THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN NĂM 2018 NHƯ THẾ NÀO?

0
23

     Hỏi: Xin chào luật sư! Tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Hai vợ chồng tôi đều là công dân Việt Nam, do hoàn cảnh công việc nên phải sang Mỹ công tác và đã thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ. Hiện tại hai vợ chồng tôi đã chuyên về Việt Nam để sinh sống ổn định lâu dài. Cho nên tôi muốn hỏi thủ tục ghi chú kết hôn năm 2018 như thế nào? Cảm ơn Luật sư.

Thủ tục ghi chú kết hôn năm 2018 như thế nào?


Căn cứ pháp lý: 


Thủ tục ghi chú kết hôn
Thủ tục ghi chú kết hôn

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấnVề vấn đề thủ tục ghi chú kết hôn năm 2018 như thế nào chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại nước ngoài

     Bạn muốn yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của hai vợ chồng bạn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (dưới đây gọi là ghi chú kết hôn), bạn phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 34 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

 • Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
 • Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.

2.Từ chối ghi chú kết hôn

      Yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 •  Việc kết hôn vi phạm điều cm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
 • Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.

     Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người yêu cầu.

Thủ tục ghi chú kết hôn
Thủ tục ghi chú kết hôn

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

3. Thủ tục ghi chú kết hôn

3.1. Thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.2.Thời hạn giải quyết:

     Khoản 2 Điều 35 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

3.3.Cách thức thực hiện: 

     Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

3.4. Hồ sơ ghi chú kết hôn

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 123/2015/NĐ-CP , bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Tờ khai theo mẫu quy định;
 • Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 •  Bản sao giấy tờ tùy thân của vợ chồng bạn nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

3.5.Trình tự thực hiện: 

 • Bạn nộp hồ sơ yêu cầu ghi chú kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.
 • Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ; đối chiếu thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày giờ trả kết quả ; nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung , ký, ghi rõ họ tên đầy đủ của người tiếp nhận.
 • Hồ sơ sau khi đã đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ghi rõ họ tên đầy đủ.
 • Nếu thấyêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện, Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.
 • Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp từ chối ghi chú ly hôn, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi thủ tục ghi chú kết hôn năm 2018 như thế nào của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan: