TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT – 19006184

0
27

Hỏi: Thưa luật sư, tôi muốn biết trình tự thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Mong luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trình tự thu hồi đất theo quy định của pháp luật


Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2013

Thu hồi đất theo quy định của pháp luật
Thu hồi đất theo quy định của pháp luật

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về trình tự thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     1.Các trường hợp thu hồi đất:

     Trước tiên cần hiểu thu hồi đất là gì?

     Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

     Vậy các trường hợp thu hồi đất gồm có các trường hợp như sau:

 • Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng – an ninh;
 • Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Nhà nước thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe doạ tính mạng con người.

     2. Thẩm quyền thu hồi đất

     Thẩm quyền thu hồi đất được quy định tại Điều 66 Luật đất đai năm 2013, theo đó, thẩm quyền thu hồi đất được quy định như sau:

     a) Thẩm quyền thu hồi đất thuộc UBND cấp tỉnh trong trường hợp:

 • Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

     b) Thẩm quyền thu hồi đất thuộc UBND cấp huyện trong trường hợp:

 • Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
 • Thu hồi đất của người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

     Trường hợp đất thuộc cả khu vực thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh thu hồi đất hoặc uỷ quyền cho UBND cấp huyện thu hồi đất.

Thu hồi đất theo quy định của pháp luật
Thu hồi đất theo quy định của pháp luật

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     3. Trình tự thu hồi đất

     a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất:

 • UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất
 • UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai kế hoạch thu hồi đất;
 • Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất;

     b) Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

 • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức họp trực tiếp với người dân; Đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã.
 • Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

     c) Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

 • UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;
 • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã;
 • Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt.

     d) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

     Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về trình tự thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Các bài viết liên quan:

 • BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ SỔ ĐỎ?
 • Bị lấn chiếm đất phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình
 • Xử phạt vi phạm hành chính với hành vi lấn chiếm đất trái pháp luật