Hướng dẫn liên quan đến kết hôn | Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN/LY HÔN

– Đăng ký kết hôn: Thủ tục số 5

Bạn đang đọc: Hướng dẫn liên quan đến kết hôn | Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan

– Xin cấp Giấy đủ điều kiện kèm theo kết hôn ( thủ tục số 6 ) để kết hôn tại cơ quan hành chính của Nhật hoặc bổ trợ hồ sơ xin trợ cấp thuê nhà / trợ cấp nuôi con tại Nhật

– Xin cấp Xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình ( thủ tục số 7 ) để làm thủ tục kết hôn tại Nước Ta hoặc mục tiêu khác

– Đã đăng ký kết hôn tại Cơ quan hành chính của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú kết hôn ( thủ tục số 8 )

– Đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú ly hôn ( thủ tục số 9 )

– Trường hợp cần bổ trợ hồ sơ qua email khi nhận được điện thoại thông minh từ Đại sứ quán, công dân gửi vào email sau: [email protected].

   

 

THỦ TỤC SỐ 5

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

婚姻証明書

– Hồ sơ gồm: 1 / Phiếu đề xuất và thông tin liên hệ ( tải tại đây );

2 / Tờ khai ( tải tại đây ); đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai không thiếu các mục theo hướng dẫn ( bắt buộc );

+ Nếu không quét QR Code được thì truy vấn đường link sau, khai vừa đủ các mục theo hướng dẫn: https://forms.gle/zhshFBz9yKsg5mYm8

IMG_4450.PNG

3/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. mục đích dùng để kết hôn với …; giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

Xem thủ tục ủy quyền (Thủ tục số 14) để ủy quyền cho người thân ở Việt Nam xin tại UBND xã/phường. Mẫu Giấy ủy quyền tham khảo tại đây (tải tại đây)

4/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi cư trú cho đến ngày nộp hồ sơ (結婚届受理していない証明書) (xem mẫu)

* Công dân nộp kèm theo bản tự dịch sang tiếng Việt các Giấy chứng nhận của Shiyakuso để đối chiếu hồ sơ

* Công dân điện thoại cảm ứng đến các Shiyakusho nơi mình đang và đã từng cư trú, đề xuất xác nhận cho hàng loạt thời hạn cư trú tại Nhật Bản đến hiện tại. Các Shiyakuso sẽ hướng dẫn phương pháp triển khai đơn cử. ( tìm hiểu thêm hướng dẫn cách xin trên website của thành phố Osaka: 大阪市 : 独身証明書の交付請求 ( … > 戸籍に関すること > 戸籍証明の交付請求に関すること ) ( osaka.lg.jp ).

* Trường hợp không xin được xác nhận của Shi / Ku cần chứng tỏ nguyên do không xin được ( ví dụ văn bản vấn đáp của Shi / Ku về việc không cấp… ). ĐSQ không đảm nhiệm hồ sơ không vừa đủ loại giấy tờ này.

5/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho bản chính); Copy thẻ cư trú 2 mặt;

6/ Giấy khám sức khỏe (tham khảo mẫu)

7/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3 của hai vợ chồng

* Thủ tục đăng ký kết hôn cấp cho công dân đang học tập và thao tác ở Nhật Bản. Công dân sang Nhật Bản theo diện visa du lịch, thời gian ngắn không được cấp Đăng ký kết hôn. * Trường hợp tái hôn hoặc người kia đã chết, thì cần nộp bản chụp copy kèm xuất trình bản chính trích lục bản án / quyết định hành động của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử của người chồng / vợ đã chết.

THỦ TỤC SỐ 6

CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

婚姻要件具備証明書

– Hồ sơ gồm:

 

1 / Phiếu đề xuất và thông tin liên hệ ( tải tại đây );

2 / Tờ khai ( tải tại đây ); đánh máy, không viết tay + Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai không thiếu các mục theo hướng dẫn; + Nếu không quét QR Code được thì truy vấn đường link sau, khai rất đầy đủ các mục theo hướng dẫn: https://forms.gle/VqcF9xhGaWjmC8AeA

3/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. Mục đích dùng để kết hôn với …; giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

Xem thủ tục chuyển nhượng ủy quyền ( Thủ tục số 14 ) để chuyển nhượng ủy quyền cho người thân trong gia đình ở Nước Ta xin tại Ủy Ban Nhân Dân xã / phường. Mẫu Giấy ủy quyền tìm hiểu thêm tại đây ( tải tại đây )

4/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi đã cư trú tại Nhật (結婚届受理していない証明書) (xem mẫu)

* Công dân nộp kèm theo bản tự dịch sang tiếng Việt các Giấy ghi nhận của Shiyakuso để so sánh hồ sơ

5/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho, bản chính); Copy thẻ cư trú 2 mặt;

6/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3

– Letterpack ( レターパック ) viết sẵn địa chỉ nhà mình, clear holder ( クリアホルダー ).

THỦ TỤC SỐ 7

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRONG THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN

婚姻状況確認書 – Hồ sơ gồm: 1 / Phiếu ý kiến đề nghị và thông tin liên hệ ( tải tại đây );

2 / Tờ khai ( tải tại đây ); đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai không thiếu các mục theo hướng dẫn ( bắt buộc );

+ Nếu không quét QR Code được thì truy vấn đường link sau, khai rất đầy đủ các mục theo hướng dẫn: https://forms.gle/UczNjKoLbxt7U3Kv7

cid:lienhe@luatquanghuy.vn

3/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi cư trú cho đến thời điểm hiện nay (結婚届受理していない証明書) (xem mẫu)    

* Công dân nộp kèm theo bản tự dịch sang tiếng Việt các Giấy ghi nhận của Shiyakuso để so sánh hồ sơ

* Trường hợp không xin được xác nhận của Shi / Ku cần chứng tỏ nguyên do không xin được ( ví dụ văn bản vấn đáp của Shi / Ku về việc không cấp… ).

* Trường hợp đã ly hôn thì gửi kèm theo bản copy quyết định hành động của Tòa án hoặc của Shiyakusho; phải làm thủ tục Trích lục ghi chú ly hôn ( Thủ tục số 9 ), phải có Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso / Kuyakusho từ khi đã ly hôn đến nay

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho, bản chính)

5 / Copy Hộ chiếu trang 2 và 3

THỦ TỤC SỐ 8

CẤP TRÍCH LỤC KẾT HÔN

婚姻本籍帳記載抄録証明書 – Hồ sơ gồm: 1 / Phiếu ý kiến đề nghị và thông tin liên hệ ( tải tại đây );

2 / Tờ khai ( tải tại đây ); đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai rất đầy đủ các mục theo hướng dẫn ( bắt buộc );

+ Nếu không quét QR Code được thì truy vấn đường link sau, khai rất đầy đủ các mục theo hướng dẫn: https://forms.gle/zhshFBz9yKsg5mYm8

3/ Giấy thụ lý kết hôn do Shiyakuso cấp (結婚届受理証明書)

* Công dân nộp kèm theo bản tự dịch sang tiếng Việt các Giấy thụ lý của Shiyakuso để so sánh hồ sơ Lưu ý: Một số trường hợp đã đăng ký kết hôn tại Shiyakusho, chưa làm thủ tục đủ điều kiện kèm theo kết hôn tại Đại sứ quán trước đó, thì cần hoàn thành xong thủ tục Đủ điều kiện kèm theo đăng ký kết hôn ( thủ tục số 6 )

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminhyo) của 2 người; Copy thẻ cư trú 2 mặt;

5 / Copy Hộ chiếu trang 2 và 3

6/ Copy Giấy đủ điều kiện kết hôn đã được Đại sứ quán cấp trước đó

* Lưu ý: Các trường hợp làm thủ tục kết hôn vắng mặt tại Shiyakusho ( một người ở Nhật, một người ở Nước Ta ) thì công dân hoàn thành xong thủ tục trích lục ghi chú kết hôn tại Nước Ta. Đại sứ quán không thụ lý hồ sơ trong trường hợp này.

THỦ TỤC SỐ 9

CẤP TRÍCH LỤC LY HÔN

離婚本籍帳記載抄録証明書 – Hồ sơ gồm: 1 / Phiếu ý kiến đề nghị và thông tin liên hệ ( tải tại đây );

2 / Tờ khai ( tải tại đây ); đánh máy, không viết tay

+ Sau khi in tờ khai, công dân quét mã QR Code bằng điện thoại di động và khai rất đầy đủ các mục theo hướng dẫn ( bắt buộc );

+ Nếu không quét QR Code được thì truy vấn đường link sau, khai khá đầy đủ các mục theo hướng dẫn: https://forms.gle/t5wcKnXDheBzYrMSA

 

3/ Giấy thụ lý ly hôn do Tòa án hoặc Shiyakuso cấp

* Công dân nộp kèm theo bản tự dịch sang tiếng Việt các Giấy thụ lý ly hôn của Shiyakuso hoặc Quyết định của Tòa án để đối chiếu hồ sơ

Xem thêm: Quyền nuôi con sau khi ly hôn – Tư vấn pháp luật: Luật Quang Huy

4/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho)

5/ Copy Hộ chiếu của 2 vợ chồng (nếu không có copy hộ chiếu của người đã ly hôn thì hồ sơ cũng được chấp nhận)

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top