TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG CON KHI LY HÔN THEO PHÁP LUẬT

0
26

     Hỏi: Chào Luật sư, tôi và vợ tôi đã quyết định ly hôn, chúng tôi có 01 con chung năm nay mới được 01 tuổi. Hiện tại, tôi đang thất nghiệp, tôi không biết có phải trợ cấp nuôi dưỡng cho con sau khi ly hôn hay không? Rất mong được Luật sư tư vấn.

Trợ cấp nuôi dưỡng con khi ly hôn theo quy định pháp luật


     Căn cứ pháp lý:


Trợ cấp nuôi dưỡng con khi ly hôn
Trợ cấp nuôi dưỡng con khi ly hôn

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề trợ cấp nuôi dưỡng con khi ly hôn của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Cấp dưỡng là việc một người phải đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, là người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

     Theo Điều 110 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

     “Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”

     Cụ thể hơn, tại khoản 2 Điều 82 Luật này có quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con khi ly hôn: ” Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

     Như vậy, cha, mẹ không chỉ trợ cấp nuôi dưỡng con trong thời kỳ hôn nhân, nếu cha, mẹ không sống chung với con hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con mà còn phải trợ cấp nuôi dưỡng con cả đã khi ly hôn.

     Về mức trợ cấp nuôi dưỡng con được căn cứ tại Điều 116 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

     “1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

     2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Trợ cấp nuôi dưỡng con khi ly hôn
Trợ cấp nuôi dưỡng con khi ly hôn

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Theo đó, hai bạn có thể thỏa thuận với nhau về mức trợ cấp nuôi con khi ly hôn, nếu cả hai không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi đó, Tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố sau:

     Thứ nhất, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng: dựa vào mức thu nhập thường xuyên hoặc tài sản họ còn sau khi đã trừ đi chi phí thông thường cần thiết cho cuộc sống của họ.

      Thứ hai, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng: như chi phí về ăn ở, mặc, học hành, khám chữa bệnh và các chi phí cần thiết khác nhằm đảm bảo cuộc sống của người được cấp dưỡng.

     Tuy nhiên, mức trợ cấp nuôi dưỡng con có thể thay đổi khi có lý do chính đáng như: Nhu cầu thiết yếu có thể thay đổi của người được cấp dưỡng tăng lên; khả năng kinh tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng giảm đi; giá sinh hoạt tại địa phương nơi người được cấp dưỡng biến động; … Việc thay đổi này có thể do thỏa thuận của hai bên, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

     Như vậy, trong trường hợp của bạn, vì bạn đang trong tình trạng thất nghiệp cho nên mức thu nhập thường xuyên của bạn không ổn định, không đảm bảo được cuộc sống của bản thân thì về việc trợ cấp nuôi dưỡng con đương nhiên cũng không thể đáp ứng được, do đó, bạn sẽ được Tòa án xem xét về vấn đề trợ cấp nuôi dưỡng con. Việc trợ cấp nuôi dưỡng con có thể lúc ly hôn bạn không phải thực hiện vì bạn đang thất nghiệp, nhưng đến khi bạn có công việc ổn định, có thu nhập thì người được cấp dưỡng vẫn có thể yêu cầu bạn cấp dưỡng.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề ly hôn đơn nhưng không có giấy tờ của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


     Bài viết liên quan: