ.

Tòa án trong thời hạn giãn cách xã hội có chính sách thao tác như sau:

Tổ chức phân loại những vụ án, vấn đề đang phải xử lý. Trong thời hạn này chỉ đưa ra xét xử, xử lý những vụ án, vấn đề đã hết hoặc sắp hết thời hạn xử lý ( kể cả thời hạn gia hạn ); vấn đề có tương quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện list cử tri;…

Như vậy người xin ly hôn tại địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vẫn được nộp đơn ly hôn và được Tòa án thụ lý giải quyết.

Luật Quang Huy thấy rằng việc tiến hành thủ tục ly hôn cho thân chủ trong quy trình có dịch covid diễn ra gặp nhiều khó khăn vất vả, tuy nhiên khi vấn đề được thụ lý thì Tòa án vẫn bảo vệ xử lý nhanh gọn và kịp thời cho người khởi kiện, bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng cho những đương sự. Quy định cụ thể tại công văn số 125 / TANDTC-VP ngày 11/05/2021 “

Các Tòa án đặt tại đơn vị chức năng hành chính đã có quyết định hành động thực thi cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 / CT-TTg, thì triển khai ngay những nhu yếu sau đây:

+ Tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật (Ví dụ: giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam;…) nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch;

+ Công chức, người lao động của Tòa án sử dụng công nghệ thông tin để thao tác tại nhà, trừ những trường hợp thiết yếu theo nhu yếu của Thủ trưởng đơn vị chức năng. Phân công chỉ huy đơn vị chức năng và công chức trực tại cơ quan để giải quyết và xử lý những việc làm thiết yếu, cấp bách.

Các Tòa án đặt tại đơn vị chức năng hành chính đã có quyết định hành động triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 / CT-TTg, thì triển khai ngay những nhu yếu sau đây:

+ Tổ chức phân loại những vụ án, vấn đề đang phải xử lý. Trong thời hạn này chỉ đưa ra xét xử, xử lý những vụ án, vấn đề đã hết hoặc sắp hết thời hạn xử lý ( kể cả thời hạn gia hạn ); vấn đề có tương quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện list cử tri;…

+ Công chức, người lao động, người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng chỉ đến Tòa án thao tác trong những trường hợp thực sự thiết yếu; nhu yếu triển khai nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người trong suốt thời hạn thao tác tại Tòa án. Bố trí phòng xét xử trực tuyến nếu có đủ điều kiện kèm theo.

Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội thì thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

+ Tổ chức xét xử, xử lý những vụ án, vấn đề theo theo pháp luật, nhưng phải triển khai tốt những giải pháp phòng, chống dịch.

+ Đảm bảo công chức, người lao động của những Tòa án đến thao tác tại trụ sở cơ quan, thực thi nghiêm 5K, trừ những trường hợp đang phải thực thi cách ly theo nhu yếu phòng, chống dịch. ” Chúc những bạn thành công xuất sắc !

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top