Mẫu đơn khởi kiện ly hôn của Toà án mới nhất hiện nay

đơn khởi kiện ly hôn Mẫu đơn ly hôn đơn phương ( Đơn khởi kiện ly hôn ) theo Mẫu số 23 – DS Đơn khởi kiện được phát hành kèm theo Nghị quyết 01/2017 / NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phát hành. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn được nộp cho tòa án nhân dân nhân dân Q., huyện thụ lý giải quyết cho người khởi kiện. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm mẫu Đơn khởi kiện ly hôn trong bài viết dưới đây.

Đơn ly hôn là gì? Các loại đơn ly hôn

Đơn ly hôn là văn bản theo mẫu quy định mà vợ/chồng yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn và tuyên bố chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Tùy thuộc vào việc nhu yếu ly hôn từ một bên hoặc cả hai bên vợ, chồng mà đơn ly hôn cũng sẽ khác nhau, đơn cử: – Trường hợp đơn phương ly hôn ( nhu yếu ly hôn từ một phía vợ hoặc chồng ): thì sẽ sử dụng Mẫu đơn khởi kiện ( Mẫu số 23 – DS ) phát hành kèm theo Nghị quyết 01/2017 / NQ-HĐTP ( thường được người dân gọi là đơn xin ly hôn đơn phương ); – Trường hợp đồng ý chấp thuận ly hôn ( nhu yếu ly hôn từ cả hai phía vợ và chồng ): thì sẽ sử dụng Mẫu đơn nhu yếu xử lý việc dân sự ( Mẫu số 01 – VDS ) phát hành kèm theo Nghị quyết 04/2018 / NQ-HĐTP ( thường được người dân gọi là đơn đồng ý chấp thuận ly hôn ).

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

TP.HN, ngày ….. tháng ….. năm.. …

Đơn khởi kiện

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN (nơi nộp đơn)

Họ và tên người khởi kiện: … … … … … … … … … …. … … … … … … … … ….. Sinh năm … … … ….

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Họ và tên người bị kiện: … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … …. Sinh năm … … …. …

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … ….

Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Yêu cầu Toà án nhân dân … … … … … … … … … … … … … … … … …. xử lý những yếu tố sau so với bị đơn:

 1. Về quan hệ hôn nhân:

Trình bày nguyên do thực sự mong ước ly hôn đơn phương

 1. Về con chung:

Trình bày thông tin về con chung có hay chưa? Bao nhiêu con chung? Mong muốn nuôi con như thế nào? Cấp dưỡng như thế nào?

 1. Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp:

Có nhu yếu toà án xử lý không? Giải quyết như thế nào?

 1. Cam kết của người ký đơn:

Ngoài những nội dung trên tôi không có nhu yếu nào khác. Rất mong nhận được sự chăm sóc xử lý từ Quý tòa.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 2 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 3 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 4 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 5 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Cách viết đơn khởi kiện ly hôn

Về quan hệ hôn nhân gia đình Khi một bên nhu yếu Tòa án được ly hôn thì sau khi hòa giải không thành Tòa án xử lý cho ly hôn đơn phương nếu có địa thế căn cứ sau làm cho hôn nhân gia đình lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân gia đình không đạt được ( Điều 56 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước ) như:

 • Vợ hoặc chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình;
 • Vợ hoặc chồng vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng;
 • Vợ hoặc chồng của người bị Tòa án công bố mất tích nhu yếu ly hôn thì Tòa án xử lý cho ly hôn Về con chung Người nhu yếu ly hôn không THUẬN TÌNH phải liệt kê rõ yếu tố con chung như sau:
 • Vợ chồng có mấy người con;
 • Khi ly hôn ai sẽ là người nuôi con;
 • Cấp dưỡng bao nhiêu cho người nuôi con.

Về gia tài chung: Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận hợp tác với nhau về hàng loạt những yếu tố, trong đó có cả việc phân loại gia tài. Nếu không thỏa thuận hợp tác được thì về nguyên tắc, trong thời kỳ hôn nhân gia đình có gia tài chung khi ly hôn gia tài đó sẽ chia đôi.

Tuy nhiên, Tòa sẽ địa thế căn cứ vào nhiều yếu tố để quyết định hành động phân loại gia tài như thế nào. Các địa thế căn cứ như:

 • Hoàn cảnh của mái ấm gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức góp phần của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung. Lao động của vợ, chồng trong mái ấm gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng.

Do vậy, cần phải ghi rõ thông tin và ý kiến đề nghị chia gia tài chung. Nếu không có thì cũng nêu rõ không có và không nhu yếu Tòa án chia. Về nợ chung Nếu trong quy trình sinh sống, hai vợ chồng có nợ chung và muốn Tòa chia thì cũng nêu rõ thông tin, địa thế căn cứ và nhu yếu chia những khoản nợ đó. Nếu không có thì ghi rõ không có và không nhu yếu Tòa án chia. đơn khởi kiện ly hôn

Điểm giống nhau giữa ly hôn thuận tình và đơn phương là gì?

Ly hôn là việc chấm hết quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án. Đây là định nghĩa được nêu chi tiết cụ thể tại khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình. Như vậy, ly hôn phải có bản án hoặc quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án thì mới có hiệu lực hiện hành, quan hệ hôn nhân gia đình mới chính thức chấm hết.

Cũng từ định nghĩa này có thể thấy, kết quả của ly hôn có thể là bản án hoặc quyết định có hiệu lực do Tòa án ban hành. Tùy vào kết quả đạt được mà xem xét việc ly hôn thuộc trường hợp nào: Ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương.

Theo Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình, ly hôn chấp thuận đồng ý được định nghĩa như sau: Trong trường hợp vợ chồng cùng nhu yếu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận hợp tác về việc chia gia tài, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con trên cơ sở bảo vệ quyền hạn chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn; nếu không thỏa thuận hợp tác được hoặc có thỏa thuận hợp tác nhưng không bảo vệ quyền hạn chính đáng của vợ và con thì Tòa án xử lý việc ly hôn. Riêng ly hôn đơn phương thì Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình pháp luật đây là hình thức ly hôn theo nhu yếu của một bên: Khi vợ hoặc chồng nhu yếu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có địa thế căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân gia đình lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân gia đình không đạt được. Từ những định nghĩa này, hoàn toàn có thể thấy, điểm giống nhau giữa hai hình thức ly hôn này gồm:

– Đây là hành vi nhằm mục đích muốn chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình giữa vợ và chồng.

– Chỉ khi nộp đơn đến Tòa án và nhận được văn bản ( quyết định hành động hoặc bản án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa ) thì việc ly hôn mới hoàn tất và quan hệ hôn nhân gia đình giữa vợ, chồng mới trọn vẹn chấm hết.

– Án phí ly hôn nói chung nếu không có giá ngạch thì đều là 300.000 đồng ’ nếu có giá ngạch thì địa thế căn cứ vào giá trị gia tài ( thấp nhất 300.000 đồng, cao nhất là 112 triệu đồng + 0,1 % của phần giá trị gia tài vượt 04 tỷ đồng ).

Đơn phương và thuận tình khác gì nhau?

Ngoài những đặc thù giống nhau thì trên cơ bản, đơn phương ly hôn và chấp thuận đồng ý ly hôn là hai hình thức trọn vẹn khác nhau. Trong đó, hoàn toàn có thể kể đến một số ít đặc thù sau đây:

Tiêu chí

Ly hôn đơn phương

Ly hôn thuận tình

Căn cứ Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình
Định nghĩa Ly hôn đơn phương là việc một trong hai bên vợ, chồng nhu yếu Tòa án xử lý chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình khi hôn nhân gia đình lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu hôn nhân gia đình không đạt được Ly hôn đồng ý chấp thuận là việc hai vợ, chồng cùng tự nguyện ly hôn, đã thỏa thuận hợp tác được về việc chia gia tài, nuôi con …
Bản chất Vụ án dân sự Vụ việc dân sự
Người nhu yếu ly hôn – Vợ hoặc chồng – Cha, mẹ, người thân trong gia đình tích khác nếu một bên bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác không hề nhận thức, làm chủ hành vi và là nạn nhận đấm đá bạo lực mái ấm gia đình do người kia gây ra. Hai vợ chồng cùng nhu yếu
Hồ sơ – Đơn xin ly hôn đơn phương – Đăng ký kết hôn – Giấy tờ tùy thân – Giấy khai sinh của con ( nếu có ), sách vở về gia tài ( nếu có ) … – Đơn xin ly hôn chấp thuận đồng ý – Đăng ký kết hôn – Giấy tờ tùy thân – Giấy khai sinh của con ( nếu có ), sách vở về gia tài ( nếu có ) …
Tòa án có thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị nhu yếu ly hôn đơn phương cư trú hoặc thao tác. Nếu có yếu tố quốc tế sẽ do Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực thi Tòa án cấp huyện nơi cư trú của vợ hoặc của chồng theo thỏa thuận hợp tác
Thời gian Dao động từ 04 – 06 tháng Dao động từ 02 – 03 tháng, theo thủ tục rút gọn thì khoảng chừng 30 ngày
Kết quả nhận được Bản án ly hôn Quyết định ly hôn

Lệ phí, án phí ly hôn 2022

Trước khi triển khai thủ tục ly hôn hầu nhiều người có vướng mắc rằng nộp đơn ly hôn không biết hết bao nhiêu tiền hay tiền án phí, lệ phí ly hôn có hết nhiều không? Trong nội dung dưới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích cho những bạn pháp luật của pháp lý năm 2022 về án phí và lệ phí ly hôn.

Cụ thể như sau: Án phí ly hôn đơn phương có tranh chấp gia tài. Đối với trường hợp đơn phương ly hôn tiền án phí mà vợ chồng phải nộp khi triển khai thủ tục ở Tòa án cấp xét xử sơ thẩm sẽ được xác lập như sau:

– Án phí ly hôn đơn phương xét xử sơ thẩm so với vụ án ly hôn không có giá ngạch: Là án phí trong vụ án ly hôn mà nhu yếu của vợ chồng không phải là một số tiền đơn cử hoặc không hề trị giá được bằng tiền. Đối với vụ án tranh chấp gia tài ly hôn không có giá ngạch thì án phí xét xử sơ thẩm là 300.000 đồng.

– Án phí ly hôn đơn phương xét xử sơ thẩm so với vụ án ly hôn có giá ngạch: Là án phí trong vụ án ly hôn mà nhu yếu tranh chấp gia tài của vợ chồng là một khoản tiền đơn cử hoặc gia tài hoàn toàn có thể xác lập được giá trị bằng một số tiền đơn cử. Đối với vụ án ly hôn có tranh chấp về gia tài thì án phí được xác lập theo giá trị gia tài như sau:

 • Tài sản dưới 6.000.000 đồng: 300.000 đồng. Tài sản từ 6.000.000 đến 400.000.000 đồng: 5 % giá trị gia tài có tranh chấp.
 • Tài sản từ 400.000.000 đến 800.000.000 đồng: 20.000.000 đồng + 4 % của phần vượt quá 400.000.000 đồng.
 • Tài sản từ 800.000.000 đến 2.000.000.000 đồng: 36.000.000 đồng + 3 % của phần vượt quá 800.000.000 đồng.
 • Tài sản từ 2.000.000.000 đến 4.000.000.000 đồng: 72.000.000 đồng + 2 % của phần vượt quá 2.000.000.000 đồng.
 • Tài sản trên 4.000.000.000 đồng: 112.000.000 đồng + 0,1% của phần vượt quá 4.000.000.000 đồng.

– Mức thu tiền tạm ứng án phí trong vụ án ly hôn đơn phương: Theo lao lý lúc bấy giờ thì số tiền tạm ứng án phí trong vụ án ly hôn không có giá ngạch mà bạn phải nộp là 300.000 đồng. Đối với ly hôn có tranh chấp gia tài thì tiền phí tạm ứng án phí phải nộp bằng 50 % số tiền án phí phải nộp tính trên giá trị gia tài tranh chấp. Tiền tạm ứng án phí phúc thẩm vụ án ly hôn bằng tiền án phí phúc thẩm.

– Án phí ly hôn đơn phương phúc thẩm: Là án phí mà đương sự phải chịu khi có nhu yếu kháng nghị bản án xét xử sơ thẩm để xử lý lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Mức án phí ly hôn phúc thẩm lúc bấy giờ theo lao lý là 300.000 đồng. Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn của Luật Quang Huy. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần tương hỗ pháp lý khác bạn vui vẻ liên hệ Luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài điện thoại cảm ứng để được giải đáp tận tình và hiệu suất cao nhất.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top