Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang

0
32

     Câu hỏi: Chào luật sư, Nhà tôi ở Thành phố Tuyên quang có 70m2 đất thổ cư đã có sổ đỏ cấp lần đầu giờ con tôi có nhu cầu muốn tách thành một thửa 38m2 vậy tôi phải làm thế nào, nộp đơn từ hồ sơ gì? ở đâu?

Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang


Căn cứ pháp lý: 


     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Điều kiện tách thửa đất thổ cư ở Tuyên Quang

     Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang thì diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở  được quy định như sau:

1.1. Diện tích tối thiểu và chiều dài các cạnh

     Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn, thửa đất ở tại đô thị được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 36 m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thửa đất đề nghị chia tách phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
  • Phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có tranh chấp.
  • Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng tối thiểu là 04 (bốn) mét, chiều sâu tối thiểu là 09 (chín) mét tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
1.2. Đối với trường hợp diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

     Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu ở trên nhưng trên đất đã có nhà ở riêng, ổn định từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chủ sử dụng đất cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

     Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 để hợp thửa với thửa đất khác tạo thành thửa đất mới đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện tách thửa theo quy định.

     Nhà bạn ở Thành Phố Tuyên Quang theo luật thửa đất ở tại đô thị được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 36m2, Nhà bạn muốn tách một thửa mới có diện tích 38m2 và nhà bạn đã có sổ đỏ cấp lần đầu. Như vậy gia đình anh đủ điều kiện để tách thửa đất đó theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra thửa đất ban đầu của nhà bạn cần đáp ứng các điều kiện chung như đất không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang
Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang

2. Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang

     Căn cứ Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ–CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa như sau:

Bước 1: Bạn cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn xin tách thửa;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có yêu cầu);

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 3: Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Như vậy Hồ sơ hồ sơ xin tách sổ đỏ theo quy định trên sẽ được nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang sau đó cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết yêu cầu của bạn.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.