Tội hiếp dâm có thể bị truy cứu hình sự trong thời gian bao lâu?

0
59

Xin chào luật sư, luật sư cho em hỏi, em lấy vợ được 2 tháng thì em phát hiện ra vợ em năm vợ em 14 tuổi có bị em họ của vợ em hiếp dâm, anh ta năm đó 20 tuổi. Năm nay vợ em mới 25 tuổi. Luật sư cho em hỏi. Đến bây giờ thì vợ em có được kiện anh ta hay không. Em có thể kiện ở đâu và mức hình phạt của anh ta là bao nhiêu. 

   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi Luật Quang Huy , về vấn đề thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm. năm chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:    


Cơ sở pháp lý:


Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm

Quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

   Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tại điều 27

Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;

c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

   Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

   Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Trong trường hợp của bạn có còn thời hiệu không thì phải xác định xem tội mà anh họ kia phạm phải là tội ít nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng.

   Hành vi hiếp dâm người từ 13 đến dưới 16 tuổi mà trái ý muốn của họ thì cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;”

   Như vậy theo quy định thì anh họ kia đã phạm phải tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và mức hình phạt mà anh ấy phải chịu là từ 7 năm đến 15 năm. Khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự có quy định về cách xác định tội phạm là tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiệm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng như sau:

“Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình”.

   Theo đó việc xác định tội phạm thuộc loại tội phạm nào trong bốn loại trên phải dựa vào mức cao nhất của khung hình phạt. Như đã phân tích ở trên thì mức cao nhất của khung hình phạt đối với anh họ là 15 năm tù thì thuộc vào tội rất nghiêm trọng

   Thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng được quy định tại Điều 27 trên là 15 năm. Trong trường hợp này, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm là vẫn còn. Vợ bạn có thể làm đơn khởi kiện hình sự về vấn đề này.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thẩm quyền và mức hình phạt với hành vi hiếp dâm. 

   Truy cứu trách nhiệm là thẩm quyền đương nghiên của Nhà nước giao cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong trường hợp này thì bạn lên cơ quan cấp quận/huyện nơi bạn cư trú hoặc viện kiểm soát để trình bày trường hợp để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết vụ án hiếp dâm theo quy định của pháp luật. 

   Hình phạt với hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi: 

“Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;”

   Như vậy mức hình phạt tù người kia có thể phải chịu là từ 7 năm đến 15 năm. 

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi phạm cùng lúc nhiều tội thì đi tù bao nhiêu năm?. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật hình sự qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy để được giải đáp.


Bạn có thể tham khảo thêm :