THỦ TỤC HƯỞNG THAI SẢN CỦA CHỒNG KHI VỢ CHẾT DO SINH CON

0
27

Xin chào luật sư!

Tôi tên là Q (35 tuổi), tôi đang làm ở công ty A. Tôi có một thắc mắc muốn luật sư tư vấn giúp. Hiện nay vợ tôi vừa sinh em bé nhưng không may do sức khỏe vợ tôi đã mất. Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi được biết pháp luật mới có quy định về chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con nếu tôi đóng đủ 06 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi vợ bạn sinh con. Trong trường hợp con tôi mất tôi có được hưởng bảo hiểm xã hội không? Và thủ tục hưởng thai sản như thế nào?  

Thủ tục hưởng thai sản của chồng khi vợ chết do sinh con


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

 Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016


Thủ tục hưởng thai sản của chồng khi vợ chết do sinh con
Thủ tục hưởng thai sản của chồng khi vợ chết do sinh con

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thủ tục hưởng thai sản của chồng khi vợ chết do sinh con của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Chồng được hưởng bảo hiểm do vợ chết khi sinh con

Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

“2. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) ……

b)Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha. 

c)…….

d) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người mẹ không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha 

đ) ……..

e) Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.”

     Do bạn không cho mình rõ thông tin nên mình sẽ tư vấn cho bạn như sau:

     Trường hợp: cả hai vợ chồng bạn đều tham gia bảo hiểm xã hội.

  • Nếu cả hai bạn đều tham gia đóng bảo hiểm mà vợ bạn đã đóng đủ 06 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi sinh thì bạn được nghỉ thời gian còn lại của vợ.
  • Nếu cơ hai bạn đều tham gia bảo hiểm mà vợ bạn chưa đóng đủ 06 tháng trong 12 tháng trước khi sinh thì bạn được nghỉ đến khi con bạn đến khi con đủ 06 tháng

      Trường hợp: chỉ có bạn tham gia bảo hiểm xã hội.

  • Nếu vợ bạn chết sau khi sinh hoặc gặp rủi sau khi sinh mà không đủ sức khỏe theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì được nghỉ chế độ thai sản đến khi con đủ 06 tháng.
Thủ tục hưởng thai sản của chồng khi vợ chết do sinh con
               Thủ tục hưởng thai sản của chồng khi vợ chết do sinh con

 TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2.Hồ sơ thủ tục hưởng thai sản cho chồng khi vợ chết do sinh con

Điều 9 Quy định kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

“2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con gồm:

2.1. Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

2.2. Ngoài hồ sơ nêu tại Điểm 2.1 trên, có thêm: 

2.2.1. Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh; 

2.2.2. Trường hợp mẹ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ; 
2.2.3. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai trong trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế)

 2.2.4. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con trong trường hợp người mẹ sau khi sinh con không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế). 
Bạn muốn được hưởng chế độ thai sản khi vợ chết do sinh con thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh
  • Giấy chứng tử của mẹ hoặc trích lục khai tử của mẹ.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề thủ tục hưởng thai sản của chồng khi vợ chết do sinh con của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài biết tham khảo: