THỦ TỤC GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT – 19006184

0
18

     Câu hỏi: Gia đình tôi đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và có thông báo nghĩa vụ tài chính đối với gia đình tôi lên đến hơn 300 triệu. Với tình hình hiện tại thì gia đình chúng tôi không thể chi trả tiền sử dụng đất đó được thì tôi phải làm như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ghi nợ tiền sử dụng đất


     Căn cứ pháp lý: 


   Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

     Theo quy định tại điều 16 Nghị Định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất và điều 8 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ thì đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất lệ phí trước bạ bao gồm:

  • Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất 
  • Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận 
  • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư

     Các đối tượng trên mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ thì sẽ tiến hành các thủ tục để có thể được cơ quan nhà nước xem xét cho ghi nợ tiền sử dụng đất và ghi nợ lệ phí trước bạ.

Ghi nợ tiền sử dụng đất
Ghi nợ tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

2. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

2.1. Trình tự thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 

     Theo quy định tại điều 16 Nghị Định 45/2014/NĐ-CP và tại điều 12 Thông tư 76/2014 hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất thì những đối tượng thực hiện thủ tục sau để ghi nợ tiền sử dụng đất: 

     Hộ gia đình, cá nhân có thể đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất khi bắt đầu thực hiện các thủ tục hành chính làm phát sinh nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất khi đó thực hiện bằng cách gửi đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư. Hoặc có thể đề nghị ghi nợ sau khi đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất lúc này thì hộ gia đình cá nhân vẫn có thể nộp đơn xin ghi nợ

     Cơ quan tiếp nhận đơn là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

      Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

     Trường hợp sau khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

2.2. Thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất

     Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

     Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

     Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. 

     Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Thủ tục Ghi nợ tiền sử dụng đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.