TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG

0
25

      Xin chào luật sư tôi muốn nhờ luật sư tư vấn, sự việc như sau:

      Vào ngày 22/03/2016, công ty của anh trai em có tổ chức sự kiện thi đua thể thao, văn nghệ. Đây là hoạt động hàng năm của công ty. Anh trai em có tham gia đá bóng và bị gãy chân. Vậy công ty có phải chịu trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động cho anh trai em trong trường hợp này hay không. Nếu có thì mức bồi thương được tính như thế nào?

Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động


Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015


     

Bồi thường tai nạn lao động
                   Bồi thường tai nạn lao động

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề  trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Khi tham gia đá bóng và bị gãy chân trong quá trình tham gia hoạt động của công ty, đây được coi là tai nạn lao động.

 Điều 142 Luật Lao Động năm 2012 quy định về tai nạn lao động như sau:

“ 1. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”.

     Như vậy, tai nạn được coi là tai nạn lao động khi tai nạn đó gắn với quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, trong quá trình lao động. Về trường hợp của anh bạn, anh bạn tham gia hoạt động thể dục, thể thao do công ty tổ chức nhưng hoạt động đó không được coi là tai nạn lao động vì hoạt động đó không gắn với quá trình thực hiện công việc lao động. Trường hợp này không phải lỗi của công ty nên anh bạn cũng không được bồi thường do tai nạn lao động. Anh bạn không được bồi thường thiệt hại nhưng anh bạn có thể được hưởng chế độ ốm đau theo Luật Bảo hiểm xã hội.

     2. Anh bạn có thể được hưởng chế độ ốm đau theo Luật bảo hiểm xã hội

     Điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo bảo hiểm xã hội:

Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

1.Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2.Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.”

Như vậy, anh bạn bị tai nạn sẽ được được chế độ ốm đau theo bảo hiểm xã hội. Để đưởc hưởng chế độ này bạn cần có xác nhận của cơ sở y tế về việc bạn bị tai nạn.

Bồi thường tai nạn lao động
                                             Chế độ ốm đau

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184 

Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội:

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.”

Như vây, khi nghỉ theo chế độ ốm đau thì bạn hưởng bằng 75% mức tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi trách nhiệm bồi thường thiệt hại tai nạn lao động của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết tham khảo:

  • Những điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế 2018 có ý nghĩa gì?
  • Sử dụng lao động chưa thành niên cần lưu ý những điều gì?
  • MỨC BỒI THƯỜNG TAI NẠN GIAO THÔNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT