TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LẠI MỚI NHẤT 2018

0
39

Hỏi: Tôi và vợ tôi ly hôn với nhau từ năm 2010, nay chúng tôi muốn quay lại với nhau và muốn đăng ký kết hôn lại nhưng không biết trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn lại như thế nào. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi!

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn lại mới nhất 2018


Căn cứ pháp lý:

 • Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014
 • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn lại
thủ tục đăng ký kết hôn lại

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn . Về vấn đề trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn lại của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Căn cứ tại khoản 2 Điều 9 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về đăng ký kết hôn như sau:

     “2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn

     Do đó, trong trường hợp của hai bạn thì hai bạn hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn lại nếu hai bên đều tự nguyện. Điều này sẽ có lợi cho các bạn về mọi mặt trên phương diện pháp luật. Theo đó, hai bạn sẽ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn như lần đầu theo trình tự, thủ tục sau:

1. Điều kiện để tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn lại

     Theo Điều 8 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn:

     “1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

     a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

     b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

     c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

     d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

     2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

     Vì trong trường hợp này hai bạn đăng ký kết hôn lại nên về điều kiện được đăng ký kết hôn của hai bạn hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật nếu các bạn tự nguyện quay lại với nhau mà không bị gượng ép, đe dọa,…

     2. Hồ sơ tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn lại

     Căn cứ vào khoản 1 Điều 27 Nghị định 123/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch:

     “1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

     a) Tờ khai theo mẫu quy định;

     b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.”

     Như vậy, hồ sơ tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn lại gồm:

 • Tờ khai Đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định);
 • Giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu của hai vợ chồng bạn;
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Trong trường hợp không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

     Trong trường hợp bạn không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn trước đây, dưới đây là một số giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn để dùng thay thế ví dụ như:

 • Bản án hoặc quyết định ly hôn của tòa án, do đó cần phải xuất trình kèm theo bản án hoặc quyết định này cho UBND cấp xã, nơi thực hiện việc đăng ký kết hôn lại cho hai bạn.
 • Giấy khai sinh của các con;
 • Sổ hộ khẩu mà trong đó có cả hai vợ chồng và đã có người tách khẩu tại thời điểm làm thủ tục đăng ký lại kết hôn;
 • Những giấy tờ có giá trị làm căn cứ chứng minh người có yêu cầu là vợ chồng.
Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn lại
thủ tục đăng ký kết hôn lại

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     3. Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn lại

     Khoản 2, 3, 4 Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về trình tự thủ tục đăng ký kết hôn lại như sau:

      Thứ nhất, gửi hồ sơ đến UBND cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn.

 • Trường hợp 1: Việc đăng ký kết hôn lại được thực hiện tại UBND cấp xã là nơi đăng ký kết hôn trước đây

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch.

 • Trường hợp 2: Việc đăng ký kết hôn lại được thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đăng ký kết hôn trước đây

     Công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

     Thứ hai, sau khi kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kết hôn lại, thủ tục đăng ký kết hôn lại sẽ được tiến hành như thủ tục đăng ký kết hôn thông thường.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi thủ tục đăng ký kết hôn lại của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan: