TRƯỜNG HỢP NÀO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 2018?

0
21

     Hỏi: Thưa luật sư, tôi có một thắc mắc như sau: Tôi là nhân viên nữ đang làm cho một công ty kinh doanh bất động sản. Tôi mới ký hợp đồng lao động với công ty ngày 21/3/2018 và đã thỏa thuận với công ty về các quyền lợi của người lao động khi làm việc tại công ty. Qua báo đài, tôi biết rằng khi tham gia lao động tại công ty và doanh nghiệp, người lao động có thể được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. Vậy, nhờ quý luật sư tư vấn xem tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hay không và nếu được hưởng thì bao giờ thì tôi mới được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 ?

Trường hợp nào người lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018?


Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014


Thẻ bảo hiểm y tế 2018
Thẻ bảo hiểm y tế 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     1. Đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 2018:

    Vì bạn là người lao động nên khi làm việc tại công ty, bạn sẽ phải tham gia vào bảo hiểm y tế. Bạn và công ty giao kết hợp đồng làm việc ngày 21/3/2018 nên bạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế 2018. Căn cứ theo khoản 1 Điều 186 Bộ luật lao động 2012 về việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như sau:

   Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

     Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.”

      Theo quy định trên, khi làm việc tại bất cứ công ty/doanh nghiệp nào, người lao động luôn bao gồm 2 đối tượng. Đó là: Những người bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế và những người không bắt buộc.

     Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12  Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  1. a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);…”

     Như vậy theo quy định trên, chúng tôi nhận thấy rằng:

+ Những đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm y tế 2018 để được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 bao gồm: Những người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn 3 tháng trở lên.

+ Những đối tượng không bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế 2018: Những người lao động làm việc theo những loại hợp đồng khác như: Hợp đồng thời vụ,…

     Do đó, theo những phân tích trên đây, vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng lao động của bạn thuộc loại nào nên chúng tôi chỉ có thể đưa ra các nhóm đối tượng nêu trên. Từ đó, bạn có thể xem xét trường hợp của bạn thuộc nhóm đối tượng nào để biết mình có phải đóng bảo hiểm y tế và có được công ty cấp thẻ bảo hiểm y tế cho không.

Thẻ bảo hiểm y tế 2018
                 Thẻ bảo hiểm y tế 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     2. Thời gian được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018.

     Theo khoản 2 Điều 17 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 về thời gian được cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:

      “2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.”

     Như vậy, theo quy định trên, nếu bạn thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng  bảo hiểm y tế thì thời gian bạn được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 tại công ty sẽ là 10 ngày làm việc, tính từ ngày tổ chức bảo hiểm y tế nhận đủ hồ sơ của bạn theo quy định của pháp luật.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 2018

Thủ tục cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội do làm mất 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 41/2014/TTLT-BYT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ