THỦ TỤC TÁCH SỔ HỘ KHẨU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

0
63

Hỏi: Do mẫu thuẫn phát sinh giữa tôi và mẹ chồng nên vợ chồng chúng tôi quyết định ra ở riêng. Tôi muốn tách hộ khẩu ra, tôi phải làm những thủ tục nào để tách hộ khẩu.

Quy định về thủ tục tách sổ hộ khẩu theo pháp luật.


Cơ sở pháp lý


thủ tục tách sổ hộ khẩu
             thủ tục tách sổ hộ khẩu

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề thủ tục tách hộ khẩu chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Quy định về tách sổ hộ khẩu

Điều 27 Luật cư trú 2006 quy định về thủ tục tách sổ hộ khẩu như sau:

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2.  Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo đó, trong trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp thì vợ chồng bạn được tách hộ khẩu phải :

  • Là người phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ ở đây được hiểu  là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.
  • Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

 Tại khoản 3 điều 25 Luật cư trú 2006 quy định về sổ hộ khẩu cấp cho gia đình như sau:

3. Ng­ười không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và đ­ược chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì đ­ược nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Đồng thời tại khoản 2 điều 26 Luật cư trú 2006 quy định về sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân như sau:

2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

2. Về thủ tục tách sổ hộ khẩu

Thứ nhất, về mặt thẩm quyền. Căn cứ vào khoản 1 điều 21 Luật cư trú 2006 quy định về thủ tục đăng ký thường trú khi tiến hành thủ tục tách hộ khẩu như sau:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

thủ tục tách sổ hộ khẩu
                                                 thủ tục tách sổ hộ khẩu

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Thứ hai, về mặt hồ sơ. Khi tách sổ hộ khẩu, vợ chồng bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

  •  Sổ hộ khẩu;
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Thứ ba, về thời hạn. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vây, để tiến hành thủ tục tách sổ hộ khẩu bạn cần phải đến cơ quan có thẩm quyền xuất trình sổ hộ khẩu, phiếu báo thay đổi sổ hộ khẩu, nhân khẩu ý kiến đồng ý của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định theo pháp luật. Sau khi nộp thì cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết và trả lời trong vòng bảy ngày. Trong trường hợp không giải quyết được thì cơ quan sẽ trả lời bằng văn bản cho bạn biết lí do.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết cùng chủ đề: