THỦ TỤC CHUYỂN HỘ KHẨU NĂM 2018

0
18

Quy định của pháp luật về thủ tục chuyển hộ khẩu.

Hỏi: Xin chào Luật sư, tôi tên là Trang, hiện tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi muốn chuyển hộ khẩu thì cần phải làm những gì. Xin Luật sư hãy tư vấn giúp tôi.


  • Thủ tục tách sổ hộ khẩu theo quy định pháp luật
  • Bảng giá đất mới theo quy định của pháp luật hiện hành
  • Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở để làm đường

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề chuyển  hộ khẩu của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Thủ tục chuyển hộ khẩu

Điều 23 Luật cư trú 2006 quy định về thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp như sau:

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Như vậy, để tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: xin giấy chuyển hộ khẩu.

 Khoản 1,2 điều 28 Luật cư trú 2006 quy định về giấy chuyển hộ khẩu như sau:

1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm: 

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 

– Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây). 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu: 

–  Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh; 

– Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ chuyển hộ khẩu như sau:

  • Giấy chuyển hộ khẩu
  • Sổ hộ khẩu
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ( theo mẫu)
  • Bản khai nhân khẩu( theo mẫu)

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ trên, bạn sẽ nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết cho bạn.

Bước 3: Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền đăng ký thường trú khi chuyển hộ khẩu được quy định tại khoản 1 điều 21 Luật cư trú 2006 quy định như sau:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Bước 4: Thời hạn giải quyết thủ tục chuyển hộ khẩu

 Căn cứ vào khoản 3 điều 21 Luật cư trú 2006  thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền  phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.