THỦ TỤC NHẬN CON NUÔI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH – 19006184

0
18

     Câu hỏi: Chị gái tôi là mẹ đơn thân, có một con gái 05 tuổi. Do sức khỏe của chị không đảm bảo nên không thể chăm lo cho cuộc sống của con. Tôi là em gái của chị, hiện đã lập gia đình và có một bé trai hơn 2 tuổi. Vợ chồng tôi muốn nhận cháu con gái của chị tôi làm con nuôi để chăm sóc cho cháu. Tôi muốn hỏi, tôi có thể nhận cháu làm con nuôi hay không và nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Thủ tục nhận con nuôi theo quy định hiện hành – 19006184


     Văn bản pháp luật:


Thủ tục nhận con nuôi
                   Thủ tục nhận con nuôi

     Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 chúng tôi. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau.

     Việc nhận con nuôi được pháp luật quy định trên cơ sở đảm bảo cho trẻ em có cơ hội được sống trong môi trường tốt nhất, để hoàn thiện về cả thể chất và nhân cách sau này. Với trường hợp của bạn, bạn có thể thực hiện thủ tục nhận con nuôi nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

1.Điều kiện nhận con nuôi

     Điều kiện nhận con nuôi theo quy định của pháp luật bao gồm điều kiện của người nhận con nuôi và sự đồng ý cho làm con nuôi của chủ thể có quyền.

     Thứ nhất, điều kiện đối với người nhận con nuôi. Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi. Đó là:

“1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này”.

     Như vậy, trường hợp này, bạn là em gái của chị muốn nhận con gái của chị làm con nuôi thì bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Có tư cách đạo đức tốt
 • Không thuộc các trường hợp không được nhận con nuôi theo quy định. Tức là không thuộc một trong các trường hợp: Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

     Thứ hai, việc nhận con nuôi cần có sự đồng ý của chủ thể có quyền theo quy định. Điều 21 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định:

     “1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

4. Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày”.

     Theo đó, việc nhận con của chị gái bạn làm con nuôi cần có sự đồng ý của chị gái bạn. Sự đồng ý này phải được thể hiện trên cơ cở ý chí hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

     Và theo quy định, chị gái bạn cần được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi, quy định về quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ mẹ và con đẻ khi cháu được nhận làm con nuôi của bạn.

2. Thẩm quyền thực hiện thủ tục nhận con nuôi

     Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Theo đó, việc thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp xã.

     Tại Điều 9 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 cũng quy định:

“1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước..

     Như vậy, thẩm quyền tiếp nhận và thực hiện thủ tục nhận con nuôi theo quy định là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi cư trú. Tức trong trường hợp của bạn, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn cư trú có thẩm quyền thực hiện thủ tục này.

Thủ tục nhận con nuôi
                                         Thủ tục nhận con nuôi

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục nhận con nuôi

     Điều 17 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định về hồ sơ của người nhận con nuôi. Theo đó, người nhận con nuôi cần chuẩn bị hồ sơ gồm có các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.

     Hồ sơ của người được nhận con nuôi theo quy định tại Điều 18 Luật Nuôi con nuôi 2010 cần có:

 • Giấy khai sinh
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan ý tế cấp huyện trở lên cấp
 • Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng (chụp không quá 06 tháng)

4.Thủ tục nhận con nuôi

Bước 1: Nộp hồ sơ

     Bạn muốn nhận cháu là con của chị gái làm con nuôi. Do vậy, bạn phải nộp hồ sơ của bạn và của cháu như đã nêu ở trên tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đăng ký thường trú.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

     Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

     Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã tiến hành xong việc lập ý kiến của cha mẹ đẻ của cháu. Ủy ban nhân dân xã cũng phải tiến hành tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi, về quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ với con sau khi con được nhận làm con nuôi.

     Việc lấy ý kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiến.

Bước 3: Đăng ký việc nuôi con nuôi

     Khi xét thấy đã đủ điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào Sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi.

     Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến của cha mẹ người được nhận làm con nuôi.

     Sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

     Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp. Trân trọng!


     Bài viết liên quan: 

 • THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC MỚI NHẤT – 1900 6184
 • THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI – 1900 6184
 • THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI- 19006184