THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH LẠI SỔ ĐỎ – TƯ VẤN 19006184

0
26

Hỏi: Thưa luật sư, Gia đình tôi có một thửa đất đã được cấp sổ đỏ. Trên sổ đỏ có ghi tên của tôi là chủ sử dụng đất vì tôi không kiểm tra lại nên không biết là tên của tôi bị viết sai. Nay tôi muốn xin đính chính lại thông tin này trên sổ đỏ thì cần làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn Luật sư!

Thủ tục đính chính lại sổ đỏ


Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai năm 2013
  • Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về Hồ sơ địa chính

Thủ tục đính chính lại sổ đỏ
         Thủ tục đính chính lại sổ đỏ

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thủ tục đính chính lại sổ đỏ của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Quy định của pháp luật về đính chính sổ đỏ

      Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (gọi chung là Giấy chứng nhận) đã cấp như sau: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.

      Căn cứ vào quy định trên, thì khi có sự sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất so với giấy tờ pháp nhân, nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ, người sử dụng đất có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính lại sổ đỏ cho mình.

2. Thủ tục đính chính lại sổ đỏ đã cấp

      Khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính”.

Thủ tục đính chính lại sổ đỏ
                                Thủ tục đính chính lại sổ đỏ

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

       Đồng thời, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi thực hiện thủ tục đính chính lại sổ đỏ, bạn phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

       Như vậy, khi phát hiện phần tên chủ sử dụng có sai sót, bạn làm đơn đề nghị đính chính gửi tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện, kèm theo đơn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ khác chứng minh thông tin có sai lệch (như trong trường hợp của bạn bị sai tên thì cần nộp Giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu) để đề nghị giải quyết. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

       Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề thủ tục đính chính lại sổ đỏ của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết có liên quan:

  • NGÂN HÀNG CHO VAY THẾ CHẤP SỔ ĐỎ NHƯ THẾ NÀO?
  • THỦ TỤC VÀ LỆ PHÍ SANG TÊN SỔ ĐỎ
  • ĐƠN XIN ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ MỚI NHẤT – TƯ VẤN 19006184