Chia tài sản được tặng cho riêng trước khi ly hôn quy định thế nào?

Luật sư tư vấn về yếu tố chia gia tài là bất động sản được cho riêng trước khi ly hôn thì sau khi ly hôn có bị chia hay không và những yếu tố pháp lý có tương quan. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Xin quý luật gia cho tôi hỏi về việc sau. Tôi có hai anh em,bố tôi có cho tôi và em tôi một mảnh đất trước khi có vợ tuy nhiên lúc đó chưa có sổ đỏ. Sau khi tôi và em có gia đình thì làm 2 nhà trên lô đất trên và mới làm sổ đỏ nhưng chỉ có một sổ bây giờ tôi và vợ tôi ly hôn thi chia tài sản như thế nào là hợp lý đất mà bố tôi cho trước đây có bị chia không? Tôi rất cần quý luật sư giúp đỡ tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc. 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc đến Luật sư, về vấn đề này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề tặng cho quyền sử dụng đất:

Trước hết, mảnh đất mà bố của bạn cho hai bạn bè bạn trước khi có vợ và thời gian đó chưa có sổ đỏ chính chủ. Theo pháp luật tại Điều 43 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước, pháp luật về gia tài riêng của vợ chồng:

“ Điều 43. Tài sản riêng của vợ chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm gia tài mà mỗi người có trước khi kết hôn; gia tài được thừa kế riêng, được Tặng Kèm cho riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình; gia tài được chia riêng cho vợ, chồng theo pháp luật tại những điều 38, 39 và 40 của Luật này; gia tài ship hàng nhu yếu thiết yếu của vợ, chồng và gia tài khác mà theo pháp luật của pháp lý thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ gia tài riêng của vợ, chồng cũng là gia tài riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình được triển khai theo lao lý tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này ”.

Theo đó, địa thế căn cứ vào pháp luật này nếu như mảnh đất mà bố của bạn cho hai đồng đội bạn trước khi kết hôn sẽ là gia tài riêng của hai đồng đội bạn, trường hợp này mảnh đất sẽ không được dùng để chia khi ly hôn.

Tuy nhiên, theo lao lý tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm năm trước lao lý về gia tài chung của vợ chồng như sau:

“ Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm gia tài do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình, trừ trường hợp được lao lý tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; gia tài mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được Tặng Kèm cho chung và gia tài khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là gia tài chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là gia tài chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng gia tài riêng ”.

Căn cứ vào lao lý này, gia tài chung của vợ chồng là gia tài do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng và thu nhận hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó, cũng theo pháp luật này thì quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là gia tài chung của vợ chồng, trừ trường hợp là vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được khuyến mãi cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng gia tài riêng. Theo như bạn đã trình diễn ở trên là tại thời gian bố bạn cho hai bạn bè bạn mảnh đất đó là chưa có sổ đỏ chính chủ ( giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ), sau đó hai bạn bè bạn kết hôn rồi và làm 2 ngôi nhà trên mảnh đất này thì bạn mới làm sổ đỏ chính chủ và chỉ được cấp 1 quyển. Do đó, hiện tại bạn sẽ phải địa thế căn cứ vào sổ đỏ xem trong đó ghi chủ thể có quyền sử dụng mảnh đất này là ai? Là hai bạn bè bạn hay 2 vợ chồng bạn. Đối với yếu tố của bạn, do bạn trình diễn chưa rõ nên chúng tôi chia ra làm hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu trong sổ đỏ chính chủ ghi người có quyền sử dụng đất ở đây là hai bạn bè bạn thì gia tài là mảnh đất mà bố bạn cho trước đây sẽ không được đem chia khi bạn ly hôn với vợ. Bởi lẽ, đây là mảnh đất được bố khuyến mãi ngay cho hai đồng đội bạn trước khi hai đồng đội bạn kết hôn, chính thế cho nên khi địa thế căn cứ vào pháp luật tại điều 43 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm trước thì đây là gia tài riêng của hai bạn bè bạn. Tuy nhiên, mảnh đất này không được chia nhưng ngôi nhà của bạn làm trên mảnh đất đó sau khi kết hôn hoàn toàn có thể vẫn sẽ được chia, nếu như vợ bạn chứng tỏ được rằng mình có sức lực lao động góp phần vào việc kiến thiết xây dựng ngôi nhà. Bởi vì địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 33 pháp luật về gia tài chung của vợ chồng mà chúng tôi đã đưa ra ở trên đó là gia tài do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động,… thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình, vì thế ngôi nhà của bạn trên mảnh đất đó được kiến thiết xây dựng sau khi kết hôn được xác lập là gia tài hình thành trong thời kỳ hôn nhân gia đình, nên đây là gia tài chung của vợ chồng. Do đó, khi bạn ly hôn với vợ sẽ không phải chia phần gia tài là mảnh đất này cho vợ của bạn, về yếu tố ngôi nhà của bạn thì khi ly hôn vẫn phải chia cho vợ Trường hợp 2:: Nếu trong sổ đỏ chính chủ ghi tên người có quyền sử dụng mảnh đất ở đây là của hai vợ chồng bạn thì bạn sẽ phải chứng tỏ được đây là gia tài hai đồng đội được Tặng Ngay cho riêng. Trong trường hợp này, nếu bạn chứng tỏ được thì gia tài là mảnh đất này sẽ không được xác lập để chia gia tài khi ly hôn, trừ trường hợp bạn đã thỏa thuận hợp tác sáp nhập gia tài riêng vào gia tài chung của vợ chồng. Về yếu tố ngôi nhà sẽ được xử lý như trường hợp 1.

Thứ hai, việc chia tài sản chung khi ly hôn căn cứ vào Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau:

“ 1. Trong trường hợp chính sách gia tài của vợ chồng theo luật định thì việc xử lý gia tài do những bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì theo nhu yếu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án xử lý theo lao lý tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này. Trong trường hợp chính sách gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác thì việc xử lý gia tài khi ly hôn được vận dụng theo thỏa thuận hợp tác đó; nếu thỏa thuận hợp tác không rất đầy đủ, rõ ràng thì vận dụng lao lý tương ứng tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để xử lý.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến những yếu tố sau đây:

a ) Hoàn cảnh của mái ấm gia đình và của vợ, chồng;

b ) Công sức góp phần của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung. Lao động của vợ, chồng trong mái ấm gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c ) Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập;

d ) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần gia tài bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán giao dịch cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp gia tài riêng đã nhập vào gia tài chung theo lao lý của Luật này… ”

Vợ chồng khi ly hôn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về chia gia tài, nếu không thỏa thuận hợp tác được và có nhu yếu thì Tòa án sẽ địa thế căn cứ vào Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước để xử lý theo nguyên tắc gia tài riêng vẫn thuộc chiếm hữu của người đó, gia tài chung được chia đôi nhưng có địa thế căn cứ đến những yêu tố như thực trạng mái ấm gia đình, công sức của con người góp phần, lỗi của mỗi bên trong vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm vợ, chồng,…

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top