TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

0
81

Câu hỏi: Thưa Luật sư, tôi có một mảnh đất có diện tích 130m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện đang muốn chuyển nhượng lại cho người khác do không có nhu cầu sử dụng, tuy nhiên trong quá trình chuyển nhượng tôi nhiều lần bị cơ quan nhà nước trả lại hồ sơ do thiếu giấy tờ vì không đúng trình tự, thủ tục tiến hành chuyển nhượng. Vậy rất mong Luật sư cho tôi hỏi: Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay được quy định như thế nào? Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần những loại giấy tờ gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013
  • Luật Công chứng 2014
  • Nghị định 43/2014/NĐ – CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử                                dụng đất

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn của chúng tôi, về vấn đề: Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay được quy định như thế nào? Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần những loại giấy tờ gì? Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm những loại giấy tờ sau:

+ Đơn xin đăng ký biến động quyền sử dụng đất;

+ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Nếu hợp đồng do Phòng công chứng thực hiện gồm 01 bản chính và 01 bản photo có chứng thực hoặc sao y bản chính;

+ Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc một trong các loại giấy tờ hợp lệ khác về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền cấp 

+Tờ khai lệ phí trước bạ;

+Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất (theo tài liệu đo mới đối với trường hợp bản đồ hiện trạng vị trí theo tài liệu cũ);

+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng( bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (Nếu chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo đạc tách thửa phần diện tích chuyển nhượng);

Như vậy, đối với hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn cần đáp ứng đầy đủ những loại giấy tờ đã nêu trên.

2. Điều kiện để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho người khác, người sử dụng đất cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại điều 188 Luật Đất đai 2013 :

” Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 – Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

 – Đất không có tranh chấp;

 – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 – Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Như vậy, để có thể thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện như đã nêu trên.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

 3. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 Căn cứ vào Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

      – Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

      – Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

      – Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây

      – Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

      – Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

      – Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là nội dung những trình tự, thủ tục khi bạn tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây nội dung tư vấn mà Luật sư cung cấp đến cho bạn về vấn đề: Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay được quy định như thế nào? Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần những loại giấy tờ gì? . Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, nếu còn bất kì vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ đến  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể hơn.

Trân trọng/. /